Když tuto službu aktivujete, obdržíte e-mail s číslem vašeho hlasového portálu. Zavolejte na toto telefonní číslo a zaznamenejte pozdravy automatického telefonického systému. Toto je také telefonní číslo, které uživatelé v tomto místě volají pro přístup ke svým hlasovým zprávám a nastavením.


Rozšíření hlasového portálu jsou obvykle poslední čtyři číslice telefonního čísla hlasového portálu.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Služby > Volání > Umístění a pak vyberte umístění, které chcete aktualizovat.

2

V seznamu Nastavení hovoru klikněte na Hlasový portál.

3

Zadejte název hlasového portálu.

4

Zadejte ID volajícího Křestní jméno a ID volajícího Příjmení.


 

Pro zákazníky v oblasti Asie a Tichomoří je pole Název ID volajícího automaticky vyplněno a nelze jej změnit.

5

V rozevírací nabídce Jazyk vyberte jazyk zvukového oznámení pro dané místo.

6

V části Příchozí hovorvyberte Telefonní číslo a/nebo nastavte číslo linky z těch čísel nakonfigurovaných pro dané místo z rozbalovací nabídky.


 
Číslo hlasové schránky a rozšíření, které jste dané oblasti přiřadili, se ve výchozím nastavení zobrazí v rozbalovací nabídce.
7

V části Přístupový kódsprávce hlasového portálu nastavte přístupový kód pro svou polohu a pak ho potvrďte opětovným zadáním hesla.


 
Správci by měli mít přístup pouze k tomuto přístupovému kódu.

 
Když uživatel nebo správce vytočí číslo hlasového portálu, systém IVR nabízí dvě možnosti:
  • Zadejte přístupový kód– Uživatel zadá heslo PIN k hlasové schránce pro přístup ke své vlastní poštovní schránce při volání z vlastního čísla nebo linky. Zadání přístupového kódu správce pro tuto možnost se nepodaří získat přístup k hlasovému portálu.

  • Stisknutím klávesy * zadejte číslo poštovní schránky a přístupový kód– Toto je pro přístup správce i uživatele k hlasovému portálu. Správci mohou zadat telefonní číslo a přístupový kód nakonfigurovaný v tomto postupu pro správu pozdravů automatického telefonického systému a nastavení poštovní schránky. Uživatelé mohou tuto možnost využít i při volání z čísla, které jim není přiděleno. Uživatelé zadají své telefonní číslo a/nebo linku a PIN hlasové schránky, aby získali přístup ke své hlasové schránce z libovolného čísla.

8

Kliknutím na tlačítko Uložit potvrďte provedené změny.

Příklad

Chcete vidět, jak se to dělá? Podívejte se na toto video ukázku konfigurace hlasového portálu v Centruřízení.