Kontrollera statusen för det senaste e-postmeddelandet som skickades till en användare

När en användare får ett e-postmeddelande från Webex kan du kontrollera och se om e-postmeddelandet har levererats eller inte. Tabellen nedan visar de eventuella statusen som ett e-postmeddelande kan ha och vilka åtgärder du kan vidta för att felsöka om e-postmeddelandet inte har levererats än.

E-poststatus

Beskrivning

Åtgärd

Ingen

Inget e-postmeddelande skickades nyligen till användaren.

Ej tillämpligt.

Pågående

E-postmeddelandet skickas för närvarande till användaren.

Ingen åtgärd krävs.

Levererades

E-postmeddelandet har skickats till användaren.

Ingen åtgärd krävs.

Okänd

Ett e-postmeddelande skickades till användaren, men statusen kunde inte spåras.

Vänta en stund och om statusen inte ändras kan du försöka att skicka e-postmeddelandet igen.

Fel

E-postmeddelandet skickades inte till användarens e-postadress.

Du kan se svaret från användarens e-postadressserver om varför de inte fick e-postmeddelandet. Du kan även rensa användarens e-postadress från listan över bounce (suppression) innan du försöker skicka e-postmeddelandet igen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer en användare.

2

Välj Senaste e-poststatus under Användaruppgifter.

Ta bort en användares e-postadress från listan Bounce (Suppression)

Om användare inte får e-postmeddelanden från Webex-tjänster kan det innebära att deras e-postadresser finns på Ciscos undertryckningslista. Om det senaste e-postmeddelandet som skickats till dem har felstatus kan en fullständig administratör rensa dessa användare från listan över undertryckning.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer en användare.

2

Välj Senaste e-poststatus under Användaruppgifter.

3

Klicka på Ta bort från Bounce List.