Change your call queue status

Gdy połączenie trafi do kolejki połączeń, otrzymasz powiadomienie w aplikacji i możesz odebrać połączenie stamtąd. Połączenie jest również uwzględnione w historii połączeń.

1

Na stopce aplikacji kliknij Kolejki.

Bieżący status jest wyświetlany w stopce i widać wszystkie kolejki połączeń, do których należy.
2

W menu rozwijanym Stan agenta wybierz stan automatycznej dystrybucji połączeń dla kolejek połączeń:

  • Zaloguj się — jesteś zalogowany, ale nie jesteś gotowy do odbierania połączeń.

  • Wylogowano — jesteś wylogowany i nie będziesz odbierać połączeń.

  • Dostępne— możesz odbierać połączenia.

  • Niedostępne — nie możesz odbierać połączeń.

  • Zapakowanie— zbliżasz się do końca zmiany, ale nadal możesz odbierać połączenia.

3

Dołącz do kolejki lub odłącz ją, włączając lub wyłączając.

1

Dotknij zdjęcia profilowego, a następnie dotknij kolejek połączeń.

Sekcja Kolejki połączeń jest widoczna tylko wtedy, gdy użytkownik jest członkiem kolejki połączeń.

2

Zmiana stanu automatycznej dystrybucji połączeń dla kolejek połączeń:

  • Zaloguj się — zalogowałeś się, ale nie jesteś gotowy na odbieranie połączeń.

  • Wylogowano — jesteś wylogowany i nie będziesz odbierać połączeń.

  • Dostępne— możesz odbierać połączenia.

  • Niedostępne — nie możesz odbierać połączeń.

  • Zawijanie w górę— zbliżasz się do końca zmiany, ale nadal możesz odbierać połączenia.

3

Dołącz do konkretnej kolejki lub odłącz ją, włączając lub wyłączając.