Din nye ATA

Med den analoge telefonadapteren (ATA) kan du koble en analog enhet, for eksempel en analog telefon eller faksmaskin, til nettverket. Den tilkoblede enheten kan deretter fungere som IP-telefonene i nettverket.

Den nye analoge telefonadapteren (ATA) har to grensesnitt:

 • En RJ11-port for en analog enhet

 • To RJ11-porter for analoge enheter

 • En RJ45-port for Ethernet

Lys-og-sender-dioder (LED-er) på ATA angir status.

Installer din ATA med komponentene i esken.

Installer ATA med komponentene som er inkludert i esken, logg deretter på Webex Innstillinger og aktiver den analoge enheten.

Du utfører følgende:

 • Installer din ATA med komponentene i esken.

 • Logg på Webex Innstillinger og fullfør den første konfigureringen.

 • Aktiver den analoge enheten.

 • Hvis du må tilbakestille enheten, kan du be systemansvarlig om å bruke Kontrollhub til å gjøre det. Ikke bruk knappen Tilbakestill på baksiden av ATA-en din, med mindre systemansvarlig ber deg om det.

Enheter tilknyttet ATA-en din

Bruk din ATA til å koble disse enhetstypene til nettverket:

 • Analoge telefoner

  • Analoge telefoner har ingen funksjonstaster.

  • Informasjonen som analoge telefoner viser, avhenger av modellen du har.

  • Du bruker telefonens knapp for vent, gjenoppta, overfør og konferanse.

 • Tale enheter for analog telefoni

  • ATA støtter analoge taleenheter, for eksempel personsøkeradaptere og telefonsvarere, som emulerer en vanlig telefon.

 • Ressurser for personsøkere

  • Ressurser for personsøkere tilbyr alarmer og offentlige adressekunngjøringer i bygninger.

  • Analoge side personsøkere består vanligvis av en personsøkerkontroller, -forsterkere og -høyttalere. De fleste analoge personsøkere støtter et Foreign Exchange Office (FXO)-grensesnitt via en RJ-11-kontakt, og du kan koble disse enhetene til ATA 190-SC.

   Enkelte personsøkere og høyttalere støtter ikke grensesnittet for FXO, men de bruker RJ-11-kabling for kobling til klasse 2. Enheter som ikke støtter FXO-grensesnittet, fungerer ikke med ATA 190-SC, selv om de bruker en RJ-11-kontakt. Ta kontakt med leverandøren av personsøkerutstyr for å få informasjon om FXO-støtte.

 • Faksmaskiner

  • Bruk en faksmaskin direkte med en ATA. Ikke koble et intern nummer til en faks maskin, og ikke bruke Faks maskinen med en splitter.

  • Bruk utenlandsk modus hvis det er tilgjengelig for å redusere faksfeil. Hvis ikke, setter du overføringshastigheten for faksmaskinen til lav.

  • Dataenheter, for eksempel faksmaskiner og modemer, fungerer kanskje ikke optimalt. For den beste faks- og modemytelsen, fortsett å bruke en dedikert PSTN-linje.

Installere den nye ATA-en

Din ATA leveres med alt du trenger for å få den i gang, koble den til nettverket og sett den opp på kontorpulten.

Før du begynner

Før du starter installeringen, må du sørge for at du har følgende utstyr:

 • Ethernet-kabel for å koble til nettverket ditt.

 • Analog telefon eller faksmaskin for å koble til din ATA.

 • Telefonledning for å koble til telefonen.

 • Avbruddsfri strømforsyning (UPS) for å gi ekstra strøm.

1

Koble nettverkskabelen til nettverket og til nettverksporten på ATA.

2

Koble telefonkabelen til telefon 1-porten på ATA-en og til den analoge enheten (telefon eller faksmaskin).

Hvis du kobler til en faksmaskin, kobler du den direkte til ATA-en. Ikke koble et internnummer til en faksmaskin, og ikke bruke en splitter.

3

(Valgfritt) Hvis du har en annen analog enhet, kobler du telefonkabelen til PHONE 2-porten på ATA og til den andre analoge enheten.

4

Koble ATA-strømkabelen til strømporten for DC 5V på ATA, og koble strømledningen til strømkilden.

Fullfør den første konfigureringen i Webex Innstillinger

For å komme i gang, gå gjennom noen korte trinn i Webex Innstillinger. Godta tjenestebetingelsene og bekreft din adresse for nødtjenester.

Før du begynner

Firmaets adresse er som standard oppført som din adresse for nødtjenester. Endre denne verdien til adressen du arbeider fra oftest, for eksempel plasseringen av hjemmekontoret eller et annet eksternt sted.

Det er viktig at nødtjenesteadressen samsvarer med den fysiske plasseringen til enheten.

1

Klikk på koblingen Kom i gang i e-posten du er velkommen til å åpne https://settings.webex.com i nettleseren din.

2

Hvis du blir bedt om det, setter du opp et nytt passord for kontoen din.

3

Godta tjenestebetingelsene.

4

Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere tjenestene dine.

 1. Merk av for Ikke vis denne siden igjen , slik at neste gang du logger på https://settings.webex.com, kommer du rett til samtaleinnstillingene.

 2. Velg Tilpass innstillinger.

5

Følg instruksjonene på skjermen for å bekrefte og, om nødvendig, endre adressen for nødtjenester.

Få en aktiveringskode

For å bruke enheten din med Cisco Webex, skal du ha mottatt en e-post som inneholder en aktiveringskode. Du må oppgi denne koden første gang du logger på enheten. Hvis du ikke finner e-posten eller hvis koden allerede er utløpt, kan du opprette en ny.

Hvis enheten din har et kamera, kan du enten skanne QR-koden eller skrive inn koden manuelt. Hvis enheten ikke har et kamera, må du skrive inn koden manuelt.

Fra Webex Innstillinger velger du Samtaleinnstillinger > Generer aktiveringskode.

Aktivere ATA

Før du begynner

Før du aktiverer ATA, må du kontakte systemansvarlig om koder for interaktivt talesvar (IVR) som påvirker nettverksinnstillingene. Eventuelle endringer i nettverksinnstillingene må konfigureres før du aktiverer ATA.

Før du aktiverer ATA, må du kontakte systemansvarlig om koder for interaktivt talesvar (IVR) som påvirker nettverksinnstillingene. Eventuelle endringer i nettverksinnstillingene må konfigureres før du aktiverer ATA. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige IVR koder, kan du se IVR Options for Analog Telephone Adapters.

Du trenger aktiveringskoden fra velkomstmeldingen.

Hvis koden fra velkomstmeldingen er utløpt, genererer du en aktiveringskode for enheten med Webex Innstillinger.

1

Ta av røret på den analoge enheten og lytt etter talemeldinger.

ATA ber om å skrive inn den 16-sifrede aktiveringskoden.

2

Skriv inn aktiveringskoden på den analoge enheten.

3

Lytt til ATA-talemeldingene og svar på hver ledetekst for å fullføre registreringen av ATA.

Vær forsiktig når du skriver inn aktiveringskoden: Hvis du skriver inn feil siffer, må du starte på nytt.

4

Når du har fullført registreringstrinnene, kontrollerer du den tilhørende portlampen.

Hvis lampen for den tilsvarende porten lyser grønt, er ATA koblet til Cisco Webex.

Hvis den tilsvarende portlampen lyser grønt, aktiveres ATA.

Hva du skal gjøre nå

Disse betingelsene gjelder etter at du har aktivert ATA:

Disse betingelsene gjelder etter at du har koblet ATA til Cisco Webex:

 • ATA har ikke tilgang til en webportal.

 • IVR er ikke tilgjengelig.

 • LED-lampen for den tilsvarende porten lyser grønt.

 • Den analoge enheten har summetone når du tar av håndsettet.

 • ATA-porten viser grønn status i Webex Innstillinger.

Støttede ATA-anropsfunksjoner

Avhengig av systemkonfigurasjonen støtter din ATA noen av eller alle følgende anropsfunksjoner: