Proverite status poslednje e-poruke poslate korisniku

Kada korisnik dobije e-poruku od Webex-a, možete da proverite i vidite da li je ta e-adresa uspešno isporučena ili ne. Tabela u nastavku vam prikazuje moguće statuse koje e-pošta može da ima i koje radnje možete preduzeti da biste rešili probleme ako e-pošta još uvek nije isporučena.

Status e-pošte

Opis

Radnja

Nijedno

Korisniku nije nedavno poslata e-pošta.

NA.

U toku

E-pošta se trenutno šalje korisniku.

Nije potrebna nikakva radnja.

Isporučeno

E-pošta je uspešno poslata korisniku.

Nije potrebna nikakva radnja.

Nepoznato

Korisniku je poslata e-poruka, ali nije moguće pratiti status.

Sačekajte neko vreme, a ako se status ne promeni, možete da pokušate da ponovo pošaljete e-poruku.

Greška

E-pošta nije uspešno poslata na adresu e-adresa.

Odgovor sa servera korisnika možete videti e-adresa zašto nije primio e-poruku. Takođe možete da obrišete zahteve e-adresa sa liste vraćenih (suzbijanja) pre nego što pokušate da ponovo pošaljete e-poruku.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.com, idite na Korisnici i izaberite korisnika.

2

Izaberite status poslednje e-pošte u odeljku "Detalji o korisniku".

Uklanjanje korisničke liste e-adresa sa liste "Odbijeno" (suzbijanje)

Ako korisnici ne primaju e-poruke od Webex usluga, to bi moglo da znači da su njihove e-adrese na listi za neispričavanje kompanije Cisco. Ako poslednja e-poruka koja im je poslata ima status greške, potpuni administrator može da obriše te korisnike sa liste za suzbijanje.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.com, idite na Korisnici i izaberite korisnika.

2

Izaberite status poslednje e-pošte u odeljku "Detalji o korisniku".

3

Kliknite na "Ukloni" sa liste za odbijanje.