E-mailberichten aanpassen

Specifieke gebeurtenis

Wanneer u een gebeurtenis bewerkt of bewerkt, kunt u een e-mailbericht-sjabloon voor de specifieke gebeurtenis aanpassen door de inhoud en variabelen te bewerken, te herschikken of te verwijderen. Variabelen zijn codetekst die Webex Events (klassiek) gebruikt om uw specifieke gebruikers- of gebeurtenisinformatie te vervangen.

Toekomstige gebeurtenis

U kunt de e-mailbericht aanpassen voor alle toekomstige gebeurtenissen die u op uw Webex Events Events-site (klassiek). De wijzigingen die u op dit niveau aanbrengt, worden automatisch toegepast op toekomstige gebeurtenissen die u plant.


U kunt variabelen verwijderen of herschikken, maar u kunt nooit de tekst in een variabele wijzigen. Wijzig in de variabele %ParticipantName% bijvoorbeeld niet de tekst ParticipantName binnen de procenttekens. Als u deze tekst wijzigt, Webex Events (klassiek) de juiste tekst niet vervangen vanuit uw gebruikers- of gebeurtenisgegevens.

E-mailsjablonen kunnen niet worden bewerkt op nieuwe Webex-sites.

Een e-mailbericht aanpassen voor een specifieke gebeurtenis

1

Meld u aan bij uw Webex-site en klik Webex Events (klassiek).

2

Selecteer op de pagina Een gebeurtenis plannen of op de pagina Een gebeurtenis bewerken in het gedeelte E-mailberichten de koppeling voor het e-mailbericht dat u wilt aanpassen.

3

Selecteer een sjabloon in de vervolgkeuzelijst E-mailbericht selecteren en selecteer Bewerken.

4

Breng de wijzigingen aan op de pagina E-mailbericht voor bewerkte gebeurtenissen: [sjabloonnaam].

U wordt aangeraden een e-mailaccount in te stellen dat u alleen gebruikt om gebeurtenissen te maken. U kunt dit adres opgeven in het vak E-mailadres voor beantwoorden. U kunt bijvoorbeeld een account instellen met het adres gebeurtenissen@uw_bedrijf.com.

5

Selecteer Opslaan > OK.

Een e-mailbericht aanpassen voor toekomstige gebeurtenissen

1

Meld u aan bij uw Webex-site en klik Webex Events (klassiek).

2

Selecteer Een gebeurtenis hosten > e-mailsjablonen.

3

Kies het type e-mailbericht dat u wilt bewerken in de vervolgkeuzelijst Voor: en selecteer één van de sjablonen in de sectie voor HTML of tekst zonder opmaak, afhankelijk van uw wensen.

4

Selecteer Bewerken.

5

Breng de wijzigingen aan op de pagina Sjabloonnaam: [sjabloonnaam].

6

Selecteer Opslaan.


 

Als u het e-mailbericht wilt herstellen naar het standaardbericht, selecteert u Standaardwaarden herstellen.

Informatie over variabelen in een e-mailsjabloon

Een variabele bestaat uit tekst die wordt omgeven door twee procenttekens. Elke variabele die in Webex Events (klassieke) e-mailsjablonen wordt gebruikt, wordt in de werkelijke berichten vervangen door bijbehorende informatie die is opgegeven in de registratiegegevens van een deelnemer, in uw gebruikersprofiel, op de pagina Gebeurtenisinformatie, ga zo door.

In de volgende tabel worden de variabelen beschreven die mogelijk aanvullende uitleg behoeven.

 

Deze variabele

Wordt vervangen door…

%Disclaimer%

De volgende tekst:


 

Deze Webex-service bevat een functie waarmee audio, documenten en andere materialen die worden uitgewisseld of bekeken tijdens de sessie, kunnen worden opgenomen. Door aan deze sessie deel te nemen, geeft u automatisch toestemming tot dergelijke opnamen. Als u geen toestemming wilt geven voor de opname, moet u niet deelnemen aan de sessie.

%DownloadInstruction%

De volgende instructies voor het downloaden van Webex Events (klassieke) toepassing:

Als u sneller aan de gebeurtenis wilt deelnemen, kunt u de software instellen die u nodig hebt voor deelname voordat de gebeurtenis wordt gestart. Ga naar de bovenstaande URL en selecteer Installeren.

%EmailFooter%

De volgende indeling:

http://www.webex.com

%EnrollmentID%

De registratie-id van de deelnemer

Webex Events (klassiek) Events maakt deze id automatisch voor een deelnemer nadat u de aanvraag hebt registratieverzoek. Als voor deze gebeurtenis geen registratie is vereist, wordt deze variabele vervangen door de volgende tekst:

Voor deze gebeurtenis is geen registratie-id vereist.

%EventAddressURL%

Een hyperlink

U kunt deze gebruiken in beschrijvingen van de gebeurtenis.

%EventPassword%

Het wachtwoord van de gebeurtenis dat u hebt opgegeven bij het plannen van de gebeurtenis. Als u geen wachtwoord wilt gebruiken, wordt deze variabele vervangen door de volgende tekst:

Deze gebeurtenis vereist geen wachtwoord.

%JoinURL%

Een hyperlink

U kunt deze gebruiken in instructies voor aanmelding bij de gebeurtenis.

%JoinURLStr%

Een URL die geen hyperlink bevat

U kunt deze gebruiken in instructies voor aanmelding bij de gebeurtenis.

Voorbeeld. U kunt de variabele op de volgende manier gebruiken: <a href="%JoinURLStr%">Ga hierheen om deel te nemen aan de gebeurtenis.</a>

% MeetingInfoURL%

De URL voor de pagina Gebeurtenisinformatie voor de gebeurtenis.

Webex Events (klassiek) maakt de URL automatisch wanneer u een gebeurtenis hebt gepland.

%RegistrationPassword%

Het wachtwoord dat u hebt opgegeven voor deelnemers om zich te registreren voor de gebeurtenis

%SenderEmailAddress%

Het e-mailadres dat is opgegeven op de e-mailserver voor uw Webex Events (klassieke) site.

Het standaardadres is: messenger@webex.com

%TeleconferenceInfo%

De volgende tekst:

Als u wilt deelnemen aan de teleconferentie, belt u %CallInNumber% en voert u het vergaderingnummer in.

De variabele %CallInNumber% wordt vervangen door de nummers die u hebt opgegeven bij het plannen van de gebeurtenis.

%UCFAttendeeVerifyPlayers%

Als UCF is ingeschakeld voor deze gebeurtenis en u Deelnemers vragen rich-mediaspelers te controleren selecteert tijdens het plannen van de gebeurtenis, wordt de volgende tekst weergegeven:

Het afspelen van UCF (Universal Communications Format) rich-mediabestanden vereist de juiste spelers. Als u dit type rich-mediabestanden in de gebeurtenis wilt weergeven, controleert u of u de juiste spelers op de computer hebt geïnstalleerd door naar [URL] te gaan.

%CmrTitle%

De tekst die in de uitnodiging voor panelleden voor het videoadres wordt weergegeven. Bijvoorbeeld, 'Videoadres:'

%VideoAddress%

Het videoadres dat door het panellid wordt gebruikt om deel te nemen aan de gebeurtenis vanaf een videoapparaat. Kan ook een IP-adres en instructies bevatten om in te bellen bij de gebeurtenis.

%Panellidkey%

De tekst die wordt weergegeven vóór het wachtwoord van panelleden voor deelname vanaf een videoapparaat. Bijvoorbeeld 'Numeriek panellidwachtwoord:'

%PanelistkeyValue%

Het wachtwoord dat het panellid gebruikt om deel te nemen aan de gebeurtenis vanaf een videoapparaat.