När du aktiverar den här tjänsten får du ett e-postmeddelande som innehåller ditt röstportalnummer. Ring det här telefonnumret för att spela in hälsningsfrasen för autoassistenten. Detta är även telefonnummeranvändare på den här platsen som ringer för att få åtkomst till sina röstmeddelanden och inställningar.


 
Röstportalanknytningen är vanligtvis de sista fyra siffrorna i röstportalens telefonnummer.
1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Platser och välj sedan den plats som du vill uppdatera.

2

I listan Samtalsinställningar klickar du på Röstportal.

3

Ange ett namn för röstportalen.

4

Ange ett inringar-ID-förnamn och inringar-ID-efternamn.


 

För kunder i regionen Asien och Stillahavsområdet fylls fältet Inringar-ID-namn i automatiskt och kan inte ändras.

5

Välj ljudmeddelandespråket för platsen i rullgardinsmenyn Språk.

6

Under Inkommande samtal väljer du ett telefonnummer och/eller anger ett anknytningsnummer från de nummer som har konfigurerats för platsen i den nedrullningsbara menyn.


 
Röstbrevlådenumret och anknytningen som du har tilldelat för platsen visas som standard i rullgardinsmenyn.
7

Under Administratörslösenkod för röstportalen anger du lösenkoden för din plats och anger sedan lösenkoden igen för att bekräfta.


 
Administratörer bör endast ha åtkomst till den här lösenkoden.

 
När en användare eller administratör ringer röstportalnumret har IVR-systemet två alternativ:
  • Ange lösenkod – Användaren anger sitt PIN-lösenord för röstbrevlåda för att komma åt sin egen brevlåda när de ringer från sitt eget nummer och/eller anknytning. Det går inte att få åtkomst till röstportalen genom att ange administratörslösenkoden för det här alternativet.

  • Tryck på * för att ange brevlådans nummer och lösenord – detta är för både administratörs- och användaråtkomst till röstportalen. Administratörer kan ange telefonnummer och lösenkod som har konfigurerats i denna procedur för att hantera inställningar för autoassistenter och brevlåda. Användare kan också använda det här alternativet när de ringer från ett nummer som inte är deras tilldelade nummer. Användare anger sitt telefonnummer och/eller anknytning och PIN-kod för röstbrevlåda för att få åtkomst till röstbrevlådan från valfritt nummer.

8

Klicka på Spara för att bekräfta dina ändringar.

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du konfigurerar din röstportal i Control Hub.