יצירת חשבון Dubber מתרחשת באופן אוטומטי עבור המשתמשים.

לכל לקוחות Webex Calling יש גישה למינוי Dubber Go בחינם. עם Dubber Go, המשתמשים נהנים מהיכולת להקליט שיחות בנוחות. יש מינויים בתשלום המציעים אפשרויות נוספות כגון הקלטת שיחות ציות, שמירה בלתי מוגבלת, ניתוח בינה מלאכותית וגישת מנהל מערכת.

 • Dubber Go זמין לכל המשתמשים ונותן גישה להקלטות בלתי מוגבלות. כל הקלטה מאוחסנת למשך 30 יום. רק המשתמשים יכולים לגשת להקלטות שלהם ולנהל אותן מפורטל Dubber שלהם.

 • רישיונות Standard ו-AI דורשים הסכם חוזי עם Dubber. עם רישיונות בתשלום, יש לך גישה להקלטות בלתי מוגבלות ולאחסון בלתי מוגבל ומנהל המערכת יכול לגשת להקלטות. עבור אל https://www.dubber.net/contact-us/ כדי לקבל מידע מפורט על מוצר הקלטת השיחות של Dubber והתמחור שלו, ולאחר מכן צור חשבון.

ניתן להעביר משתמשים במינוי בחינם למינוי בתשלום או להפך בכל עת. לשם כך, זהה את מספר המשתמשים שעליך להעביר וצור קשר עם השותף שלך.


בעת ההגירה ממינוי בחינם למינוי בתשלום, המחיקה האוטומטית נפסקת והשמירה הבלתי מוגבלת מתחילה. בעת ההגירה ממינוי בתשלום למינוי בחינם, השמירה הבלתי מוגבלת מסתיימת וההקלטות נמחקות לאחר 30 יום.


ICE (מיטוב מדיה) והקלטת שיחות הם שתי תכונות שמוסיפות בנפרד השהיה קטנה לשמע בתחילת השיחה, וכאשר משתמשים בהן יחד, העיכוב בשמע מעט ארוך יותר ומורגש יותר מבחינת הלקוחות.

לפני שאתה מתחיל

ודא שהדרישות הבאות מתקיימות:

 • השותף שלך הפעיל את השירות עבור הארגון שלך. כברירת מחדל, השירות הזה מוגדר למצב מופעל ומאפשר לך להגדיר אותו עבור משתמשים מסוימים.

 • למשתמשים הוקצו רישיונות משתמש מסוג Professional או Basic של Webex Calling.

 • התייעץ עם המחלקה המשפטית לגבי דרישות רגולטוריות בנושא הקלטת שיחות.

1

מתצוגת הלקוח בכתובת https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים ובחר משתמש.

2

בחר שיחות, גלול אל הגדרות שיחה מתקדמות ולאחר מכן הפעל הקלטת שיחות.

זכור שאם לאחר מכן תכבה את התכונה 'הקלטת שיחות', הגדרות הקלטת השיחות של המשתמש יימחקו, אבל כל השיחות שהוקלטו לפני השינוי הזה עדיין יישמרו בפלטפורמת Dubber.

3

החשבון ב-Dubber נוצר באופן אוטומטי עבור המשתמשים.


 

לאחר הפעלת הקלטת שיחות, אם המשתמש עדיין נתקל בבעיות עם הקלטת שיחות, ניתן ליצור קשר עם התמיכה של Dubber עם המידע הזמין בקטע הצג פרטי הקלטה של פלטפורמת השיחות.

ניתן למצוא זאת בדף 'משתמשים' על-ידי מעבר אל שיחות > הגדרות שיחה מתקדמות > הקלטת שיחות > הצג פרטי הקלטה של פלטפורמת השיחות.

4

ניתן לקבוע כל אחת מההגדרות הבאות:

 • לעולם לא – האפשרות הזו נבחרת כברירת מחדל.
 • לפי דרישה – בחר באפשרות הזו אם ברצונך להעניק למשתמשים שליטה לגבי ההתחלה והסיום של ההקלטות. ניתן גם לבחור את הודעת ההשהיה והחידוש, במקרים הרלוונטיים.
 • תמיד – בחר באפשרות הזו אם ברצונך להקליט את כל השיחות הנכנסות והיוצאות.
 • תמיד עם השהיה/חידוש – בחר באפשרות הזו אם ברצונך להעניק למשתמשים שליטה לגבי המקרים שבהם הם יכולים להשהות ולחדש את ההקלטות.
 • השמע הודעה על הפעלה/הפסקה של ההקלטה – בחר באפשרות הזו אם ברצונך להשמיע הודעה סטנדרטית בתחילת כל השיחות הנכנסות והיוצאות המיידעת את כל הצדדים שהשיחה מוקלטת. ייתכן שתזדקק להודעה כדי לציית לדרישות המשפטיות באזור שלך.

   

  ההודעה הזו אינה נכללת בהקלטת השיחה.


   

  כאשר מושמעת הודעה במהלך פעולות ההתחלה, ההפסקה, ההשהיה או החידוש, Webex Calling שולח מידע ל-Dubber שההודעה הושמעה.

 • הודעה על השהיה וחידוש – בחר באפשרות הזו אם ברצונך לקבל הודעות על השהיה וחידוש. ניתן לבחור באפשרות צפצוף או באפשרות הודעה שתוביל לפעולות הבאות:
  • השהיה – תושמע הודעה המציינת שההקלטה הושהתה בהצלחה.

  • חידוש – תושמע הודעה המציינת שההקלטה חודשה בהצלחה.

 • הקלטת הודעות דואר קולי – בחר באפשרות הזו אם ברצונך גם להקליט הודעות דואר קולי שנשלחות ומתקבלות. אם אתה מודאג לגבי שטח האחסון, ייתכן שלא כדאי לבחור באפשרות הזו.
 • חזור על הצליל כל – כברירת מחדל, הצליל מושמע כל 20 שניות ומזכיר לכל הצדדים שהשיחה מוקלטת. ניתן לשנות את הערך ל-10 עד 90 שניות.
5

לחץ על שמור.

המשתמשים יראו סמל בטלפון Multiplatform ויישום Webex יראה שהשיחה מוקלטת. המשתמשים יוכלו להשהות את ההקלטה אם תפעיל עבורם את ההגדרה הזו.

כאשר השיחה מוקלטת, נשלחות ל-Dubber זרימות כפולות. בנוסף, כאשר מושמעת הודעה במהלך פעולות ההתחלה, ההפסקה, ההשהיה או החידוש, Webex Calling שולח מידע ל-Dubber שההודעה הושמעה.

מה לעשות אחר כך

אם למשתמשים יש בעיה כלשהי, מלוח המחוונים של Dubber, לחץ על הלשונית אנשים, בחר את המזהה החיצוני המתאים (כפי שצוין לעיל ב-Control Hub) ובחר dub.points. ודא שהמידע הבא נכון:

 • מוצר – בחר את המוצר שלך.

 • סוג חיצוני – הזן BroadWorks.

 • ספק שירותים – העתק והדבק את הערך המתאים מתוך Control Hub.

 • קבוצה חיצונית – העתק והדבק את הערך המתאים מתוך Control Hub.

 • מזהה חיצוני – העתק והדבק את הערך המתאים מתוך Control Hub.

לאחר מכן לחץ על שמור שינויים.

אם יש צורך בתמיכה נוספת, פנה אל התמיכה של Dubber.