Før du begynder

Din administrator skal konfigurere din konto med hybrid-kalenderen, så du kan planlægge møder på denne måde.

1

Gå til appen for din arbejdskalender, og planlæg et møde.

2

Føj personer til din invitation, eller lad feltet mødedeltagere være tomt for at oprette et udkast til et møde eller en kommende aftale.

3

Indtast en af følgende i feltet for mødeplacering:

  • @webex,@webex:myroomeller @meet:myroom– Opretter et møde i et personligt lokale.

  • @meet , @webex:space eller @meet:space – Opretter et møde, der er tilknyttet et rum, og opretter automatisk et nyt rum i Webex-appen ved hjælp af møde emnet som rumnavn.

    For at planlægge et nyt møde, der er tilknyttet et rum eller et tilbagevendende møde for et eksisterende Webex App-rum, se Planlæg et møde fra et rum .


 

Hvis du tilføjer mere end ét nøgleord, bruges kun det første (venstre) nøgleord. Yderligere nøgleord ignoreres.


 

Din administrator kan ændre standardadfærden for @webex og @meet for din organisation. Din administrator kan for eksempel brugertilpasse nøgleordene, så @webex opretter et møde, der er tilknyttet et rum og et nyt rum, @meet opretter et møde i et personligt lokale. Dog vil tilføjelse af :myroom til et af nøgleordet, uanset administratorkonfigurationen, altid oprette et møde i et personligt lokale, og tilføjelse af :rum til et af nøgleordet vil altid oprette et møde, der er tilknyttet et rum og et nyt rum.

4

For at gøre det lettere for personer at deltage fra et Webex-rum eller en skrivebordsenhed skal du tilføje enheden som en lokaleressource, så en Deltag-knap vises på enheden, før mødet starter:

  • I Windows skal du klikke på > For at tilføje lokaler og derefter vælge enheden.
  • På Mac skal du klikke på > eller klikke Lokalesøger for > Tilføj lokale og dereftervælge enheden.
5

Vælg andre mødeindstillinger, og klik derefter på Send .

Hvad er næste trin?

Når du opretter et møde, der er tilknyttet et rum uden mødedeltagere, oprettes der et rum i Webex App. Hvis du vil tilføje mødedeltagere til kalenderaftale, skal du også tilføje personerne til Webex App-rummet.