Přizpůsobení e-mailových zpráv

Konkrétní událost

Při plánování nebo úpravách události můžete přizpůsobit šablonu e-mailové zprávy pro konkrétní událost úpravou, uspořádáním nebo odstraněním obsahu a proměnných – kódu, který události Webex (classic) používají k nahrazení konkrétních informací o uživateli nebo události.

Budoucí událost

Šablony e-mailových zpráv můžete přizpůsobit pro všechny budoucí události, které naplánujte na webu událostí Webex (klasické události). Změny provedené na této úrovni se automaticky použijí na všechny budoucí události, které naplánujete.


Proměnné můžete odstranit nebo změnit jejich uspořádání, ale nikdy je v proměnné neměnili. Například v této proměnné %ParticipantName% neměněte text Název účastníka v rámci procentuálních zznaček. Pokud ji změníte, události Webex (klasické) nemohou nahradit správný text od uživatele nebo informace o události.

Šablony e-mailů nelze upravovat na nových webech Webexu.

Přizpůsobení e-mailové zprávy pro konkrétní událost

1

Přihlaste se k serveru Webex a klepněte na položku Události Webex (classic).

2

Na stránce Naplánovat událost nebo Upravit událost vyberte v části E-mailové zprávy e-mailovou zprávu, kterou chcete přizpůsobit.

3

V rozevíracím seznamu Vybrat e-mailovou zprávu vyberte šablonu a pak vyberte Upravit.

4

Proveďte změny v e-mailu upravit událost: [název šablony] stránka.

Doporučujeme nastavit e-mailový účet, který můžete použít výhradně pro vytváření událostí. Tuto adresu můžete zadat v e-mailovém poli Odpovědět na. Můžete například nastavit účet s adresou events@your_company.com .

5

Vyberte Uložit > OK.

Přizpůsobení e-mailové zprávy pro budoucí události

1

Přihlaste se k serveru Webex a klepněte na položku Události Webex (classic).

2

Vyberte Hostovat událost > šablonami e-mailů.

3

V části Pro: rozevírací seznam a pak vyberte jednu ze šablon v části HTML nebo prostý text v závislosti na vašich potřeby.

4

Vyberte Upravit.

5

Proveďte změny v názvu šablony: [název šablony] stránka.

6

Klepněte na příkaz Uložit.


 

Chcete-li vrátit e-mailovou zprávu do původního výchozího stavu, vyberte možnost Vrátit se k výchozímu stavu.

Proměnné v šabloně e-mailu

Proměnná se skládá z textu obklopeného dvěma procenty znaména. Každá proměnná použitá v šablonách e-mailů Událostí Webex (klasické) je ve skutečných zprávách nahrazena odpovídajícími informacemi zadanými v registračních datech účastníka, ve vašem uživatelském profilu, na stránce Informace o události a tak dále.

Následující tabulka popisuje proměnné, které mohou vyžadovat další vysvětlení.

 

Tato proměnná

Je nahrazena...

%Zřeknutí se odpovědnosti%

Následující text:


 

Tato služba Webex obsahuje funkci, která umožňuje zaznamenat veškerý zvuk, veškeré dokumenty a další materiály, které byly během relace vyměněny nebo zobrazeny. Pokud se k této relaci připojíte, automaticky tím vyjadřujete souhlas s těmito záznamy. Pokud s nahráváním nesouhlasíte, nepřipojte se k relaci.

%StáhnoutInstrukce%

Následující pokyny ke stažení aplikace Události Webex (klasická) aplikace:

Chcete-li se k události připojit rychleji, můžete nastavit software potřebný k připojení k události před její spuštěním. Přejděte na adresu URL výše a pak vyberte Nastavit.

%EmailFooter%

Následující formát:

http://www.webex.com

%EnrollmentID%

ID registrace účastníka

Události Webex (klasické) Události automaticky vytvoří toto ID pro účastníka po schválení žádosti o registraci. Pokud tato událost nevyžaduje registraci, je tato proměnná nahrazena následujícím textem:

Tato událost nevyžaduje ID registrace.

%EventAddressURL%

Hypertextový odkaz

Můžete to použít v popisech událostí.

%EventPassword%

Heslo události, které jste zadali při plánování události. Pokud heslo nevyžadujete, bude tato proměnná nahrazena následujícím textem:

Tato událost nevyžaduje heslo.

%JoinURL%

Hypertextový odkaz

Můžete to použít v pokynech pro připojení k události.

%JoinURLStr%

adresa URL, která neobsahuje hypertextový odkaz

Můžete to použít v pokynech pro připojení k události.

příklad. Proměnnou můžete použít tímto způsobem: Chcete-li se připojit k akci, <a href="%JoinURLStr%">přejděte sem.</a>

%MeetingInfoURL%

Adresa URL stránky Informace o události události.

Události Webex (klasické) automaticky vytvoří adresu URL po naplánování události.

%RegistrationPassword%

Heslo, které jste zadali účastníkům k registraci na událost

%SenderEmailAddress%

E-mailová adresa zadaná na e-mailovém serveru pro váš web Události Webex (klasický).

Výchozí adresa je: messenger@webex.com

%TelekonferenceInfo%

Následující text:

Chcete-li se připojit k telekonferenci, zavolejte %CallInNumber% a zadejte číslo schůzky.

Proměnná %CallInNumber% je nahrazena čísly, která jste zadali při plánování události.

%UCFAttendeeVerifyPlayers%

Pokud je pro tuto událost zapnutá usf a vyberete požádat účastníky, aby při plánování události ověřili přehrávače bohatých médií, zobrazí se následující:

Přehrávání souborů rich media UCF (Universal Communications Format) vyžaduje příslušné přehrávače. Chcete-li zobrazit tento typ souborů bohatých médií v události, zkontrolujte, zda máte v počítači nainstalované přehrávače, a to tak, že přehlédnete na adresu [URL].

%CmrTitle%

Text, který je před adresou videa v pozvánce panelisty. Například "Adresa videa:"

%VideoAddress%

Video adresa používaná panelistou k připojení k události z video zařízení. Může také obsahovat IP adresu a pokyny pro telefonické připojení k události.

%Panelistkey%

Text, který je před heslem panelisty pro připojení z video zařízení. Například "Panelistické číselné heslo:"

%PanelistkeyHodnocení%

Heslo používané panelistou k připojení k události z video zařízení.