Wanneer u deze service activeert, ontvangt u een e-mail met uw spraakportalnummer. Bel dit telefoonnummer om de begroetingen van uw virtuele operator op te nemen. Dit is ook het telefoonnummer dat gebruikers op deze locatie bellen om toegang te krijgen tot hun voicemailberichten en -instellingen.


 
Het toestelnummer van de spraakportal is meestal de laatste vier cijfers van het telefoonnummer van de spraakportal.
1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services > Bellen > Locaties en selecteer vervolgens de locatie die u wilt bijwerken.

2

Klik in de lijst Gespreksinstellingen op Spraakportal.

3

Voer een naam in voor de spraakportal.

4

Voer een voornaam beller-id en achternaam beller-id in.


 

Voor klanten in de regio Azië-Stille Oceaan wordt het veld Naam beller-id automatisch ingevuld en kan het niet worden gewijzigd.

5

Selecteer de taal voor de audiomelding voor de locatie in het vervolgkeuzemenu Taal.

6

Kies onder Inkomend gesprek een telefoonnummer en/of stel een toestelnummer in vanaf de nummers die zijn geconfigureerd voor de locatie in het vervolgkeuzemenu.


 
Het voicemailnummer en het toestel dat u aan de locatie hebt toegewezen, worden standaard weergegeven in het vervolgkeuzemenu.
7

Stel onder Beheerderstoegangscode spraakportal de toegangscode voor uw locatie in en voer de toegangscode opnieuw in om te bevestigen.


 
Beheerders mogen alleen toegang hebben tot deze toegangscode.

 
Wanneer een gebruiker of beheerder het spraakportalnummer kiest, biedt het IVR-systeem twee opties:
  • Toegangscode invoeren: de gebruiker voert zijn/haar wachtwoord voor de voicemailpincode in om toegang te krijgen tot zijn/haar eigen postvak wanneer hij/zij belt vanaf zijn/haar eigen nummer en/of toestel. Als u de beheerderstoegangscode voor deze optie invoert, hebt u geen toegang tot de spraakportal.

  • Druk op * om het postvaknummer en de toegangscode in te voeren: dit is voor zowel beheerders- als gebruikerstoegang tot de spraakportal. Beheerders kunnen het telefoonnummer en de toegangscode invoeren die in deze procedure zijn geconfigureerd voor het beheren van begroetingen en postvakinstellingen voor virtuele operators. Gebruikers kunnen deze optie ook gebruiken wanneer ze bellen vanaf een nummer dat niet het toegewezen nummer is. Gebruikers voeren hun telefoonnummer en/of toestel en voicemailpincode in om toegang te krijgen tot hun voicemail vanaf elk willekeurig nummer.

8

Klik op Opslaan om uw wijzigingen te bevestigen.

Wilt u zien hoe het werkt? Bekijk deze videodemonstratie over het configureren van uw spraakportal in Control Hub.