Er wordt automatisch een Dubber-account gemaakt voor gebruikers.

Alle Webex Calling-klanten hebben toegang tot het gratis Dubber Go-abonnement. Met Dubber Go kunnen gebruikers gemakkelijk gesprekken opnemen. Er zijn betaalde abonnementen beschikbaar die meer opties bieden, zoals opname van gesprekken voor naleving, onbeperkte bewaartijd, AI-analyses en beheerderstoegang.

 • Dubber Go is beschikbaar voor alle gebruikers en geeft ze toegang tot een onbeperkte aantal opnamen. Elke opname wordt 30 dagen bewaard. Alleen de gebruikers kunnen hun opnamen openen en beheren vanuit hun dubber-portal.

 • Voor standaard- en AI-licenties is een contractuele overeenkomst met Dubber vereist. Met de betaalde licenties krijgt u toegang tot een onbeperkt aantal opnamen, onbeperkte opslag en heeft de beheerder toegang tot opnamen. Ga voor meer informatie over het product en de prijs van het gespreksopnameproduct Dubber naar https://www.dubber.net/contact-us/ en maak een account.

U kunt op elk moment gebruikers migreren van een gratis naar een betaald abonnement of andersom. Specificeer het aantal gebruikers dat u wilt migreren en neem contact op met uw partner om dit te doen.


Wanneer u migreert van een gratis naar een betaald abonnement, wordt automatische verwijdering van opnamen gestopt en worden ze voor onbepaalde tijd bewaard. Wanneer u migreert van een betaald naar een gratis abonnement, worden opnamen niet meer voor onbepaalde tijd bewaard en worden ze na 30 dagen verwijderd.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:

 • Uw partner heeft deze service ingeschakeld voor uw organisatie en u kunt deze inschakelen en voor bepaalde gebruikers configureren.

 • Professional- of Basic-licenties voor Webex Calling zijn toegewezen aan de gebruikers.

 • Raadpleeg uw juridische afdeling over de regelgevingsvereisten voor het opnemen van gesprekken.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer een gebruiker.

2

Selecteer Bellen, blader naar Geavanceerde gespreksinstellingen en schakel vervolgens Gespreksopname in.

Als u de functie Gespreksopname later uitschakelt, worden de instellingen voor gespreksopname van de gebruiker gewist. Gesprekken die vóór deze wijziging zijn opgenomen, blijven echter op het Dubber-platform staan.

3

Er wordt automatisch een account in Dubber gemaakt voor gebruikers.


 

Als de gebruiker na het inschakelen van de gespreksopname nog steeds problemen ervaart met het opnemen van gesprekken, kunt u contact opnemen met de ondersteuning van Dubber met de informatie die beschikbaar is in het gedeelte Gegevens van gespreksopnameplatform tonen.

U vindt deze informatie op de pagina Gebruikers door naar Bellen > Geavanceerde gespreksinstellingen > Gespreksopname > Gegevens van gespreksopnameplatform tonen te gaan.

4

U kunt een van de volgende instellingen configureren:

 • Nooit: deze optie is standaard geselecteerd.
 • On-demand: kies deze optie als u gebruikers controle wilt geven over wanneer ze opnamen kunnen starten en beëindigen. U kunt ook de melding voor onderbreken en hervatten kiezen, indien van toepassing.
 • Altijd: kies deze optie als u alle binnenkomende en uitgaande gesprekken wilt opnemen.
 • Altijd met onderbreken/hervatten: kies deze optie als u gebruikers controle wilt geven over wanneer ze opnamen kunnen onderbreken en hervatten.
 • Aankondiging voor opname starten/stoppen afspelen: kies deze optie als u aan het begin van alle binnenkomende en uitgaande gesprekken een standaardaankondiging wilt afspelen die alle partijen informeert dat het gesprek wordt opgenomen. U kunt een aankondiging vereisen om te voldoen aan de juridische vereisten in uw gebied.

   

  Deze aankondiging wordt niet opgenomen in de gespreksopname.

 • Melding voor onderbreken en hervatten: kies deze optie als u meldingen wilt ontvangen voor onderbreken en hervatten. U kunt een pieptoon- of aankondigingsoptie kiezen die het volgende afspeelt:
  • Onderbreken: speelt een aankondiging af die aangeeft dat de opname is onderbroken.

  • Hervatten: speelt een aankondiging af die aangeeft dat de opname is hervat.

 • Spraakberichten opnemen: kies deze optie als u ook verzonden en ontvangen voicemailberichten wilt opnemen. Als de opslagruimte mogelijk een probleem wordt, kunt u deze optie beter niet selecteren.
 • Toon herhalen om de: standaard wordt er elke 20 seconden een toon afgespeeld die alle partijen eraan herinnert dat het gesprek wordt opgenomen. U kunt dit wijzigen in een waarde tussen 10 en 90 seconden.
5

Klik op Opslaan.

Gebruikers zien op hun multiplatformtelefoon en in de Webex-app een pictogram dat aangeeft dat er een gesprek wordt opgenomen. Gebruikers kunnen de opname onderbreken, als u die instelling voor hen inschakelt.

Wanneer een gesprek wordt opgenomen, worden er dual streams naar Dubber verzonden.

De volgende stap

Als er problemen optreden voor gebruikers, klikt u op het Dubber-dashboard op het tabblad Personen, kiest u de juiste externe id (zoals hierboven vastgesteld in Control Hub) en selecteert u dub.points. Zorg ervoor dat de volgende informatie correct is:

 • Product: kies uw product.

 • Extern type: voer BroadWorks in.

 • Serviceprovider: kopieer en plak de overeenkomende waarde uit Control Hub.

 • Externe groep: kopieer en plak de overeenkomende waarde uit Control Hub.

 • Externe id: kopieer en plak de overeenkomende waarde uit Control Hub.

Klik vervolgens op Wijzigingen opslaan.

Neem contact op met de ondersteuning van Dubber indien u meer hulp nodig hebt.