Po aktywacji tej usługi otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą numer portalu głosowego. Zadzwoń pod ten numer telefonu, aby nagrać powitania automatycznej recepcjonistki. Jest to również numer telefonu, pod którym użytkownicy w tej lokalizacji dzwonią, aby uzyskać dostęp do swoich wiadomości i ustawień poczty głosowej.


Rozszerzenie portalu głosowego to zazwyczaj cztery ostatnie cyfry numeru telefonu portalu głosowego.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do pozycji Usługi > Połączenia > lokalizacjami , a następnie wybierz lokalizację, którą chcesz zaktualizować.

2

Na liście Ustawienia połączeń kliknij pozycję Portal głosowy.

3

Wprowadź nazwę portalu głosowego.

4

Wprowadź identyfikator dzwoniącego i nazwiskodzwoniącego.


 

W przypadku klientów w regionie Azji i Pacyfiku pole Nazwa identyfikatora rozmówcy jest wypełniane automatycznie i nie można go modyfikować.

5

Wybierz język anonsu dźwiękowego dla lokalizacji z menu rozwijanego Język .

6

W obszarze Połączenieprzychodzące wybierz numer telefonu i/lub ustaw numer wewnętrzny z numerów skonfigurowanych dla lokalizacji z menu rozwijanego.


 
Numer poczty głosowej i numer wewnętrzny przypisany do lokalizacji są domyślnie wyświetlane w menu rozwijanym.
7

W obszarze Kodadministracyjny portalu voice ustaw kod dostępu dla swojej lokalizacji, a następnie ponownie wprowadź kod w celu potwierdzenia.


 
Administratorzy powinni mieć dostęp tylko do tego kodu.

 
Gdy użytkownik lub administrator wybiera numer portalu głosowego, system IVR udostępnia dwie opcje:
  • Wprowadź kod dostępu— użytkownik wprowadza hasło PIN poczty głosowej, aby uzyskać dostęp do własnej skrzynki pocztowej podczas nawiązywania połączenia z własnego numeru i/lub numeru wewnętrznego. Wprowadzenie kodu administratora dla tej opcji nie spowoduje uzyskania dostępu do portalu głosowego.

  • Naciśnij przycisk *, aby wprowadzić numer skrzynki pocztowej i kod —dotyczy to zarówno dostępu administratora, jak i użytkownika do portalu głosowego. Administratorzy mogą wprowadzić numer telefonu i kod dostępu skonfigurowane w tej procedurze do zarządzania ustawieniami powitania automatycznej recepcjonistki i skrzynki pocztowej. Użytkownicy mogą również korzystać z tej opcji, dzwoniąc z numeru, który nie jest przypisanym im numerem. Użytkownicy wprowadzają swój numer telefonu i/lub numer wewnętrzny oraz kod PIN poczty głosowej, aby uzyskać dostęp do poczty głosowej z dowolnego numeru.

8

Kliknij przycisk Zapisz , aby potwierdzić zmiany.

Przykład

Chcesz zobaczyć, jak to się robi? Obejrzyj ten film demonstracyjny dotyczący konfigurowania portalu głosowego w centrum Control Hub.