Konfigurace sítě PSTN připojené ke cloudu

Služba CCP (Cloud Connected PSTN) umožňuje globální možnosti volání PSTN v cloudu pro vyhrazenou instanci Webex Calling (DI). Vyhrazená instance využívá pro tuto funkci stávajícího partnera CCP při peeringu se službou Webex Calling. Chcete-li tuto funkci povolit pro vyhrazenou instanci, zavádí služba Webex Calling nový konstrukt směrování hovorů nazvaný Seznamy směrování.

Povolení sítě PSTN připojené ke cloudu pro vyhrazenou instanci

Další informace najdete na stránce

Seznamy směrování služby Webex Calling

Seznamy směrování ve službě Webex Calling jsou seznamy čísel dosažitelných prostřednictvím skupiny směrování. Každý seznam směrování je přiřazen výhradně pobočce, která z hostovaného fondu dodává až 40 000 nepřiřazených čísel.

Seznamy směrování v prostředí Control Hub mohou zobrazit nebo konfigurovat pouze zákazníci s oprávněními vyhrazené instance.

Seznam směrování do jednoho clusteru DI
Seznam směrování do jednoho clusteru vyhrazené instance

Výše uvedený obrázek znázorňuje organizaci služby Webex Calling se dvěma seznamy směrování v příslušných umístěních (SJ & DFW), z nichž každý ukazuje na stejnou skupinu směrování/přenosový spoj, který směruje do jednoho clusteru vyhrazené instance.

Seznamy směrování do více clusterů vyhrazené instance

Výše uvedený obrázek znázorňuje organizaci Webex Calling se dvěma seznamy směrování v příslušných pobočkách (SJ & DFW), z nichž každý ukazuje na různé konfigurace skupiny směrování / přenosového spoje, které směřují do dvou různých clusterů vyhrazené instance v rámci stejné organizace zákazníka.

Pokyny k vytváření a používání seznamů směrování naleznete v tématu Tok zřizování a povolení sítě PSTN připojené ke cloudu pro vyhrazenou instanci.

Tísňová volání pro pobočky jiné než E911

U poboček E911 by všechna tísňová volání měla využívat funkci integrované vyhrazené instance E911. Hovory E911 by neměly být odesílány organizaci Webex Calling.

V případě poboček vyhrazené instance jiných než E911, které používají síť PSTN připojenou ke cloudu, lze tísňová volání odeslat organizaci Webex Calling. Volací číslo tísňového volání musí odpovídat číslu PSTN v seznamu směrování. Seznam směrování identifikuje umístění služby Webex Calling, ke kterému tísňové volání patří, a přepíše telefonní číslo tísňovým telefonním číslem pro zpětné volání (ECBN) pro dané umístění služby Webex Calling.

Pokud volací zařízení ve vyhrazené instanci nemá platné přímé příchozí vytáčení (DID), mělo by být nakonfigurováno tak, aby pro všechna tísňová volání odesílalo správné tísňové telefonní číslo pro zpětné volání jako volající číslo. Poté se shoduje se správným seznamem směrování v organizaci služby Webex Calling a hovor se řádně odešle.

Tok zřizování pro povolení sítě PSTN připojené ke cloudu pro vyhrazenou instanci

Chcete-li povolit síť PSTN připojenou ke cloudu, postupujte podle těchto pokynů. Další informace najdete na stránce

 1. Zřizovat pobočky v prostředí Control Hub.

 2. Vyberte Síť PSTN připojená ke cloudu jako typ připojení pro pobočky a vyberte příslušného poskytovatele (poskytovatele) CCP.Vybrat síť PSTN připojenou ke clouduVyberte odpovídajícího poskytovatele pro každé umístění
 3. Objednávejte čísla PSTN od poskytovatele CCP (integrovaného nebo neintegrovaného). Integrovaní poskytovatelé budou dodávat čísla přímo do prostředí Control Hub, kde se budou zobrazovat automaticky. U neintegrovaných poskytovatelů importujte čísla PSTN takto:

  1. Přihlaste se do prostředí Control Hub a přejděte do nabídky Volání > Čísla. Klikněte na rozevírací nabídku Spravovat na pravé straně tabulky a vyberte možnost Přidat.Vyberte možnost Spravovat > Přidat

  2. Z rozevírací nabídky na stránce pro výběr vyberte pobočku. Připojení PSTN přidružené k pobočce je uvedeno proti pobočce. Vyberte pobočku a poznamenejte si příslušné připojení PSTN

  3. Do polí na stránce Vybrat čísla přidejte zakoupená čísla PSTN. Můžete přidat až 1000 čísel a rozhodnout se je aktivovat okamžitě nebo později. Po přidání všech čísel klikněte na tlačítko Uložit.Přidat zakoupená čísla PSTN

  4. Na stránce potvrzení se zobrazují čísla sítě PSTN, která byla přidána do pobočky.Potvrzení přidaných čísel PSTN

 4. Pro každé umístění proveďte následující kroky k vytvoření seznamu směrování, přiřaďte jej příslušné skupině směrování a vyberte, která čísla budou přiřazena DI.

  1. Přejděte do nabídky Volání > Seznamy směrování a vyberte jeden ze seznamu a zobrazte jeho vlastnosti.

  2. V nabídce Volba směrování vyberte skupinu směrování.

  3. Klikněte na možnost Přidat čísla a zadejte čísla přidružená k seznamu směrování.Přidat čísla do seznamu směrování

  4. Vyberte čísla PSTN v seznamu směrování, která jsou určena pro vyhrazenou instanci (vstup/odhlášení), a klikněte na Přidat.Určete, která čísla jsou určena pro DI


   
  V rámci aktivace služby vyhrazené instance se v centru Control Hub vytvářejí přenosové spoje SIP do vyhrazené instance a skupiny směrování (název začíná slovy „Wxc-di“).
 5. Nakonfigurujte plány vytáčení ve službě Webex Calling se vzory ukazujícími na vyhrazenou instanci a přiřaďte ji ke skupině směrování.

 6. Nastavit vyhrazenou instanci:

  • Nakonfigurujte sítě PSTN <UNK> a přiřaďte je telefonům, uživatelům, pilotovi sdružených linek atd.

  • Nakonfigurujte plán vytáčení ve vyhrazené instanci pro směrování hovorů PSTN do služby Webex Calling pomocí přenosových spojů skupiny směrování, seznamu směrování a přenosových spojů SIP nakonfigurovaných během aktivace služby vyhrazené instance.

 7. Chcete-li povolit mezinárodní volání, vyberte příslušné umístění na stránce Control Hub > Volání. Přejděte do části Rozšířená > Oprávnění pro odchozí a příchozí > Odchozí hovory > Mezinárodní a v rozevírací nabídce vyberte možnost Povolit.

Řešení potíží:

 • Aby hovor proběhl úspěšně, musí volací číslo v pozvánce SIP od DI odpovídat číslu E164 nakonfigurovanému v seznamu směrování služby Webex Calling.

 • Zkontrolujte specifikace zvuku pro dokumentaci služby Webex Calling pro podporovaný/preferovaný zvukový kodek službou Webex Calling. To je třeba zvážit při návrhu vyhrazené instance pro hovory CCPP.