Pridruživanje sastanku preko iPhone / iPad-a visi na stranici aplikacije Detect Webex

Pridruživanje sastanku putem iPhone / iPad-a visi na stranici Detect Webex Application.

Kako da omogućite JavaScript na iPhone-u?

Praznu belu stranicu nakon što kliknete na vezu pridruži se pozivu za sastanak na iPhone / iPod Touch-u.

Nije moguće koristiti funkciju ćaskanja na Webex sastanku pomoću iPhone-a.

Uzrok: Ovaj problem se javlja kada Safari onemogući JavaScript i korisnik klikne na vezu za pridruživanje u e-poruci sa pozivnicom


Rešenje:

Da biste rešili problem, pratite korake u nastavku:

  1. Dodirnite ikonicu Podešavanja.
  2. Pomerite se nadole i dodirnite Safari.
  3. Dodirnite Napredno.
  4. Pomerite JavaScript klizač udesno da biste ga omogućili.

Ako ne želite da omogućite JavaScript na svom iPhone uređaju, ne možete da se pridružite sastanku Webex sastanak koristeći spoji vezu u e-pozivnici. Kao zaokrenuće rešenje koristite funkciju Pridruživanje pomoću broja u Cisco Webex Meetings iPhone aplikaciji ako je JavaScript onemogućen.

Ako se problem nastavi nakon omogućavanja opcije JavaScript, obratite se tehničkoj podršci.

Da li je ovaj članak bio koristan?