Fordeler med EUs Webex enhetlige datasenter:

  • Utformet for å gi EU-data suverenitet til kunder som ønsker det.

  • Kunder som er vert i EUs datasenter for alle Webex-arbeidsbelastninger, vil ha data som ligger i datasenterparet i EU.


Før Brexit har Webex Calling tilbudt hosting i EU gjennom et datasenterpar som delvis befinner seg i Storbritannia og delvis i EU. Dette datasenterparet forblir toppmoderne, fortsetter å betjene kundene som er vert i det, og er tilgjengelig for nye kunder.

Datasentertilordningen for nye Webex Calling-kunder er basert på landet der den første plasseringen som ble opprettet for Webex Calling (i kategorien Kall i Kontrollhub ) erplassert.

  • Hvis det første stedet som opprettes, er i et EMEA-land, bortsett fra Storbritannia, vil en ny kunde bli tilordnet det nye datasenterparet i EU. Spesielt hvis det første anropsstedet er i et EU-land (etter Brexit), vil kunden være vert i det nye datasenterparet i EU.

  • Hvis det første anropsstedet som opprettes, er i Storbritannia (inkludert Nord-Irland), vil kunden være vert i det eksisterende datasenterparet som befinner seg delvis i Storbritannia.


Datasentertilordning for Webex Calling er uavhengig av datasentertilordning for Webex. Når en kunde opprettes for første gang, opprettes de først i Webex, der delte tjenester, for eksempel Identitet, befinner seg. Se Administrasjon - Data residency i Webex for datasentertilordning for nye Webex-kunder.

Når kunden er opprettet i Webex, tilordnes de til et datasenter i kategorien Anrop i Kontrollhub for Webex Calling basert på landet derde først ringte.

Eksisterende Webex Calling-kunder i EMEA, inkludert EU og Storbritannia, er generelt vert i det eksisterende datasenterparet som ligger delvis i Storbritannia.


Det er for øyeblikket ingen plan for å proaktivt migrere disse kundene til det nye datasenterparet i EU. Datasentermigrering er tjenestepåvirkning og er generelt ikke nødvendig eller ønskelig for de fleste kunder.

Eksisterende EU-kunder, som krever det, vil bli reaktivt migrert. Disse kundene bør kontakte Ciscos kundestøtte for å få hjelp.