1

Klikk på profilbildet ditt, og velg deretter Innstillinger.

2

Klikk på Anrop > Anropskøer.

Du kan bare se Anropskøer-delen hvis du er medlem av en anropskø.

3

Endre den automatiske anropsdistribusjonsstatusen for anropskøene:

 • Logget på – Du har logget på, men du er ikke klar til å motta anrop.

 • Tilgjengelig – Du er klar for å motta anrop.

 • Ikke tilgjengelig – Du er ikke tilgjengelig for mottak av anrop.

 • Logget av – Du er logget av og kan ikke motta anrop.

4

Hvis telefontjenesten driftes av en tjenesteleverandør, kan du se alle anropskøene du er en del av, og logge på eller av en bestemt kø ved å slå den på eller av.

1

Klikk på profilbildet ditt, og velg deretter Innstillinger.

2

Klikk på Anrop > Anropskøer.

Du kan bare se Anropskøer-delen hvis du er medlem av en anropskø.

3

Endre den automatiske anropsdistribusjonsstatusen for anropskøene:

 • Logget på – Du har logget på, men du er ikke klar til å motta anrop.

 • Tilgjengelig – Du er klar for å motta anrop.

 • Ikke tilgjengelig – Du er ikke tilgjengelig for mottak av anrop.

 • Logget av – Du er logget av og kan ikke motta anrop.

4

Hvis telefontjenesten driftes av en tjenesteleverandør, kan du se alle anropskøene du er en del av, og logge på eller av en bestemt kø ved å slå den på eller av.

1

Trykk på profilbildet ditt, og trykk deretter på Anrop > Anropskøer.

Du kan bare se Anropskøer-delen hvis du er medlem av en anropskø.

2

Endre den automatiske anropsdistribusjonsstatusen for anropskøene:

 • Logget på – Du har logget på, men du er ikke klar til å motta anrop.

 • Tilgjengelig – Du er klar for å motta anrop.

 • Ikke tilgjengelig – Du er ikke tilgjengelig for mottak av anrop.

 • Logget av – Du er logget av og kan ikke motta anrop.

3

Hvis telefontjenesten driftes av en tjenesteleverandør, kan du se alle anropskøene du er en del av, og logge på eller av en bestemt kø ved å slå den på eller av.