Fordele ved det samlede Webex-datacenter i EU:

  • Designet til at tilbyde europæiske datacentre til kunder, der ønsker dem.

  • Kunder, der er hostet i det europæiske datacenter for alle Webex-arbejdsbelastninger, vil have data, der befinder sig i dette datacenterpar i EU.


Før Brexit har Webex Calling tilbudt at hoste i EU via et datacenterpar, der befinder sig delvist i Storbritannien og delvist i EU. Dette datacenterpar er stadigvæk den nyeste teknologi, fortsætter med at betjene de kunder, som er hostet i det, og er tilgængeligt for nye kunder.

Tildeling af datacenter til nye Webex Calling-kunder er baseret på det land, hvor det første sted, som blev oprettet til Webex Calling (i fanen Opkald i Control Hub), er placeret.

  • Hvis det første oprettede sted er i et EMEA-land, bortset fra Storbritannien, vil en ny kunde blive tildelt til det nye datacenterpar i EU. Mere specifikt, hvis det første opkaldssted er i et EU-land (efter Brexit), vil kunden blive hostet i det nye datacenterpar i EU.

  • Hvis det første opkaldssted, der er oprettet, er i Storbritannien (inklusive Nordirland), vil kunden blive hostet i det allerede eksisterende datacenterpar, der befinder sig delvist i Storbritannien.


Tildeling af datacenter med henblik på Webex Calling er uafhængig af tildeling af datacenter med henblik på Webex. Når en kunde oprettes første gang, sker det først på Webex, hvor delte tjenester såsom Identity findes. Se Administration – Dataopbevaring i Webex for datacentertildeling for nye Webex-kunder.

Når kunden er oprettet i Webex, tildeles vedkommende i fanen Opkald i Control Hub til et datacenter med henblik på Webex Calling baseret på landet for det første opkaldssted.

Eksisterende Webex Calling-kunder i EMEA, inklusive EU og Storbritannien, hostes normalt i det allerede eksisterende datacenterpar, der befinder sig delvist i Storbritannien.


Der er i øjeblikket ingen planer om proaktivt at migrere disse kunder til det nye datacenterpar i EU. Datacentermigrering påvirker tjenester og er generelt ikke påkrævet eller ønskværdigt for de fleste kunder.

Eksisterende EU-kunder, som har behov for det, vil blive reaktivt migreret. Disse kunder skal kontakte Ciscos support for at få hjælp.