Voor informatie over bestellingen, raadpleegt u de Bestelhandleiding voor Cisco Webex Contact Center en de Bestelhandleiding voor Cisco Collaboration Flex Plan Contact Center op https://www.cisco.com/c/en/us/partners/tools/collaboration-ordering-guides.html.

1

In Cisco Commerce Workspace moet u de Aangevraagde begindatum en het Contact-e-mailadres voor inrichting toevoegen.

Het contact-e-mailadres voor inrichten is de persoon die de inrichtingsinformatie levert. U kunt een e-mailalias gebruiken en wanneer u de inrichtingse-mail ontvangt, het e-mailadres toevoegen van de persoon die de inrichtingsinformatie levert. We raden u aan om uw partneraccount of verkoopbeheeraccount voor Control Hub te gebruiken om de inrichtingsgegevens te verstrekken zoals beschreven in de volgende stappen.

2

Op de gewenste begindatum wordt een e-mailbericht verzonden naar het e-mailadres van de inrichtingscontactpersoon. Klik op Nu instellen.

Als u de wizard afsluit voordat de installatie is voltooid, wordt er geen informatie opgeslagen en kunt u opnieuw beginnen met de koppeling Nu instellen.

3

Kies Ik ben een partner als rol en klik vervolgens op Volgende.

4

Kies Ja, ik wil zelf instellen of Een andere persoon in mijn bedrijf zal de instelling uitvoeren. Als iemand anders de instelling uitvoert, geeft u het e-mailadres van die persoon op.

5

Kies een van beide en klik op Volgende.

 • Als dit uw eerste klantbestelling is, voegt u informatie toe om uw Cisco Webex partnerorganisatie te maken.
 • Als u al een partneraccount hebt op Control Hub, kunt u de gegevens van uw organisatie bekijken.

  Als u de organisatie niet herkent, neemt u contact op met uw Cisco-vertegenwoordiger.

6

Voer het Beheer-e-mailadres in van de klantorganisatie en klik vervolgens op Volgende.

Een gebruiker kan slechts bij één Cisco Webex organisatie tegelijk lid zijn.


 

Telkens wanneer u een abonnementsbestelling toewijst aan een proeftenant, dient u hetzelfde klantbeheer-e-mailadres op te geven dat is gebruikt voor het maken van de Webex Contact Center-proefversie.

7

Voer de bedrijfsnaam in en selecteer vervolgens het Land.

Selecteer een land dat is geautoriseerd voor de verkoop van Webex Contact Center, volgens het aanboddocument. Zie de lijst met ondersteunde locaties in het document Beschrijving van het aanbod voor Cisco Collaboration Flex Plan Contact Center onder de sectie Geografische voorwaarden en beperkingen.

Op basis van het geselecteerde land wordt de Webex Contact Center-tenant van de klant gemaakt in het desbetreffende datacenter. Zie voor de lijst met landen en de toegewezen datacenters het artikel Datalocatie in Cisco Webex Contact Center.


 

Als de organisatie van de klant al bestaat, wordt er geen optie voor het selecteren van een land gegeven.

8

Kies nieuwe of bestaande organisatie en klik op Volgende.

 • Als dit een nieuwe Cisco Webex-organisatie is, bevestigt u de klantinformatie.
 • Als dit een bestaande organisatie is, moet u ervoor zorgen dat de klantorganisatie die wordt weergegeven, de juiste is.

  Als u de organisatie niet herkent of als de proefversie is verlopen, neemt u contact op met uw Cisco-vertegenwoordiger.


   
  Wanneer u een abonnementsbestelling toewijst aan een proeftenant, controleert u de juiste klantorganisatie zoals deze is geconfigureerd in de Webex Contact Center-proefversie.
9

Controleer of de gegevens van de klant en de partner juist zijn en klik op Volgende.

Er wordt een bericht weergegeven met de bevestiging dat de bestellingsconfiguratie is voltooid.
10

U kunt de klantorganisatie nu instellen met de aanmeldingsgegevens van een partner of een klantbeheerder zoals beschreven in het artikel Aan de slag met Cisco Webex Contact Center.


 

Cisco raadt aan dat partners het configureren van de klantorganisatie voltooien voordat ze de specifieke beheertaken voor het Contact Center overhandigen aan klantbeheerders.

Na het automatisch inrichten van de Webex Contact Center-tenant, kunnen optionele functies zoals spraak, gespreks-IVR, campagnemanagement en Workforce Optimization worden ingericht. U kunt contact opnemen met een Cisco-vertegenwoordiger over de beschikbaarheid van deze functies.