Komma igång med kund hanterade enheter

Den här funktionen implementerar ett gränssnitt där företags administratörer kan lägga till SIP-enheter från tredje part, som dörr telefoner, overhead pagers och ATAs. Kunden måste etablera dessa enheter manuellt och de kommer att äga inloggnings uppgifterna för SIP. Kunden ansvarar för alla bedrägerier som skapas på grund av att det inte går att säkra dessa referenser.

Lägg till kund hanterad enhet i enheter

Innan du börjar

1

Lokalisera hanteringen från kund-vyn i https://admin.webex.com.

2

Välj enheter > lägg till enheter > arbets ytan .

3

Klicka på nästa > nya arbets ytan .

4

Sätt in namnet på enhets platsen, t. ex. " mottagning " eller " konferens rum ".

5

Klicka på nästa.

6

Välj Cisco IP Phone .

7

I list rutan Välj enhet väljer du kundhanterad enhet .

8

Välj enhets leverantör i list rutan och ange MAC adress.


 

I den här tiden kan endast godkända SIP-enheter läggas till. Om du har en icke godkänd enhet kan den inte läggas till just nu.

9

Läs ansvars området och klicka på bekräftelse rutan.

10

Klicka på nästa.

11

Tilldela ett nummer till din enhet.

12

Klicka på Spara.

13

På bekräftelse skärmen visas viktig information som du behöver för att slutföra etableringen av den Kundhanterade enheten.


 

Obs! användar namn och lösen ord för SIP som du behöver för att slutföra konfigurationen av kund hanterade enheter. Du kan även hämta informationen i en CSV fil för dina poster. Det här är den senaste gången du kan se lösen ordet i sin helhet.

Lägg till kund hanterad enhet på arbets platser

1

Lokalisera hanteringen från kund-vyn i https://admin.webex.com.

2

Välj arbets platser > Lägg till arbets plats .

3

Ange följande information:

  • Namn – vad vill du ge arbets platsen?

  • Typ – vilken typ bäst beskriver den här arbets ytan?

  • Kapacitet – hur många personer är den här arbets ytans suitble för?

  • Plats – där finns det här utrymmet?

4

Klicka på nästa.

5

Välj Cisco IP Phone .

6

I list rutan Välj enhet väljer du kundhanterad enhet .

7

Välj enhets leverantör i list rutan och ange din MAC adress.


 

I den här tiden kan endast godkända SIP-enheter läggas till. Du kan inte lägga till en enhet som inte godkänts för tillfället.

8

Kryss rutan Läs fri skrivning och klicka på bekräftelse.

9

Klicka på nästa.

10

Tilldela ett nummer till din enhet.

11

Klicka på Spara.

12

Bekräftelse skärmen visas med viktig information som du kommer att behöva för att slutföra etableringen av den kund hanterade enheten.


 

Obs! användar namn och lösen ord för SIP som du behöver för att slutföra konfigurationen av kund hanterade enheter. Du kan även hämta informationen i en CSV fil för dina poster. Det här är den senaste gången du kan se lösen ordet i sin helhet.

Konfigurera kund hanterade enheter som du redan har lagt till

Innan du börjar

  • Knappen Kopiera visas bara efter att du har gått igenom återskapandet-dialog rutan. återskapas och lösenordsskyddas när du besöker sido panelen igen.

1

Lokalisera hanteringen från kund-vyn i https://admin.webex.com.

2

Välj enheter .

3

Leta reda på och välj den Kundhanterade enheten.

4

Klicka på Återskapa lösen ord under information .

5

Klicka på skapa på igen för att bekräfta ditt lösen ord.

6

Ditt nyligen genererade lösen ord visas i fältet.


 

Administratören för den här enheten ansvarar för att behålla dessa inloggnings uppgifter. Det här lösen ordet visas bara för närvarande. Kopiera och spara informationen för dina poster och framtida användning.

Söka efter enheter

1

Lokalisera hanteringen från kund-vyn i https://admin.webex.com.

2

Välj enheter .

3

Ange enhetens namn.

4

Resultaten fylls i automatiskt i tabellen nedanför fältet Sök.

5

Leta reda på och välj den Kundhanterade enheten för att göra ändringar.