Začínáme se zařízeními spravovanými zákazníky

Zákazník musí zařízení zřídit ručně a vlastní pověření pro ověřování SIP. Zákazník odpovídá za jakýkoli podvod vzniklý v důsledku nezajištění těchto přihlašovacích údajů.

Při přidávání zařízení SIP třetích stran platí následující specifikace:

  • Přiřaďte zařízení spravovaná zákazníkem uživatelům nebo pracovním prostorům. Každé zařízení můžete také přiřadit více uživatelům nebo pracovním prostorům.

  • Všechna zařízení třetích stran musí splňovat požadavky na zabezpečení služby Webex Calling. Viz část Požadavky na zabezpečení služby Webex Calling.

  • Platí minimální požadavky na firmware. Podrobnosti najdete v dokumentaci třetí strany.

  • Zařízení spravovaná zákazníkem nyní nabízejí dva obecné profily SIP, a to Generic SIP Phone a Generic SIP Gateway. Tyto profily umožňují zařízením kompatibilním s protokolem SIP-TLS 1.2 připojit se ke službě Webex Calling bez přidání konkrétního názvu zařízení do centra Control Hub. Podobně jako ostatní zařízení spravovaná zákazníkem neprošetřuje technická podpora Cisco problémy se zařízeními připojenými prostřednictvím této možnosti zřizování.

Přidat uživateli zařízení spravované zákazníkem

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Správa > Zařízení > Přidat zařízení.

Zařízení můžete také přidat k uživateli z části Uživatelé přejděte na Správa > Uživatelé > vybrat uživatele > Zařízení > Přidat zařízení.

2

Vyberte možnost Osobní použití k přiřazení zařízení uživateli a klikněte na tlačítko Další.

3

Zadejte uživatelské jméno nebo skutečné jméno vlastníka telefonu, z výsledků vyberte uživatele a klikněte na tlačítko Další.

4

Zvolte zařízení telefonu Cisco, adaptéru ATA nebo 3. strany.

5

V rozevírací nabídce Vybrat zařízení zvolte Zařízení spravovaná zákazníkem.

6

V rozevírací nabídce Dodavatel zařízení zvolte Dodavatel zařízení a zadejte adresu MAC.

Informace o ID linky naleznete v části Správa zařízení.


 

Uživatelské jméno nebo heslo SIP a hodnoty odchozího proxy serveru jsou stejné jako údaje v části podrobností.


 

Pokud jste vybrali faxovou službu, pole adresy MAC se automaticky vyplní falešnou adresou MAC a je pouze pro čtení.

7

Přečtěte si prohlášení o vyloučení odpovědnosti a klikněte na potvrzovací pole. Poté klikněte na tlačítko Uložit.


 

Zařízení zřídit k použití protokolu DNS SRV, který řeší doménu zřízenou pro odchozí server proxy.

8

Na obrazovce s potvrzením se zobrazují důležité informace, které potřebujete k dokončení procesu zřizování zařízení spravovaného zákazníky.


 

Poznamenejte si své uživatelské jméno a heslo SIP, protože tyto informace potřebujete k dokončení nastavení zařízení spravovaného zákazníkem. Tyto informace si také můžete stáhnout v souboru CSV pro své záznamy. Toto je naposledy, kdy můžete vidět celé heslo.

Přidat zákazníkem spravované zařízení do nového pracovního prostoru

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Správa > Zařízení > Přidat zařízení.

Zařízení můžete také přidat do nového pracovního prostoru z části Pracovní prostory navigací na adresu Správa > Pracovní prostory > Přidat pracovní prostor .
2

Vybrat Sdílené využití > Nový pracovní prostor.

3

Zadejte název pracovního prostoru (například název fyzické místnosti), vyberte typ místnosti a přidejte kapacitu a klikněte na tlačítko Další.


 
Název pracovního prostoru nesmí být delší než 30 znaků a nesmí obsahovat znaky %, #, <, >, /, \ a ".
4

Klikněte na zařízení telefonu Cisco, adaptéru ATA nebo 3. strany.

5

V rozevírací nabídce Vybrat zařízení zvolte Zařízení spravovaná zákazníkem.

6

V rozevírací nabídce Dodavatel zařízení zvolte Dodavatel zařízení a zadejte adresu MAC.


 

Pokud jste vybrali faxovou službu, pole adresy MAC se automaticky vyplní falešnou adresou MAC a je pouze pro čtení.

7

Přečtěte si prohlášení o vyloučení odpovědnosti a klikněte na potvrzovací pole. Poté klepněte na tlačítko Další.


 

Zařízení zřídit k použití protokolu DNS SRV, který řeší doménu zřízenou pro odchozí server proxy.

8

Klikněte na službu Volání a vyberte typ předplatného a licence, které chcete přiřadit pracovnímu prostoru.

  • Profesionální pracovní prostor

  • Pracovní prostor ve společné oblasti


 

Další informace o funkcích dostupných s licencemi naleznete v tématu Funkce dostupné podle typu licence pro službu Webex Calling.

9

Přiřadit a Umístění a Telefonní číslo (určeno podle vybraného umístění) a potom klikněte na tlačítko Uložit . Máte také možnost přiřadit linku.

10

Na obrazovce s potvrzením se zobrazují důležité informace, které potřebujete k dokončení procesu zřizování zařízení spravovaného zákazníky.


 

Poznamenejte si své uživatelské jméno a heslo SIP, protože tyto informace potřebujete k dokončení nastavení zařízení spravovaného zákazníkem. Tyto informace si také můžete stáhnout v souboru CSV pro své záznamy. Toto je naposledy, kdy můžete vidět celé heslo.

Přidání dalších uživatelů nebo pracovních prostorů do zařízení spravovaného zákazníkem

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Správa > Zařízení.

2

Vyberte existující zařízení.

3

V dlaždici Správa zařízení klikněte na možnost Konfigurovat linky.

4

Kliknutím na znaménko + přidáte konfiguraci sdíleného portu.

5

V rozevírací nabídce vyberte možnost Zařízení spravované zákazníkem.

6

Klikněte na možnost Uložit.

7

Zařízení je přidáno a je uvedeno v části Správa zařízení.


 

Uživatelské jméno nebo heslo SIP a hodnoty odchozího serveru proxy uložené z první linky se pro tuto linku používají při zřizování fyzického zařízení.

Resetování uživatelského jména nebo hesla SIP pro zařízení spravované zákazníky

Než začnete

  • Tlačítko Kopírovat se zobrazí až po procházení dialogového okna resetování – toto se vrátí k resetování hesla, které je skryto při návštěvě postranního panelu.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Správa > Zařízení.

2

Vyberte zařízení spravované zákazníkem.

3

V části Podrobnosti klikněte na možnost Resetovat heslo.

4

Kliknutím na tlačítko Resetovat potvrďte své heslo.

5

Nově vygenerované heslo se zobrazí v poli.


 

Správce tohoto zařízení nese odpovědnost za údržbu těchto přihlašovacích údajů. Toto je poslední možnost, kdy můžete zobrazit celé heslo. Zkopírujte a uschovejte tyto informace pro referenci a budoucí použití.

Odstranění zařízení spravovaných zákazníky

Nyní můžete odstranit zařízení spravovaná zákazníky nebo sdílenou linku ze zařízení spravovaných zákazníky pomocí stránky Konfigurovat linky.

1

Z pohledu zákazníka , přejít na Management > Pobočky .https://admin.webex.com

2

Vyberte uživatele a kliknutím na možnost Zařízení zobrazíte seznam zařízení přidružených k uživateli.

3

Výběrem zařízení zobrazíte podrobnosti.

4

Chcete-li odebrat zařízení nebo sdílené linky pro uživatele, klikněte na možnost Konfigurovat linky v části Správa zařízení.

5

Na stránce Konfigurované linky klikněte na ikonu Odstranit u příslušné sdílené linky.

Kliknutím na možnost Odebrat vše odeberete všechny linky.

Správce musí odebrat všechna data linky SIP z fyzického zařízení pro všechny odebrané linky SIP.

6

Vyberte zařízení, které chcete odstranit, a klikněte na akci Odstranit. Jakmile je vybrána akce odstranění, zobrazí se vyskakovací okno, které informuje správce o odstranění dat SIP registrujících z fyzického zařízení.

Vyhledat zařízení

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Správa > Zařízení.

2

Zadejte název zařízení.

Výsledky se automaticky vyplní v tabulce pod vyhledávacím polem.
3

Chcete-li provést změny, vyhledejte a vyberte zařízení spravované zákazníky.