Vytváření dubber účtu je pro uživatele automatické.

Všichni zákazníci Webex Calling mají přístup k předplatnému Dubber Go - bezplatnému předplatnému. S Dubber Go získají uživatelé nahrávání hovorů. K dispozici jsou placená předplatná, která nabízejí více možností, jako je nahrávání hovorů dodržování předpisů, neomezené uchovávání informací, analýza AI a přístup správce.

 • Dubber Go je k dispozici všem uživatelům a poskytuje přístup k neomezeným nahrávkám. Každá nahrávka je uložena po dobu 30 dnů. Přístup ke svým nahrávkám a jejich správu ze svého portálu Dubber mají přístup a spravují je pouze uživatelé.

 • Standardní licence a licence AI vyžadují smluvní smlouvu se společností Dubber. S placenými licencemi máte přístup k neomezeným nahrávkám, neomezenému úložišti a nahrávkám, ke kterým má správce přístup. Přejděte https://www.dubber.net/contact-us/ na seznam a získejte podrobné informace o produktu a cenách záznamu hovorů společnosti Dubber a vytvořte si účet.

Uživatele můžete kdykoli migrovat z bezplatného na placené předplatné nebo z placeného předplatného na bezplatné předplatné. Chcete-li tak učinit, určete počet uživatelů, které potřebujete k migraci, a kontaktujte svého partnera.


Při migraci z bezplatného předplatného se automatické odstranění zastaví a začne neomezené uchovávání. Při migraci z placeného předplatného na bezplatné předplatné končí neomezené uchovávání a nahrávky se po 30 dnech odstraní.

Než začnete

Ujistěte se, že jsou splněny následující požadavky:

 • Váš partner povolil tuto službu pro vaši organizaci, což vám umožní ji zapnout a nakonfigurovat pro určité uživatele.

 • Uživatelé mají přiřazené uživatelské licence Professional nebo Basic Webex Calling.

 • Obraťte se na své právní oddělení ohledně regulačních požadavků týkajících se nahrávání hovorů.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé a vyberte uživatele.

2

Vyberte Volání , přejděte naUpřesnit nastavení volání azapněte záznam hovorů .

Mějte na paměti, že pokud později vypnete funkci Nahrávání hovorů, nastavení nahrávání hovorů uživatele se vymaže, ale všechna volání, která byla zaznamenána před touto změnou, jsou stále udržována na platformě Dubber.

3

Účet v Dubberu je automaticky vytvořen pro uživatele.


 

Po povolení nahrávání hovorů můžete v případě, že má uživatel stále problémy s nahráváním hovorů, kontaktovat podporu Dubber s informacemi dostupnými v sekci Zobrazit informace o nahrávání call platformy.

Najdete ji na stránce Uživatelé na stránce Volání > Pokročilé nastavení hovorů > Nahrávání hovorů > Zobrazit informace o nahrávání platformy hovorů.

4

Můžete nakonfigurovat některá z následujících nastavení:

 • Nikdy– Tato možnost je ve výchozím nastavení vybrána.
 • Na vyžádání– Tuto možnost vyberte, pokud chcete uživatelům udělit kontrolu nad tím, kdy mohou spouštět a ukončovat nahrávání. Můžete také zvolit pozastavení a pokračovat v oznámení, pokud je to možné.
 • Vždy– Tuto možnost zvolte, pokud chcete zaznamenat všechny příchozí a odchozí hovory.
 • Vždy s pozastavením/obnovením– Tuto možnost vyberte, pokud chcete uživatelům udělit kontrolu nad tím, kdy mohou pozastavit a obnovit nahrávání.
 • Přehrát oznámení o zahájení/zastavení nahrávání– Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se na začátku všech příchozích a odchozích hovorů přehrávalo standardní oznámení oznamující všem stranám, že je hovor nahráván. Můžete požadovat oznámení, abyste vyhověli zákonným požadavkům ve vaší oblasti.

   

  Toto oznámení není zahrnuto v záznamu hovoru.

 • Pozastavit a obnovit oznámení– Tuto možnost vyberte, pokud chcete dostávat oznámení o pozastavení a obnovení. Můžete zvolit možnost pípnutí nebo možnost oznámení, která bude hrát následující:
  • Pozastavit– přehraje oznámení, že bylo úspěšně pozastaveno.

  • Pokračovat– přehraje oznámení, že bylo úspěšně obnoveno.

 • Záznam hlasových zpráv– Tuto možnost vyberte, pokud chcete také nahrávat odeslané a přijaté zprávy hlasové schránky. Pokud se jedná o úložný prostor, možná nebudete chtít tuto možnost vybrat.
 • Opakujte tón každý– Ve výchozím nastavení se každých 20 sekund přehrává tón, který všem stranám připomíná, že je hovor nahráván. Tuto hodnotu můžete změnit na hodnotu mezi 10 a 90 sekundami.
5

Klikněte na položku Uložit.

Uživatelé uvidí na svém multiplatformním telefonu a aplikaci Webex ikonu, která ukazuje, že je hovor zaznamenáván. Uživatelé mohou mít možnost pozastavit nahrávání, pokud pro ně toto nastavení povolíte.

Při nahrávání hovoru jsou do Dubberu odesílány duální datové proudy.

Co dělat dál

Pokud se uživateli objeví problém, klikněte na řídicí panel Dubber na kartu Lidé, zvolte příslušný externí identifikátor (jak je uvedeno výše v Ovládacím centru ), vybertedub.points. Ujistěte se, že jsou správné následující informace:

 • Produkt– Vyberte si produkt.

 • Externí typ– zadejte BroadWorks.

 • Poskytovatelslužeb – Zkopírujte a vložte odpovídající hodnotu z Ovládacího centra.

 • Externí skupina– Zkopírujte a vložte odpovídající hodnotu z Ovládacího centra.

 • Externí identifikátor– Zkopírujte a vložte odpovídající hodnotu z Ovládacího centra.

Potom klikněte na Uložit změny.

Pokud je potřeba další podpora, obraťte se na podporu Dubber.