Change your call queue status

Når et anrop kommer inn i samtalekøen din, mottar du et varsel i appen og kan svare på anropet derfra. Samtalen er også inkludert i samtaleloggen din.

1

Klikk på i bunnteksten i appen Køer .

Din nåværende status vises i bunnteksten, og du kan se alle samtalekøene du er en del av derfra.
2

Fra Agentstatus rullegardinmeny velger du statusen for automatisk samtalefordeling for samtalekøene dine:

  • Logget på – Du er logget på, men du er ikke klar til å motta anrop.

  • Logget ut – Du er logget ut og vil ikke motta anrop.

  • Tilgjengelig – Du er klar for å motta anrop.

  • Ikke tilgjengelig – Du er ikke tilgjengelig for mottak av anrop.

  • Avslutter – Du er nær slutten av skiftet, men du kan fortsatt motta anrop.

3

Bli med i eller oppheve deltakelsen i en kø ved å slå den på eller av.

1

Trykk på din profilbilde , og trykk deretter på Samtalekøer .

Du kan bare se Anropskøer-delen hvis du er medlem av en anropskø.

2

Endre den automatiske anropsdistribusjonsstatusen for anropskøene:

  • Logget på – Du har logget på, men du er ikke klar til å motta anrop.

  • Logget av – Du er logget av og kan ikke motta anrop.

  • Tilgjengelig – Du er klar for å motta anrop.

  • Ikke tilgjengelig – Du er ikke tilgjengelig for mottak av anrop.

  • Avslutning – Du er nær slutten av skiftet, men du kan fortsatt motta anrop.

3

Bli med i eller oppheve deltakelsen i en bestemt kø ved å slå den på eller av.