Innan du börjar

Din administratör måste konfigurera ditt konto med Hybrid-kalendern så att du kan schemalägga möten på det här sättet.

1

Gå till din arbetskalenderapp och schemalägg ett möte.

2

Lägg till personer i din inbjudan eller lämna fältet Deltagare tomt för att skapa ett utkast till ett möte eller en kommande avtalad tid.

3

Ange något av följande i fältet för mötesplats:

  • @webex ,@webex:mitt rum eller@meet:mitt rum –Skapar ett möte i personligt rum.

  • @meet, @webex:space eller @meet:space – Skapar ett möte kopplat till ett utrymme och skapar automatiskt ett nytt utrymme i Webex-appen med mötesämnet som utrymmesnamn.

    För att schemalägga ett nytt möte kopplat till ett utrymme eller ett återkommande möte för ett befintligt Webex-apputrymme, se Schemalägg ett möte från ett utrymme.


 

Om du lägger till fler än ett nyckelord används endast det första (vänstra) nyckelordet. Ytterligare nyckelord ignoreras.


 

Administratören kan ändra standardbeteendet för @webex och @meet för din organisation. Administratören kan till exempel anpassa nyckelorden så att @webex skapar ett möte kopplat till ett utrymme och ett nytt utrymme, och @meet skapar ett möte i ett personligt rum. Oavsett vilken administratörskonfiguration som helst kommer ett tillägg av :myroom i antingen nyckelordet alltid att skapa ett möte i ett personligt rum och att lägga till :space till ett av nyckelorden skapar alltid ett möte kopplat till ett utrymme och ett nytt utrymme.

4

För att göra det enklare för personer att delta från ett Webex-rum eller en Webex-skrivbordsenhet lägger du till enheten som en rumsresurs så att en Delta-knapp visas på enheten innan mötet startar:

  • I Windows klickar du Schemaläggningsassistenten > Lägg till rum och väljer sedan enheten.
  • På Mac klickar du på > Lägg till rum eller på Hitta rum > Lägg till rum och väljer sedan enheten.
5

Ange andra mötesalternativ och klicka sedan på Skicka .

Nästa steg

När du skapar ett möte associerat med ett utrymme utan deltagare skapas ett utrymme i Webex-appen. Om du vill lägga till deltagare i kalenderkalendern måste du även lägga till personerna i Webex-apputrymmet.