Kada aktivirate ovu uslugu, primit ćete poruku e-pošte koja sadrži broj vašeg glasovnog portala. Nazovite ovaj telefonski broj da biste snimili pozdrave govornog automata. Ovo je također telefonski broj koji korisnici na ovoj lokaciji zovu kako bi pristupili svojim porukama i postavkama govorne pošte.


Proširenje glasovnog portala obično je posljednje četiri znamenke telefonskog broja glasovnog portala.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comsustavu otvorite Servisi > Pozivanje > lokacije , a zatim odaberite mjesto koje želite ažurirati.

2

Na popisu Postavkepoziva kliknite Glasovni portal.

3

Unesite naziv glasovnog portala.

4

Unesite ime i prezime ID pozivatelja i ID pozivatelja.


 

Za korisnike u azijsko-pacifičkoj regiji polje Naziv ID pozivatelja automatski je popunjeno i ne može se mijenjati.

5

Na padajućem izborniku Jezik odaberite jezik zvučne najave za lokaciju.

6

U odjeljku Dolazni pozivna padajućem izborniku odaberite telefonski broj i/ili postavite broj proširenja iz brojeva konfiguriranih za lokaciju.


 
Broj govorne pošte i proširenje koje ste dodijelili za lokaciju pojavljuju se prema zadanim postavkama na padajućem izborniku.
7

U odjeljku Administratorska šifra portalaZa govorni portal postavite šifru za svoju lokaciju, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.


 
Administratori bi trebali imati pristup samo ovoj šifri.

 
Kada korisnik ili administrator nazove broj glasovnog portala, IVR sustav nudi dvije mogućnosti:
  • Unesite šifru– korisnik unosi lozinku za PIN govorne pošte da bi pristupio vlastitom poštanskom sandučiću prilikom pozivanja s vlastitog broja i/ili proširenja. Unos administratorske šifre za ovu mogućnost neće uspjeti pristupiti glasovnom portalu.

  • Pritisnite * da biste unijeli broj poštanskog sandučića i šifru– to je i za administratorski i za korisnički pristup glasovnom portalu. Administratori mogu unijeti telefonski broj i šifru konfiguriranu u ovom postupku za upravljanje pozdravima govornog automata i postavkama poštanskog sandučića. Korisnici tu mogućnost mogu koristiti i prilikom pozivanja s broja koji nije njihov dodijeljeni broj. Korisnici unose svoj telefonski broj i/ili proširenje te PIN govorne pošte da bi dobili pristup govornoj pošti s bilo kojeg broja.

8

Kliknite Spremi da biste potvrdili promjene.

Primjer

Želite li vidjeti kako se to radi? Pogledajte ovu demonstraciju videozapisa o konfiguriranju glasovnog portala u kontrolnom središtu.