Tilpassing av e-postmelding

Bestemt hendelse

Når du planlegger eller redigerer en hendelse, kan du tilpasse en e-postmeldingsmal for den bestemte hendelsen ved å redigere, omorganisere eller slette innholdet og variablene – kodetekst som Webex Events (klassisk) bruker til å erstatte din spesifikke bruker- eller hendelsesinformasjon.

Fremtidig hendelse

Du kan tilpasse e-postmeldingsmaler for alle fremtidige hendelser du planlegger på nettstedet Webex Events (klassisk). Endringene du gjør på dette nivået, gjelder automatisk for alle fremtidige hendelser du planlegger.


Du kan slette eller omorganisere variabler, men aldri endre teksten i en variabel. I denne variabelen, %ParticipantName%, må du for eksempel ikke endre teksten ParticipantName innenfor prosenttegnene. Hvis du endrer den, kan ikke Webex Events (klassisk) erstatte riktig tekst fra bruker- eller hendelsesinformasjonen.

E-postmaler kan ikke redigeres på nye Webex-nettsteder.

Tilpasse en e-postmelding til en bestemt hendelse

1

Logg på Webex-nettstedet, og klikk på Webex Events (klassisk).

2

Velg e-postmeldingen du vil tilpasse, i delen E-postmeldinger på siden Planlegg en hendelse eller Rediger hendelse.

3

Velg en mal i rullegardinlisten Velg e-postmelding, og velg deretter Rediger.

4

Gjør endringene dine på siden Rediger e-post for hendelse: [malnavn].

Vi anbefaler at du konfigurerer en e-postkonto som du bare kan bruke til å produsere hendelser. Du kan angi denne adressen i boksen Svar på e-post. Du kan for eksempel opprette en konto med adressen events@your_company.com.

5

Velg Lagre > OK.

Tilpasse en e-postmelding for fremtidige hendelser

1

Logg på Webex-nettstedet, og klikk på Webex Events (klassisk).

2

Velg Vær vert for en hendelse > E-postmaler.

3

Velg hvilken type e-postmelding du vil redigere, i For: rullegardinlisten, og velg deretter en av malene i HTML- eller ren tekst-delen, avhengig av behovet ditt.

4

Velg Rediger.

5

Gjør endringene på siden Malnavn: [malnavn].

6

Velg Lagre.


 

Hvis du vil tilbakestille e-postmeldingen til den opprinnelige standardtilstanden, kan du velge Gjenopprett til standard.

Om variabler i en e-postmal

En variabel består av tekst omgitt av to prosenttegn. Hver variabel som brukes i e-postmaler for Webex Events (klassisk), erstattes i faktiske meldinger med tilsvarende informasjon som er angitt i en deltakers registreringsdata, i brukerprofilen, på siden Hendelsesinformasjon og så videre.

Tabellen nedenfor beskriver variablene som kan kreve ytterligere forklaring.

 

Denne variabelen

Erstattes av …

%Disclaimer%

Følgende tekst:


 

Denne Webex-tjenesten inkluderer en funksjon som tillater opptak av lyd og dokumenter og andre materialer som utveksles eller vises i løpet av møtet. Ved å bli med i denne økten samtykker du automatisk til slike opptak. Hvis du ikke samtykker til opptaket, må du ikke bli med i økten.

%DownloadInstruction%

Følgende instruksjoner for nedlasting av programmet Webex Events (klassisk):

Hvis du vil bli med i hendelsen raskere, kan du konfigurere programvaren som kreves for å bli med i hendelsen før den starter. Gå til URL-adressen ovenfor, og velg deretter Konfigurer.

%EmailFooter%

Følgende format:

http://www.webex.com

%EnrollmentID%

Registrerings-ID-en for deltakeren

Webex Events (klassisk)-hendelser oppretter automatisk denne ID-en for en deltaker etter at du har godkjent registreringsforespørselen. Hvis denne hendelsen ikke krever registrering, erstattes denne variabelen av følgende tekst:

Denne hendelsen krever ingen registrerings-ID.

%EventAddressURL%

En hyperkobling

Du kan bruke dette i hendelsesbeskrivelser.

%EventPassword%

Hendelsespassordet du anga da du planla hendelsen. Hvis du ikke trenger et passord, erstattes denne variabelen med følgende tekst:

Denne hendelsen krever ikke passord.

%JoinURL%

En hyperkobling

Du kan bruke dette i instruksjonene for å bli med på hendelsen.

%JoinURLStr%

en URL-adresse som ikke inneholder en hyperkobling

Du kan bruke dette i instruksjonene for å bli med på hendelsen.

Eksempel. Du kan bruke variabelen på denne måten: Hvis du vil bli med på hendelsen, <a href="%JoinURLStr%">gå hit.</a>

%MeetingInfoURL%

URL-adressen for siden Hendelsesinformasjon for hendelsen.

Webex Events (klassisk) oppretter automatisk URL-adressen når du planlegger en hendelse.

%RegistrationPassword%

Passordet du anga for deltakere, for å registrere seg for hendelsen

%SenderEmailAddress%

E-postadressen som er angitt på e-postserveren for nettstedet for Webex Events (klassisk).

Standardadressen er: messenger@webex.com

%TeleconferenceInfo%

Følgende tekst:

Hvis du vil bli med i telekonferansen, kan du ringe %CallInNumber% og skrive inn møtenummeret.

Variabelen %CallInNumber% erstattes av numrene du angav under planleggingen av hendelsen.

%UCFAttendeeVerifyPlayers%

Følgende vises hvis UCF er aktivert for denne hendelsen og du velger Be deltakerne om å bekrefte rike mediespillere når du planlegger hendelsen:

Avspillingen av rike mediefiler fra universelt kommunikasjonsformat (UCF) krever passende spillere. Hvis du vil vise denne typen rike mediefiler i hendelsen, må du kontrollere om du har spillerne installert på datamaskinen ved å gå til [URL].

%CmrTitle%

Teksten som kommer før videoadressen i paneldeltakerinvitasjonen. For eksempel «Videoadresse:»

%VideoAddress%

Videoadressen som brukes av paneldeltakeren til å bli med på hendelsen fra en videoenhet. Kan også inneholde en IP-adresse og instruksjoner for å ringe inn til hendelsen.

%Panelistkey%

Teksten som kommer før paneldeltakerpassordet for å bli med via en videoenhet. Eksempel: «Numerisk passord for paneldeltaker:»

%PanelistkeyValue%

Passordet som brukes av paneldeltakeren til å bli med på hendelsen fra en videoenhet.