Pridruživanje sastanku putem iPhone / iPad visi na stranici Aplikacije za Otkrivanje Webexa

Pridruživanje sastanku putem iPhonea / iPada visi na stranici Otkrivanje webex aplikacije.

Kako omogućiti JavaScript na iPhoneu?

Prazna bijela stranica nakon klika na vezu za uključivanje u pozivnicu za sastanak na iPhoneu / iPod Touchu.

Nije moguće koristiti značajku chata na sastanku Webexa pomoću iPhonea.

Uzrok:
taj se problem pojavljuje kada je JavaScript onemogućen u pregledniku Safari, a korisnik klikne vezu za pridruživanje u pozivnici e-poštom.

Otopina:

Da biste riješili problem, slijedite korake u nastavku:

  1. Dodirnite ikonu Postavke.
  2. Pomaknite se prema dolje i dodirnite Safari.
  3. Dodirnite Dodatno.
  4. Pomaknite klizač JavaScript udesno da biste ga omogućili.

Ako ne želite omogućiti JavaScript na svom iPhoneu, nećete se moći pridružiti sastanku webexa pomoću veze za pridruživanje u pozivnici e-poštom. Kao zaobilazno rješenje koristite značajku Pridruži se po broju u aplikaciji Cisco Webex Meetings iPhone ako je JavaScript onemogućen.

Ako se problem nastavi pojavljivati i nakon omogućivanja JavaScripta, obratite se tehničkoj podršci. Pomoć potražite u odjeljku: WBX162 - Kako kontaktirati Webex korisničku službu ili tehničku podršku?

Je li taj članak bio koristan?