1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku Postavke.

2

Izaberite stavku Pozivanje > redova poziva.

Sekciju "Redovi poziva" vidite samo ako ste član reda čekanja za pozive.

3

Promenite status automatske raspodele poziva za redove poziva:

 • Prijaviliste se , ali niste spremni da primate pozive.

 • Dostupno– Spremni ste za primanje poziva.

 • Nedostupni– Niste dostupni za primanje poziva.

 • Odjamio se – Odjamićeni ste i nećete primati pozive.

4

Ako dobavljač usluga telefona hostuje uslugu, možete da vidite sve redove za pozive u kojima ste deo i da se prijavite ili izađete iz određenog reda tako što ćete ga prebaciti ili isključiti.

1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku Željene postavke.

2

Izaberite stavku Pozivanje > redova poziva.

Sekciju "Redovi poziva" vidite samo ako ste član reda čekanja za pozive.

3

Promenite status automatske raspodele poziva za redove poziva:

 • Prijaviliste se , ali niste spremni da primate pozive.

 • Dostupno– Spremni ste za primanje poziva.

 • Nedostupni– Niste dostupni za primanje poziva.

 • Odjamio se – Odjamićeni ste i nećete primati pozive.

4

Ako dobavljač usluga telefona hostuje uslugu, možete da vidite sve redove za pozive u kojima ste deo i da se prijavite ili izađete iz određenog reda tako što ćete ga prebaciti ili isključiti.

1

Dodirnite sliku profila , azatim stavku Pozivi > red čekanja za pozive.

Sekciju "Redovi poziva" vidite samo ako ste član reda čekanja za pozive.

2

Promenite status automatske raspodele poziva za redove poziva:

 • Prijaviliste se , ali niste spremni da primate pozive.

 • Dostupno– Spremni ste za primanje poziva.

 • Nedostupni– Niste dostupni za primanje poziva.

 • Odjamio se – Odjamićeni ste i nećete primati pozive.

3

Ako dobavljač usluga telefona hostuje uslugu, možete da vidite sve redove za pozive u kojima ste deo i da se prijavite ili izađete iz određenog reda tako što ćete ga prebaciti ili isključiti.