Ellenőrizze a felhasználónak utoljára küldött e- e-mail állapotát

Amikor egy felhasználó e-mailt kap a Webex, ellenőrizheti, hogy az e-mailt sikeresen kézbesítették-e. Az alábbi táblázat bemutatja, hogy egy e-mail milyen állapotú lehet, és milyen lépésekkel segíthet elhárítani a hibaüzenetet, ha az e-mailt még nem kézbesítették.

E- e-mail állapota

Leírás

Művelet

Egy sem

A közelmúltban nem érkezett e-mail a felhasználónak.

n. a..

Folyamatban

Az e-mailt jelenleg küldjük el a felhasználónak.

Nincs szükség teendőre.

Kézbesítve

Az e-mail sikeresen elküldve a felhasználónak.

Nincs szükség teendőre.

Ismeretlen

A rendszer elküldte a felhasználónak e-mailt, de az állapota nem követhető.

Várjon egy ideig, és ha az állapot nem változik, megpróbálhatja újraküldeni az e-mailt.

Hiba

Az e-mail elküldése nem sikerült a felhasználó e- e-mail-cím.

Megtekintheti a felhasználó e- e-mail-cím -címkiszolgálójától kapott választ, hogy miért nem kapta meg az e-mailt. Törölheti a felhasználó e- e-mail-cím a visszaküldési (elnyomási) listáról, mielőtt ismét megpróbálná elküldeni az e-mailt.

1

Ügyfélnézetből inhttps://admin.webex.com , menjen ide: Felhasználók lehetőségre gombot, és válasszon ki egy felhasználót.

2

Válassza ki Legutóbbi e- e-mail állapota alatt Felhasználói adatok lehetőségre .

Felhasználó e- e-mail-cím eltávolítása a Visszapattanási (Elnyomó) listáról

Ha a felhasználók nem kapnak e-maileket a Webex szolgáltatásoktól, az azt jelentheti, hogy az e-mail-címük szerepel a Cisco tiltott listáján. Ha a legutóbb nekik küldött e-mail hibaállapotú, akkor egy teljes rendszergazda törölheti ezeket a felhasználókat a tiltási listáról.

1

Ügyfélnézetből inhttps://admin.webex.com , menjen ide: Felhasználók lehetőségre gombot, és válasszon ki egy felhasználót.

2

Válassza ki Legutóbbi e- e-mail állapota alatt Felhasználói adatok lehetőségre .

3

Kattintson Eltávolítás a visszafordulási listáról .