Din nya ATA

Din analoga telefonadapter (ATA) låter dig ansluta en analog enhet, såsom en analog telefon eller en faxmaskin, till ditt nätverk. Den anslutna enheten kan sedan fungera som IP-telefonerna i ditt nätverk.

Din nya analoga telefonadapter (ATA) har två gränssnitt:

 • En RJ11-port för en analog enhet

 • En RJ45-port för Ethernet

Lysdioder (LED) på ATA:n anger status.

Installera din ATA med de komponenter som ingår i kartongen och logga sedan in på Webex Inställningar och aktivera din analoga enhet.

Du kommer att genomföra följande uppgifter:
 • Installera din ATA med hjälp av komponenterna i lådan.

 • Logga in Webex Inställningar och slutför din första installation.

 • Aktivera din analoga enhet.

 • Om du behöver återställa enheten, be din administratör att använda Control Hub att göra så. Använd inte ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN på baksidan av din ATA såvida din administratör inte har bett dig att göra det.

Enheter som är kopplade till din ATA

Använd din ATA för att ansluta följande enhetstyper till nätverket:
 • Analoga telefoner

  • Analoga telefoner har inga programknappar.

  • Informationen som visas på analoga telefoner beror på vilken modell du har.

  • Du använder blixtknappen på telefonen för att parkera, återuppta, överföra och hålla konferenser.

 • Analoga röstenheter för telefoni

  • ATA har stöd för analoga röstenheter för telefoni, såsom takmonterade adaptrar för personsökningssystem och telefonsvarare, som emulerar en vanlig telefon.

 • Allmänna personsökarsystem

  • Takmonterade personsökningssystem tillhandahåller larm och allmänna informationsmeddelanden i byggnader.

  • Analoga takmonterade personsökarsystem består vanligtvis av en sökningsstyrenhet, sökningsförstärkare och sökningshögtalare. De flesta analoga sökningsstyrenheter har stöd för gränssnittet Foreign Exchange Office (FXO) via en RJ-11-anslutning, och du kan ansluta dessa enheter till ATA 190-SC.

   Vissa sökningsförstärkare och sökningshögtalare har inte stöd för FXO-gränssnittet, trots att de har RJ-11-kablar för ledningsdragning av Klass 2. Enheter som saknar stöd för FXO-gränssnittet fungerar inte med ATA 190-SC, oavsett om de har en RJ-11-anslutning eller ej. Kontakta leverantören av sökningsutrustningen om du vill ha information om FXO-stöd.

 • Faxmaskiner

  • Använd en faxmaskin direkt med en ATA. Anslut inte en förlängningssladd till en faxmaskin och använd inte faxmaskinen med en splitter.

  • För att minimera antalet faxfel ska du, om möjligt, använda ”overseas”-läge – ställ annars in faxmaskinens överföringshastighet på låg.

  • Dataenheter, såsom faxapparater och modem, kommer kanske inte att fungera optimalt. För bästa fax- och modemprestanda ska du fortsätta att använda en dedikerad PSTN-linje.

Installera din nya ATA

Din ATA levereras med allt du behöver för att starta den, ansluta den till nätverket och konfigurera den på skrivbordet.

Innan du börjar

Innan du påbörjar installationen ska du se till att du har följande utrustning:

 • Ethernet-kabel för anslutning till ditt nätverk.

 • Analog telefon eller faxmaskin att ansluta till din ATA.

 • Telefonkabel för att ansluta din telefon.

 • Avbrottsfri strömförsörjning (UPS) för reservström.

1

Anslut nätverkskabeln till ditt nätverk och till NÄTVERKSPORTEN på ATA:n.

2

Anslut telefonkabeln till TELEFON 1-porten på ATA:n och din analoga enhet (telefon eller faxmaskin).

3

Anslut ATA:ns strömkabel till DC 5 V-STRÖMPORTEN på ATA:n och koppla in strömkabeln till strömkällan.

Slutför din första installation i Webex Inställningar

För att komma igång, gå igenom några korta steg in Webex Inställningar. Godkänn servicevillkoren och bekräfta din akuttjänstadress.

Innan du börjar

Som standard är ditt företags adress din akuttjänstadress. Ändra denna till adressen där du oftast arbetar, exempelvis ditt hemkontors adress eller adressen till en annan distansarbetsplats.

Det är viktigt att din akuttjänstadress överensstämmer med din enhets fysiska plats.

1

Klicka på länken kom igång i välkomstmeddelandet för att öppna https://settings.webex.com i din webbläsare.

2

Konfigurera ett nytt lösenord till ditt konto om du uppmanas att göra det.

3

Godkänn servicevillkoren.

4

Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera tjänsten.

 1. Kolla Visa inte den här sidan igen kryssrutan så att nästa gång du loggar in på https://settings.webex.com, kommer du direkt till dina samtalsinställningar.

 2. Välj Anpassa inställningar.

5

Följ anvisningarna på skärmen för att bekräfta eller, vid behov, ändra akuttjänstadressen.

Få en aktiveringskod

För att använda enheten med Cisco Webex behöver du en aktiveringskod, vilken du bör ha fått i ett e-postmeddelande. Du måste ange den här koden första gången du loggar in på din enhet. Om du inte hittar e-postmeddelandet, eller om koden redan har upphört att gälla, kan du skapa en ny kod.

Om din enhet har en kamera kan du antingen skanna QR-koden eller ange koden manuellt. Om din enhet inte har en kamera måste du ange koden manuellt.

Från Webex Inställningar, Välj Samtalsinställningar > Generera aktiveringskod.

Aktivera din ATA

Innan du börjar

Innan du aktiverar din ATA ska du kontrollera med din administratör angående interaktiva röstsvarskoder (IVR) som påverkar nätverksinställningar. Eventuella ändringar i nätverksinställningarna måste konfigureras innan du aktiverar din ATA. För ytterligare information om tillgängliga IVR-koder, se IVR-alternativ för analoga telefonadaptrar.

Du behöver aktiveringskoden som du fick i välkomstmeddelandet.

Om koden från ditt välkomstmeddelande har gått ut, generera en aktiveringskod för din enhet med Webex Inställningar.

1

Lyft av luren på din analoga enhet och lyssna efter röstanvisningar.

ATA:n ber dig att ange din 16-siffriga aktiveringskod.

2

Ange din aktiveringskod på din analoga enhet.

3

Lyssna efter ATA:ns röstanvisningar och följ varje anvisning för att slutföra registreringen av din ATA.

Var försiktig när du anger aktiveringskoden: Om du anger en siffra fel måste du börja om.

4

När registreringsstegen har slutförts kontrollerar du respektive portlysdiod.

Om respektive portlysdiod lyser med ett fast grönt sken är din ATA ansluten till Cisco Webex.

Nästa steg

Följande förhållanden gäller efter att du har anslutit ATA till Cisco Webex:

 • ATA:n har inte åtkomst till någon webbportal.

 • IVR är inte tillgängligt.

 • Motsvarande portlysdiod lyser med ett fast grönt sken.

 • Din analoga enhet avger en kopplingston när du lyfter på luren.

 • Din ATA-port visar grön status Webex Inställningar.

ATA-samtalsfunktioner som stöds

ATA kan ha stöd för vissa eller alla följande samtalsfunktioner beroende på hur systemkonfigurationen ser ut: