Voordelen van het gemeenschappelijke Webex-datacenter voor de EU:

  • Ontworpen om datasoevereiniteit te bieden aan klanten in de EU die dit willen.

  • Klanten die in het datacenter van de EU worden gehost voor alle Webex-workloads, krijgen de gegevens die zich in dat datacenterpaar in de EU bevinden.


Vóór de Brexit bood Webex Calling hostingservices aan in de EU via een datacenterpaar dat zich voor een deel in het VK en voor een deel in de EU bevindt. Dat datacenterpaar is nog steeds zeer geavanceerd, blijft klanten ondersteunen die in het datacenter worden gehost en is beschikbaar voor nieuwe klanten.

De toewijzing van een datacenter voor nieuwe Webex Calling-klanten is gebaseerd op het land waarin de eerste locatie die is gemaakt voor Webex Calling (op het tabblad Bellen in Control Hub) zich bevindt.

  • Als de eerst gemaakte locatie zich in een EMEA-land bevindt, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, wordt een nieuwe klant toegewezen aan het nieuwe datacenterpaar in de EU. Als de eerste bellocatie zich in een EU-land (na de Brexit) bevindt, wordt de klant gehost in het nieuwe datacenterpaar in de EU.

  • Als de eerst gemaakte bellocatie zich in het Verenigd Koninkrijk (inclusief Noord-Ierland) bevindt, wordt de klant gehost in het al bestaande datacenterpaar dat zich voor een deel in het VK bevindt.


Datacentertoewijzing voor Webex Calling staat los van de datacentertoewijzing voor Webex. Wanneer een klant voor het eerst wordt gemaakt, wordt dit gedaan in Webex, waar gedeelde services zoals de identiteitsservice zich bevinden. Raadpleeg Beheer - Dataopslag in Webex voor datacentertoewijzing voor nieuwe Webex-klanten.

Nadat de klant in Webex is gemaakt, wordt deze vanaf het tabblad Bellen in Control Hub toegewezen aan een datacenter voor Webex Calling gebaseerd op het land van zijn of haar eerste bellocatie.

Bestaande Webex Calling-klanten in de EMEA-regio, waaronder de EU en het VK, worden doorgaans gehost in het reeds bestaande datacenterpaar dat zich deels in het Verenigd Koninkrijk bevindt.


Er zijn momenteel geen plannen om deze klanten proactief te migreren naar het nieuwe datacenterpaar in de EU. De migratie van datacenters heeft voor de meeste klanten impact op de service en is doorgaans niet vereist of wenselijk.

Bestaande EU-klanten die dit nodig hebben, worden op reactieve basis gemigreerd. Deze klanten moeten contact opnemen met de Cisco-ondersteuning voor hulp.