Prednosti jedinstvenog data centra EU Webex:

  • Dizajniran da obezbedi suverenitet podataka EU kupcima koji to žele.

  • Klijenti koji se nalaze u EU data centru za sva Webex radna opterećenja, imaće podatke koji se nalaze u tom data centru u EU.


Webex Calling je pre Brexita ponudio hosting u EU preko para data centara koji delimično borave u Velikoj Britaniji, a delimično u EU. Taj par centara za podatke ostaje najsavremeniji, nastavlja da služi kupcima koji su u njemu smešteni i dostupan je novim kupcima.

Dodeljivanje data centra za nove korisnike Webex Callinga je jednokratan, „težak“ izbor zasnovan na izboru zemlje. Partner za pružanje usluga bira dodelu data centra tokom inicijalnog kreiranja Korisničkog zakupca za Webex Calling.

Za sve partnere, dodeljivanje data centra za nove Webex Calling korisnike počev od avgusta 2022. godine je sledeće:

  • Ako je izbor bilo koja zemlja EMEA-e (uključujući bilo koju zemlju EU), osim Velike Britanije ili Severne Irske, onda je novi klijent dodeljen novom paru centara za podatke u EU.

  • Ako je izbor u Velikoj Britaniji ili Severnoj Irskoj, onda se klijent ugošćava u već postojećem paru centara za podatke koji delimično boravi u Velikoj Britaniji.

  • Partnerske organizacije koje podrazumevano zahtevaju drugačije ponašanje, kao što je kreiranje svih klijenata podrazumevano u već postojećem paru centara za podatke koji delimično boravi u Velikoj Britaniji, moraju da se obrate Službi za pomoć za partnere.


Dodela data centra u Webex Callingu je nezavisna od dodele data centra u svrhu Webex-a. Kada je kupac prvobitno kreiran, on se prvo kreira u Vebeksu, gde se nalaze deljene usluge kao što je Identitet. Pogledajte Administracija - Data Residency u Webex-u za dodelu data centra za nove Webex klijente.

Nakon što je korisnik kreiran u Webex-u, dodeljuje mu se data centar u svrhu Webex Calling-a na osnovu gore navedenih kriterijuma.

Postojeći Webex Calling korisnici u EMEA, uključujući EU i UK, obično se ugošćavaju u već postojećem paru centara za podatke koji delimično boravi u Velikoj Britaniji.


Trenutno ne postoji plan za proaktivnu migraciju ovih korisnika u novi par data centara u EU. Migracija data centra utiče na uslugu i generalno nije potrebna, niti poželjna, za većinu kupaca.

Postojeći kupci EU, koji to zahtevaju, mogu reaktivno da migriraju. Ovi kupci treba da kontaktiraju Cisco podršku za pomoć.