Fördelar med enhetliga Webex-datacenter i EU:

  • Utformade för att tillhandahålla EU-datasjälvständighet för kunder som vill ha det.

  • Kunder vars data finns i EU-datacentret för alla Webex-arbetsbelastningar kommer att ha data i datacenterparet i EU.


Innan Brexit har Webex Calling erbjudit förvaring i EU genom ett datacenterpar som delvis finns i Storbritannien och delvis i EU. Detta datacenterpar förblir på topp och fortsätter att betjäna de kunder som har använt det, och är tillgängligt för nya kunder.

Tilldelningen av datacenter för de nya Webex Calling är ett "svårt" alternativ en gång beroende på valet av land. Provisioneringspartnern väljer datacentertilldelningen när kundklienten skapas första Webex Calling.

För alla partner är tilldelningen av datacenter för nya Webex Calling från och med augusti 2022 följande:

  • Om valet är ett land i EMEA (inklusive ett EU-land), förutom Storbritannien eller Norra Irland, kommer den nya kunden att tilldelas det nya datacenterparet i EU.

  • Om valet är Storbritannien eller Norra Irland kommer kunden att finnas i det befintliga datacenterparet som delvis finns i Storbritannien.

  • Partnerorganisationer som behöver ett annat beteende som standard, t.ex. att skapa alla kunder som standard i det befintliga datacenterparet som delvis finns i Storbritannien, måste kontakta partner-Help Desk.


Datacentertilldelning i Webex Calling oberoende av datacentertilldelning i Webex-syfte. Nya kunder skapas i Webex först, där delade tjänster såsom Identitet finns. Se Administration – Datahemvist i Webex för mer information om datacentertilldelning för nya Webex-kunder.

När kunden har skapats i Webex tilldelas kunden ett datacenter för användning av Webex Calling baserat på kriterierna ovan.

Befintliga Webex Calling-kunder i EMEA, inklusive EU och Storbritannien, använder vanligtvis det befintliga datacenterparet som delvis finns i Storbritannien.


Vi planerar för närvarande inte att proaktivt migrera dessa kunder till det nya datacenterparet inom EU. Datacentermigrering påverkar tjänsten och krävs i allmänhet inte för de flesta kunder, och är inte heller önskvärd.

Befintliga EU-kunder, som kräver det, kan återaktiveras. Dessa kunder bör kontakta Ciscos support för att få hjälp.