Når du aktiverer denne tjenesten, mottar du en e-post som inneholder taleportalnummeret ditt. Ring dette telefonnummeret for å ta opp hilsener til den automatiske svartjenesten. Dette er også telefonnummeret som brukere på dette stedet ringer for å få tilgang til sine talepostmeldinger og innstillinger.


 
Internnummeret for taleportal er vanligvis de fire siste sifrene i telefonnummeret til taleportalen.
1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester > Samtale > Steder, og deretter velger du stedet du vil oppdatere.

2

I Samtaleinnstillinger-listen trykker du på Taleportal.

3

Skriv inn et navn på taleportalen.

4

Angi Fornavn for innringer-ID og Etternavn for innringer-ID.


 

For kunder i Asia-Stillehavsregionen fylles feltet Navn for innringer-ID automatisk ut og kan ikke endres.

5

Velg språket for lydkunngjøring for stedet i Språk-rullegardinmenyen.

6

Under Innkommende anrop velger du et telefonnummer og/eller angir et internnummer fra disse numrene som er konfigurert for stedet, fra rullegardinmenyen.


 
Telefonsvarernummeret og -internnummeret du har tilordnet for stedet, vises som standard i rullegardinmenyen.
7

Angi passordet for stedet ditt under Administratorpassord for taleportal, og skriv deretter inn passordet på nytt for å bekrefte.


 
Administratorer bør bare ha tilgang til dette passordet.

 
Når en bruker eller administrator ringer opp taleportalnummeret, gir IVR-systemet to alternativer:
  • Skriv inn passord – Brukeren skriver inn PIN for talepost for å få tilgang til sin egen postboks når vedkommende ringer fra sitt eget nummer og/eller internnummer. Oppføring av administratorpassordet for dette alternativet vil ikke gi tilgang til taleportalen.

  • Trykk på * for å angi innboksnummer og -passord – Dette er for både administrator- og brukertilgang til taleportalen. Administratorer kan angi telefonnummeret og passordet som er konfigurert i denne fremgangsmåten, for å administrere innstillinger for hilsener til den automatiske svartjenesten og innboksen. Brukere kan også bruke dette alternativet når de ringer fra et nummer som ikke er deres tildelte nummer. Brukere skriver inn telefonnummeret og/eller utvidelsen og PIN for talepost for å få tilgang til taleposten fra et hvilket som helst nummer.

8

Klikk på Lagre for å bekrefte endringene.

Vil du se hvordan det gjøres? Se dette videodemonstrasjon om hvordan du konfigurerer taleportalen i Control Hub.