Vaše nové ATA

Analogový telefonní adaptér (ATA) umožňuje připojit k síti analogové zařízení, například analogový telefon nebo faxový přístroj. Připojené zařízení pak může v síti fungovat jako IP telefony.

Nový analogový telefonní adaptér (ATA) nabízí dvě rozhraní:

 • Port RJ11 pro analogové zařízení

 • Port RJ45 pro ethernet

Světelné diody (kontrolky) na adaptéru ATA informují o stavu.

Nainstalujte své ATA pomocí komponent, které jsou součástí balení, a poté se přihlaste Webex Nastavení a aktivujte své analogové zařízení.

Proveďte tyto činnosti:
 • Nainstalujte adaptér ATA pomocí součástí v krabici.

 • Přihlásit se do Webex Nastavení a dokončete počáteční nastavení.

 • Aktivujte analogové zařízení.

 • Pokud potřebujete resetovat své zařízení, požádejte o použití správce Ovládací centrum udělat to tak. Nepoužívejte tlačítko RESET na zadní straně adaptéru ATA, pokud vás o to správce nepožádá.

Zařízení spojená s vaším ATA

Pomocí adaptéru ATA můžete připojit k síti tyto typy zařízení:
 • Analogové telefony

  • Analogové telefony nemají žádná softwarová tlačítka.

  • Informace, které analogové telefony zobrazují, závisí na používaném modelu.

  • Tlačítko Flash na telefonu můžete použít pro přidržení, obnovení, přepojení a konference.

 • Analogová telefonní hlasová zařízení

  • Adaptér ATA podporuje analogová telefonní hlasová zařízení, například adaptéry hlásných systémů a záznamníky, které emulují normální telefon.

 • Hlásné systémy

  • Hlásné systémy umožňují přenášet alarmy a veřejná oznámení v rámci budov.

  • Analogové hlásné systémy obvykle zahrnují hlásný řadič, hlásné zesilovače a hlásné reproduktory. Většina analogových hlásných řadičů podporuje rozhraní FXO (Foreign Exchange Office) přes konektor RJ-11 a tato zařízení můžete připojit k adaptéru ATA 190-SC.

   Některé hlásné zesilovače a reproduktory rozhraní FXO nepodporují, i když používají rozhraní RJ-11 pro zapojení třídy 2. Zařízení, která rozhraní FXO nepodporují, nefungují s adaptérem ATA 190-SC, i když používají konektor RJ-11. Informace o podpoře rozhraní FXO vám poskytne dodavatel hlásného zařízení.

 • Faxové přístroje

  • Použijte faxový přístroj přímo s adaptérem ATA. Nepřipojujte linku k faxovému přístroji a nepoužívejte faxový přístroj se splitterem.

  • Z důvodu snížení neúspěšných pokusů o odeslání faxu použijte zahraniční režim, pokud je dostupný; pokud není, nastavte pro faxový přístroj nízkou rychlost přenosu.

  • Datová zařízení, jako jsou faxové přístroje a modemy, nemusí fungovat optimálně. Fax a modemy budou nejlépe fungovat, když použijete vyhrazenou linku sítě PSTN.

Nainstalujte své nové ATA

Adaptér ATA je dodáván se vším, co je potřeba k zapnutí, připojení k síti a instalaci na pracovním stole.

Než začnete

Před zahájením instalace se ujistěte, že máte následující položky:

 • Ethernetový kabel pro připojení k síti.

 • Analogový telefon nebo faxový přístroj pro připojení k adaptéru ATA.

 • Telefonní kabel k připojení telefonu.

 • Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) k zajištění záložního zdroje napájení.

1

Připojte síťový kabel k síti a portu SÍŤ na adaptéru ATA.

2

Připojte telefonní kabel k portu TELEFON 1 na adaptéru ATA a k analogovému zařízení (telefon nebo faxový přístroj).

3

Připojte napájecí kabel adaptéru ATA k 5V NAPÁJECÍMU KONEKTORU PRO STEJNOSMĚRNÝ PROUD a připojte napájecí kabel ke zdroji napájení.

Dokončete počáteční nastavení v Webex Nastavení

Chcete-li začít, projděte si několik krátkých kroků Webex Nastavení. Přijměte podmínky služby a zkontrolujte svou adresu pro tísňové volání.

Než začnete

Ve výchozím nastavení je adresa společnosti uvedena jako adresa pro tísňové volání. Tuto hodnotu změňte na adresu, na níž pracujete nejčastěji, například polohu vašeho home office nebo jiné vzdálené umístění.

Je důležité, aby adresa pro tísňové volání odpovídala fyzickému umístění vašeho zařízení.

1

Kliknutím na odkaz Začínáme v uvítacím e-mailu otevřete https://settings.webex.com ve vašem prohlížeči.

2

Pokud se zobrazí výzva, nastavte nové heslo pro svůj účet.

3

Odsouhlaste podmínky služby.

4

Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte služby.

 1. Zkontrolovat Tuto stránku již nezobrazovat zaškrtávací políčko, aby se při příštím přihlášení do https://settings.webex.com, dostanete se přímo do nastavení hovorů.

 2. Zvolte Přizpůsobit nastavení.

5

Postupujte podle pokynů na obrazovce ověřte a případně změňte adresu pro tísňové volání.

Získejte aktivační kód

Chcete-li používat zařízení se systémem Cisco Webex, měli byste obdržet e-mail s aktivačním kódem. Tento kód je třeba zadat při prvním přihlášení k zařízení. Pokud nemůžete tento e-mail najít nebo pokud již vypršela platnost kódu, můžete vytvořit nový.

Pokud je v zařízení kamera, můžete naskenovat kód QR nebo zadat kód ručně. Pokud zařízení kameru nemá, je nutné kód zadat ručně.

Z Webex Nastavení, vyberte Nastavení hovoru > Vygenerovat aktivační kód.

Aktivujte si ATA

Než začnete

Před aktivací adaptéru ATA požádejte správce systému o kódy IVR (interaktivní hlasový automat), které ovlivňují nastavení sítě. Všechny změny nastavení sítě je třeba nakonfigurovat před aktivací adaptéru ATA. Podrobnosti o dostupných kódech IVR viz IVR Možnosti pro analogové telefonní adaptéry.

Potřebujete aktivační kód z uvítací zprávy.

Pokud platnost kódu z uvítací zprávy vypršela, vygenerujte aktivační kód pro své zařízení pomocí Webex Nastavení.

1

Přejděte na analogovém zařízení do vyvěšeného režimu a poslouchejte hlasové výzvy.

Adaptér ATA požádá o zadání 16místného aktivačního kódu.

2

Zadejte do analogového zařízení aktivační kód.

3

Poslouchejte hlasové výzvy adaptéru ATA a podle nich dokončete registraci adaptéru.

Zadávejte aktivační kód pečlivě: když zadáte chybnou číslici, musíte začít znovu.

4

Po dokončení všech kroků registrace zkontrolujte odpovídající indikátor portu.

Pokud indikátor portu svítí zeleně, je adaptér ATA připojen k systému Cisco Webex.

Další postup

Tyto podmínky platí po připojení adaptéru ATA k systému Cisco Webex:

 • Adaptér ATA nemá přístup k webovému portálu.

 • IVR není k dispozici.

 • Indikátor portu svítí zeleně.

 • Analogové zařízení má při vyvěšení oznamovací tón.

 • Váš ATA port zobrazuje zelený stav Webex Nastavení.

Podporované funkce volání ATA

Adaptér ATA podporuje v závislosti na konfiguraci systému některé nebo všechny následující funkce pro volání: