Fordeler med EUs Webex enhetlige datasenter:

  • Designet for å gi EU-datasuverenitet til kunder som ønsker det.

  • Kunder som er vert i EU-datasenteret for alle Webex-arbeidsbelastninger, vil ha data som ligger i det datasenterparet i EU.


Før Brexit har Webex Calling tilbudt hosting i EU gjennom et datasenterpar som er delvis bosatt i Storbritannia og delvis i EU. Datasenterparet forblir toppmoderne, fortsetter å betjene kundene som er vert i det, og er tilgjengelig for nye kunder.

Datasentertildelingen for de nye Webex Calling-kundene er et engangsvalg basert på valg av land. Klargjøringspartneren velger datasentertilordningen under den første opprettelsen av kundeleie for Webex-anrop.

For alle partnere er datasentertilordningen for nye Webex Calling-kunder fra og med august 2022 som følger:

  • Hvis valget er et hvilket som helst EMEA-land (inkludert et hvilket som helst EU-land), bortsett fra Storbritannia eller Nord-Irland, blir den nye kunden tilordnet det nye datasenterparet i EU.

  • Hvis utvalget er Storbritannia eller Nord-Irland, er kunden vert i det eksisterende datasenterparet som delvis er bosatt i Storbritannia.

  • Partnerorganisasjoner som krever en annen oppførsel som standard, for eksempel å opprette alle kunder som standard i det eksisterende datasenterparet som delvis er bosatt i Storbritannia, må kontakte Partner Help Desk.


Datasentertilordning i Webex Calling er uavhengig av datasentertilordning for formålet med Webex. Når en kunde først opprettes, opprettes de først i Webex, der delte tjenester som Identity finnes. Se Administrasjon - Dataopphold i Webex for tilordning av datasenter for nye Webex-kunder.

Etter at kunden er opprettet i Webex, blir de tildelt et datasenter med det formål å Webex-anrop basert på kriteriene ovenfor.

Eksisterende Webex Calling-kunder i EMEA, inkludert EU og Storbritannia, er vanligvis vert i det eksisterende datasenterparet som delvis er bosatt i Storbritannia.


Det er foreløpig ingen plan på plass for å proaktivt migrere disse kundene til det nye datasenterparet i EU. Datasentermigrering er tjenestepåvirkende og vanligvis ikke nødvendig, og heller ikke ønskelig, for de fleste kunder.

Eksisterende EU-kunder som trenger det, kan bli reaktivt migrert. Disse kundene bør kontakte Ciscos kundestøtte for å få hjelp.