Tworzenie konta Dubber jest automatyczne dla użytkowników.

Wszyscy klienci Webex Calling mają dostęp do Dubber Go - bezpłatnej subskrypcji. Dzięki Dubber Go użytkownicy uzyskują wygodne nagrywanie rozmów. Dostępne są płatne subskrypcje, oferujące więcej opcji, takich jak nagrywanie rozmów zgodnie z przepisami, nieograniczone przechowywanie, analiza AI i dostęp administratora.

 • Dubber Go jest dostępny dla wszystkich użytkowników i daje dostęp do nieograniczonej liczby nagrań. Każde nagranie jest przechowywane przez 30 dni. Tylko użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do swoich nagrań i zarządzać nimi z poziomu portalu Dubber.

 • Licencje standard i AI wymagają umowy z Dubber. Dzięki płatnym licencjom masz dostęp do nieograniczonej liczby nagrań, nieograniczonej przestrzeni dyskowej, a administrator może uzyskać do nich dostęp. Przejdź https://www.dubber.net/contact-us/ do, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktu Dubber's Call Recording i cen, a następnie utwórz konto.

W każdej chwili możesz przeprowadzić migrację użytkowników z subskrypcji bezpłatnej do płatnej lub z subskrypcji płatnej do bezpłatnej. Aby to zrobić, określ liczbę użytkowników potrzebnych do migracji i skontaktuj się z partnerem.


Podczas migracji z subskrypcji bezpłatnej do płatnej automatyczne usuwanie zatrzymuje się i rozpoczyna się nieograniczone przechowywanie. Podczas migracji z subskrypcji płatnej do bezpłatnej kończy się nieograniczone przechowywanie, a nagrania są usuwane po 30 dniach.

Przed rozpoczęciem

Upewnij się, że spełnione są następujące wymagania:

 • Partner włączył tę usługę dla Twojej organizacji, umożliwiając jej włączenie i skonfigurowanie dla określonych użytkowników.

 • Użytkownicy mają przypisane licencje użytkowników Professional lub Basic Webex Calling.

 • Skonsultuj się ze swoim działem prawnym w sprawie wymogów prawnych dotyczących nagrywania rozmów.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do Użytkownicy, a następnie wybierz użytkownika.

2

Wybierz pozycję Połączenia , przewiń do pozycji Zaawansowane ustawienia połączeń ,a następnie włącz opcję Nagrywanie rozmów.

Pamiętaj, że jeśli później wyłączysz funkcję nagrywania rozmów, ustawienia nagrywania rozmów użytkownika zostaną wyczyszczone, jednak wszelkie połączenia, które zostały nagrane przed tą zmianą, są nadal utrzymywane na platformie Dubber.

3

Konto w Dubberze jest automatycznie tworzone dla użytkowników.


 

Po włączeniu nagrywania rozmów, w przypadku, gdy użytkownik nadal ma problemy z nagrywaniem połączeń, możesz skontaktować się z pomocą techniczną Dubber, aby uzyskać informacje dostępne w sekcji Pokaż informacje o nagrywaniu platformy połączeń.

Można go znaleźć na stronie Użytkownicy, przechodząc do > zaawansowane ustawienia połączeń > Nagrywanie rozmów > Pokaż informacje o nagrywaniu platformy połączeń.

4

Można skonfigurować dowolne z następujących ustawień:

 • Nigdy— ta opcja jest domyślnie zaznaczona.
 • Na żądanie— wybierz tę opcję, jeśli chcesz przyznać użytkownikom kontrolę nad tym, kiedy mogą rozpoczynać i kończyć nagrywanie. Możesz również wybrać powiadomienie o wstrzymaniu i wznowieniu, jeśli dotyczy.
 • Zawsze— wybierz tę opcję, jeśli chcesz nagrywać wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące.
 • Zawsze z pauzą/wznawianie— wybierz tę opcję, jeśli chcesz przyznać użytkownikom kontrolę nad tym, kiedy mogą wstrzymywać i wznawiać nagrywanie.
 • Odtwórz ogłoszenierozpoczęcia/zatrzymania nagrywania — wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby na początku wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących było odtwarzane standardowe ogłoszenie powiadamiające wszystkie strony o nagrywaniu połączenia. Możesz wymagać ogłoszenia, aby spełnić wymagania prawne w Twojej okolicy.

   

  To ogłoszenie nie jest zawarte w nagraniu rozmowy.

 • Wstrzymaj i wznów powiadomienie— wybierz tę opcję, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o wstrzymaniu i wznowieniu. Możesz wybrać opcję sygnału dźwiękowego lub opcję ogłoszenia, która będzie odtwarzać następujące czynności:
  • Wstrzymaj— odtworzy komunikat wskazujący, że został pomyślnie wstrzymany.

  • Wznów— odtworzy ogłoszenie wskazujące, że zostało pomyślnie wznowione.

 • Nagrywaj wiadomościgłosowe — wybierz tę opcję, jeśli chcesz również nagrywać wiadomości poczty głosowej wysyłane i odbierane. Jeśli przestrzeń dyskowa jest problemem, możesz nie chcieć wybierać tej opcji.
 • Powtarzaj ton co— domyślnie co 20 sekund odtwarzany jest ton przypominający wszystkim stronom, że połączenie jest nagrywane. Można to zmienić na wartość z okresu od 10 do 90 sekund.
5

Kliknij opcję Zapisz.

Użytkownicy zobaczą ikonę na swoim telefonie wieloplatformowym i aplikacji Webex pokazującą, że rozmowa jest nagrywana. Użytkownicy mogą mieć możliwość wstrzymania nagrywania, jeśli włączysz dla nich to ustawienie.

Podczas nagrywania połączenia do Dubbera wysyłane są podwójne strumienie.

Co dalej?

Jeśli wystąpi problem dla użytkowników, na pulpicie nawigacyjnym Dubber kliknij kartę Osoby, wybierz odpowiedni identyfikator zewnętrzny (jak określono powyżej w Centrum sterowania ), wybierzdub.points. Upewnij się, że następujące informacje są poprawne:

 • Produkt— wybierz produkt.

 • Typ zewnętrzny— wprowadź BroadWorks.

 • Usługodawca— skopiuj i wklej odpowiednią wartość z centrum sterowania.

 • Grupazewnętrzna — skopiuj i wklej odpowiednią wartość z centrumsterowania.

 • Identyfikator zewnętrzny— skopiuj i wklej odpowiednią wartość z centrum sterowania.

Następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Jeśli potrzebne jest dodatkowe wsparcie, skontaktuj się z pomocą techniczną Dubber.