Provera statusa poslednje e-poruke poslate korisniku

Kada korisnik dobije e-poruku od Webexa, možete da proverite da li je ta e-pošta uspešno isporučena ili ne. Sledeća tabela prikazuje moguće statuse koje e-poruka može da ima i radnje koje možete da preduzmete da biste pomogli u rešavanju problema ako e-poruka još uvek nije isporučena.

Status e-pošte

Opis

Radnja

Nijedno

Korisniku nije nedavno poslata e-poruka.

NA.

U toku

E-poruka se trenutno šalje korisniku.

Nije potrebna nikakva akcija.

Isporučeno

E-poruka je uspešno poslata korisniku.

Nije potrebna nikakva akcija.

Nepoznato

Korisniku je poslata e-poruka, ali status nije mogao da se prati.

Sačekajte neko vreme, a ako se status ne promeni, možete pokušati da ponovo pošaljete e-poruku.

Greška

E-poruka nije uspešno poslata na e-adresu korisnika.

Odgovor sa servera e-adrese korisnika možete videti na osnovu toga zašto nisu primili e-poruku. Takođe možete da obrišete e-adresu korisnika sa liste za odbijanje (potiskivanje) pre nego što ponovo pokušate da pošaljete e-poruku.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite korisnika i izaberite korisnika.

2

Izaberite status poslednje e-pošte u okviru "Korisnički detalji".

Uklanjanje e-adrese korisnika sa liste za odbijanje (potiskivanje)

Ako korisnici ne primaju e-poruke od Webex usluga, to može da znači da su njihove e-adrese stavljene na Cisco-ovu listu za suzbijanje. Ako poslednja e-pošta koja im je poslata ima status greške, možete da obrišete te korisnike sa liste za potiskivanje.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite korisnika i izaberite korisnika.

2

Izaberite status poslednje e-pošte u okviru "Korisnički detalji".

3

Kliknite na dugme Ukloni sa liste za odbijanje.