Pridruživanje sastanku preko iPhone / iPad-a visi na stranici aplikacije Detect Webex

Pridruživanje sastanku putem iPhone / iPad-a visi na stranici Detect Webex Application.

Kako da omogućite JavaScript na iPhone-u?

Praznu belu stranicu nakon što kliknete na vezu pridruži se pozivu za sastanak na iPhone / iPod Touch-u.

Nije moguće koristiti funkciju ćaskanja na Webex sastanku pomoću iPhone-a.

Uzrok:
Ovaj problem se javlja kada je JavaScript onemogućen u Safari-ju, a korisnik klikne na vezu za pridruživanje u pozivnici e-pošte.

Rešenje:

Da biste rešili problem, pratite korake u nastavku:

  1. Dodirnite ikonicu Podešavanja.
  2. Pomerite se nadole i dodirnite Safari.
  3. Dodirnite Napredno.
  4. Pomerite JavaScript klizač udesno da biste ga omogućili.

Ako ne želite da omogućite JavaScript na iPhone-u, nećete moći da se pridružite Webex sastanku koristeći Join link u pozivu e-poštom. Za zaobilaženje, koristite funkciju Pridruži se po broju u aplikaciji Cisco Webex Meetings iPhone ako je JavaScript onemogućen.

Ako se problem nastavi nakon omogućavanja JavaScript-a, obratite se tehničkoj podršci. Pomoć za pomoć pogledajte u članku: WBX162 - Kako da kontaktiram službu za korisnike kompanije Webex ili tehničku podršku?

Da li je ovaj članak bio koristan?