1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן בחר הגדרות.

2

לוחצים על חיוג > חיוג לתורים.

ניתן לראות את הקטע 'תורים לשיחה' רק אם אתה חבר בתור לשיחה.

3

שנה את מצב הפצת השיחות האוטומטי שלך עבור תורים לשיחה:

 • מחובר-נכנסת, אך אינך מוכן לקבל שיחות.

 • זמין-אתה מוכן לקבל שיחות.

 • לא זמין- אין לך אפשרות לקבל שיחות.

 • מחובר/ת-אתה מחובר/ה ולא תקבל/י שיחות.

4

אם ספק שירות הטלפון שלך מארח אותך, תוכל לראות את כל תורי השיחות שאתה משתתף בהם ולהתחבר או לצאת מתור מסוים על ידי הפעלה או כיבוי שלהם.

1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן בחר העדפות.

2

לוחצים על חיוג > חיוג לתורים.

ניתן לראות את הקטע 'תורים לשיחה' רק אם אתה חבר בתור לשיחה.

3

שנה את מצב הפצת השיחות האוטומטי שלך עבור תורים לשיחה:

 • מחובר-נכנסת, אך אינך מוכן לקבל שיחות.

 • זמין-אתה מוכן לקבל שיחות.

 • לא זמין- אין לך אפשרות לקבל שיחות.

 • מחובר/ת-אתה מחובר/ה ולא תקבל/י שיחות.

4

אם ספק שירות הטלפון שלך מארח אותך, תוכל לראות את כל תורי השיחות שאתה משתתף בהם ולהתחבר או לצאת מתור מסוים על ידי הפעלה או כיבוי שלהם.

1

יש להקיש על תמונת הפרופיל ולאחר מכן על ' שיחות' > 'תורים '.

ניתן לראות את הקטע 'תורים לשיחה' רק אם אתה חבר בתור לשיחה.

2

שנה את מצב הפצת השיחות האוטומטי שלך עבור תורים לשיחה:

 • מחובר-נכנסת, אך אינך מוכן לקבל שיחות.

 • זמין-אתה מוכן לקבל שיחות.

 • לא זמין- אין לך אפשרות לקבל שיחות.

 • מחובר/ת-אתה מחובר/ה ולא תקבל/י שיחות.

3

אם ספק שירות הטלפון שלך מארח אותך, תוכל לראות את כל תורי השיחות שאתה משתתף בהם ולהתחבר או לצאת מתור מסוים על ידי הפעלה או כיבוי שלהם.