Fördelar med enhetliga Webex-datacenter i EU:

  • Utformade för att tillhandahålla EU-datasjälvständighet för kunder som vill ha det.

  • Kunder vars data finns i EU-datacentret för alla Webex-arbetsbelastningar kommer att ha data i datacenterparet i EU.


Innan Brexit har Webex Calling erbjudit förvaring i EU genom ett datacenterpar som delvis finns i Storbritannien och delvis i EU. Detta datacenterpar förblir på topp och fortsätter att betjäna de kunder som har använt det, och är tillgängligt för nya kunder.

Datacentertilldelning för nya Webex Calling-kunder baseras på landet där den första platsen som skapades för Webex Calling (på fliken Calling i Control Hub) finns.

  • Om den första platsen som skapas är i ett EMEA-land, förutom Storbritannien, kommer en ny kund att tilldelas det nya datacenterparet i EU. Om den första samtalsplatsen är i ett EU-land (efter Brexit) kommer kunden att använda det nya datacenterparet i EU.

  • Om den första samtalsplatsen som skapas är i Storbritannien (inklusive Nordirland) kommer kunden att använda det befintliga datacenterparet som delvis finns i Storbritannien.


Datacentertilldelning för Webex Calling är oberoende av datacentertilldelning för Webex. Nya kunder skapas i Webex först, där delade tjänster såsom Identitet finns. Se Administration – Datahemvist i Webex för mer information om datacentertilldelning för nya Webex-kunder.

När kunden har skapats i Webex kommer hen, på fliken Calling i Control Hub, att tilldelas till ett datacenter för Webex Calling baserat på landet där den första samtalsplatsen finns.

Befintliga Webex Calling-kunder i EMEA, inklusive EU och Storbritannien, använder vanligtvis det befintliga datacenterparet som delvis finns i Storbritannien.


Vi planerar för närvarande inte att proaktivt migrera dessa kunder till det nya datacenterparet inom EU. Datacentermigrering påverkar tjänsten och krävs i allmänhet inte för de flesta kunder, och är inte heller önskvärd.

Befintliga EU-kunder, som kräver det, kommer att migreras reaktivt. Dessa kunder bör kontakta Ciscos support för att få hjälp.