Twoje nowe urządzenie ATA

Adapter telefonu analogowego (ATA) umożliwia podłączenie do sieci urządzenia analogowego, takiego jak telefon analogowy lub faks. Połączone urządzenie może wtedy działać tak, jak telefon IP w Twojej sieci.

Twój nowy adapter telefonu analogowego (ATA) ma dwa interfejsy:

 • Port RJ11 urządzenia analogowego

 • Port RJ45 dla sieci Ethernet

Diody LED w telefonie ATA informują o statusie.

Wykonaj następujące czynności:
 • Zainstaluj ATA przy użyciu komponentów znajdujących się w pudełku.

 • Zaloguj się na stronie Ustawienia Cisco Webex i dokończ początkową konfigurację.

 • Aktywuj urządzenie analogowe.

 • Jeśli konieczne jest zresetowanie urządzenia, należy poprosić administratora, aby wykonał tę operację poprzez Cisco Webex Control Hub. Nie należy używać przycisku RESET znajdującego się z tyłu ATA, chyba że poprosi o to administrator.

Urządzenia powiązane z Twoim ATA

ATA umożliwia podłączenie do sieci następujących typów urządzeń:
 • Telefony analogowe

  • Telefony analogowe nie mają klawiszy programowych.

  • Informacje wyświetlane na telefonach analogowych zależą od modelu, który posiadasz.

  • Klawisz Flash telefonu służy do zatrzymywania, wznawiania, przekazywania i konferencji.

 • Analogowe urządzenia telefonii głosowej

  • ATA obsługuje analogowe urządzenia głosowe, takie jak adaptery przywoławcze i automatyczne sekretarki, które emulują zwykły telefon.

 • Sufitowe systemy przywoławcze

  • Sufitowe systemy przywoławcze rozgłaszają alarmy i publiczne anonse w budynkach.

  • Analogowe sufitowe systemy przywoławcze składają się zazwyczaj z kontrolera, wzmacniaczy i głośników. Większość analogowych kontrolerów obsługuje interfejs FXO przez złącze RJ-11, przez co urządzenia te można podłączyć do modelu ATA 190-SC.

   Niektóre wzmacniacze i głośniki nie obsługują interfejsu FXO, ale używają kabli RJ-11 dla przewodów klasy 2. Urządzenia, które nie obsługują interfejsu FXO, nie działają z ATA 190-SC, nawet jeśli korzystają z konektora RJ-11. Skontaktuj się z producentem urządzenia przywoławczego, aby uzyskać informacje na temat pomocy związanej z FXO.

 • Faksy

  • Używaj urządzenia faksowego bezpośrednio z ATA. Nie należy podłączać numeru wewnętrznego do urządzenia faksowego ani faksować przy użyciu splittera.

  • Aby ograniczyć awarie faksu, należy użyć trybu połączenia międzynarodowego (overseas), jeśli jest dostępny; jeśli nie, należy ustawić niską prędkość transmisji faksu.

  • Urządzenia do przesyłania danych, np. faksy i modemy, mogą nie działać optymalnie. Aby uzyskać najlepszą wydajność faksów i modemów, należy korzystać z przeznaczonej do tego linii PSTN.

Instalacja nowego ATA

ATA jest wyposażony we wszystkie elementy, które pozwalają, aby go załączyć, podłączyć do sieci i skonfigurować bezpośrednio na biurku.

Zanim rozpoczniesz

Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że masz następujące urządzenia:

 • Kabel Ethernet, aby połączyć się z siecią.

 • Telefon analogowy lub faksowy umożliwiający podłączenie się do ATA.

 • Kabel telefonu, aby połączyć go z telefonem.

 • Zasilacz awaryjny (UPS) zapewniający zapasowe zasilanie.

1

Podłącz kabel sieciowy do swojej sieci i portu NETWORK w ATA.

2

Podłącz kabel telefonu do portu PHONE 1 w ATA oraz do urządzenia analogowego (telefonu lub faksu).

3

Podłącz kabel zasilający ATA do portu DC 5V POWER w ATA, a następnie podłącz kabel zasilający do źródła zasilania.

Zakończ wstępną konfigurację w ustawieniach programu Cisco Webex

Aby rozpocząć, zapoznaj się z kilkoma krótkimi krokami w sekcji ustawień Cisco Webex. Zaakceptuj warunki korzystania z usługi i zweryfikuj swój adres na potrzeby łączności ze służbami ratunkowymi.

Zanim rozpoczniesz

Domyślnie adres Twojej firmy jest podany jako adres dla służb ratunkowych. Zmień tę wartość na adres, z którego pracujesz najczęściej, np. lokalizację biura domowego lub adres placówki zdalnej.

Ważne jest, aby adres dla służb ratunkowych odpowiadał fizycznej lokalizacji urządzenia.

1

Kliknij łącze Rozpocznij w powitalnej wiadomości e-mail, aby otworzyć Ustawienia Cisco Webex w przeglądarce.

2

Jeśli pojawi się monit, skonfiguruj nowe hasło dla swojego konta.

3

Zaakceptuj warunki świadczenia usługi.

4

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby skonfigurować usługi.

 1. Zaznacz pole wyboru Nie pokazuj tej strony ponownie, aby przy następnym logowaniu do ustawień Cisco Webex przejść bezpośrednio do ustawień połączenia.

 2. Wybierz opcję Personalizuj ustawienia.

5

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sprawdzić i w razie potrzeby zmienić adres dla służb ratunkowych.

Otrzymywanie kodu aktywacji

Aby korzystać z urządzenia z aplikacją Cisco Webex, musisz otrzymać wiadomość e-mail zawierającą kod aktywacyjny. Ten kod należy wprowadzić przy pierwszym logowaniu na urządzenie. Jeśli nie możesz znaleźć wiadomości e-mail lub kod już wygasł, możesz poprosić o wysłanie nowej wiadomości.

Jeśli urządzenie ma aparat, można zeskanować kod QR albo wprowadzić kod ręcznie. Jeśli urządzenie nie ma aparatu, należy wprowadzić kod ręcznie.

W ustawieniach Cisco Webex wybierz kolejno opcje Ustawienia połączenia > Utwórz kod aktywacyjny.

Aktywacja urządzenia ATA

Zanim rozpoczniesz

Przed uaktywnieniem urządzenia ATA należy się skontaktować z administratorem w sprawie interaktywnych kodów odpowiedzi głosowych (IVR), które mają wpływ na ustawienia sieciowe. Przed uaktywnieniem ATA należy skonfigurować wszelkie zmiany w ustawieniach sieci. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych kodów IVR, zobacz Opcje IVR dla adapterów telefonu analogowego.

Potrzebujesz kodu aktywacji z wiadomości powitalnej.

Jeśli kod z wiadomości powitalnej utracił ważność, wygeneruj kod aktywacji dla urządzenia za pomocą Ustawień Cisco Webex.

1

Podnieś słuchawkę na urządzeniu analogowym i odsłuchaj komunikaty głosowe.

ATA wyświetla monit o wpisanie 16-cyfrowego kodu aktywacji.

2

Wprowadź kod aktywacji na urządzeniu analogowym.

3

Wysłuchaj komunikatów głosowych ATA i odpowiedz na każdy z nich, aby zakończyć rejestrację urządzenia ATA.

Bądź ostrożny przy wprowadzaniu kodu aktywacyjnego: jeśli wpiszesz złą cyfrę, musisz zacząć od nowa.

4

Po zakończeniu czynności rejestracyjnych sprawdź diodę LED odpowiedniego portu.

Jeśli odpowiednia dioda LED portu świeci się na zielono, urządzenie ATA jest podłączone do systemu Cisco Webex.

Następne czynności

Te warunki obowiązują po podłączeniu urządzenia ATA do usługi Cisco Webex:

 • System ATA nie ma dostępu do portalu sieci Web.

 • IVR jest niedostępne.

 • Dioda LED odpowiedniego portu świeci się na zielono.

 • Urządzenie analogowe ma sygnał wybierania po podniesieniu słuchawki.

 • Port ATA pokazuje zielony status w ustawieniach Cisco Webex.

Obsługiwane funkcje dzwonienia w ATA

W zależności od konfiguracji systemu ATA obsługuje niektóre lub wszystkie następujące funkcje: