1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz pozycję Ustawienia .

2

Kliknij pozycję Dzwonienie > Kolejki połączeń.

Sekcja Kolejki połączeń jest widoczna tylko wtedy, gdy jesteś członkiem kolejki połączeń.

3

Zmień stan automatycznej dystrybucji połączeń dla kolejek połączeń:

 • Zalogowany— zalogowano się, ale nie możesz odbierać połączeń.

 • Dostępne— możesz odbierać połączenia.

 • Niedostępne— odbieranie połączeń nie jest dostępne.

 • Wylogowany— wylogowałeś się i nie będziesz odbierać połączeń.

4

Jeśli usługa telefoniczna jest hostowana przez usługodawcę, możesz wyświetlić wszystkie kolejki połączeń, do których należysz, i zalogować się lub wylogować z określonej kolejki, włączając ją lub wyłączając.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz preferencje.

2

Kliknij pozycję Dzwonienie > Kolejki połączeń.

Sekcja Kolejki połączeń jest widoczna tylko wtedy, gdy jesteś członkiem kolejki połączeń.

3

Zmień stan automatycznej dystrybucji połączeń dla kolejek połączeń:

 • Zalogowany— zalogowano się, ale nie możesz odbierać połączeń.

 • Dostępne— możesz odbierać połączenia.

 • Niedostępne— odbieranie połączeń nie jest dostępne.

 • Wylogowany— wylogowałeś się i nie będziesz odbierać połączeń.

4

Jeśli usługa telefoniczna jest hostowana przez usługodawcę, możesz wyświetlić wszystkie kolejki połączeń, do których należysz, i zalogować się lub wylogować z określonej kolejki, włączając ją lub wyłączając.

1

Naciśnij swoje zdjęcie profilowe, a następnie naciśnij pozycję Połączenia > Kolejki połączeń.

Sekcja Kolejki połączeń jest widoczna tylko wtedy, gdy jesteś członkiem kolejki połączeń.

2

Zmień stan automatycznej dystrybucji połączeń dla kolejek połączeń:

 • Zalogowany— zalogowano się, ale nie możesz odbierać połączeń.

 • Dostępne— możesz odbierać połączenia.

 • Niedostępne— odbieranie połączeń nie jest dostępne.

 • Wylogowany— wylogowałeś się i nie będziesz odbierać połączeń.

3

Jeśli usługa telefoniczna jest hostowana przez usługodawcę, możesz wyświetlić wszystkie kolejki połączeń, do których należysz, i zalogować się lub wylogować z określonej kolejki, włączając ją lub wyłączając.