Mer information om beställning finns i Beställningsguide för Cisco Webex Contact Center och Beställningsguide för Cisco Collaboration Flex Plan Contact Centerhttps://www.cisco.com/c/en/us/partners/tools/collaboration-ordering-guides.html.

1

I Cisco Commerce Workspace behöver du lägga till begärt startdatum och reserveringskontaktens e-postadress.

Ange e-postadressen till den person som etablerar innehavaren. Du kan använda ett e-postalias. Vi rekommenderar att du använder kontot för din Control Hub-partner eller din försäljningsadministratör för att tillhandahålla reserveringsinformationen så som beskrivs i följande steg.

2

På det begärda startdatumet skickas ett mejl till reserveringskontaktens e-postadress. Klicka på länken Konfigurera nu i mejlet.


 

Om du lämnar konfigurationsguiden för beställning innan du har slutfört konfigurationen sparas ingen reserveringsinformation och du måste börja om via länken Konfigurera nu.

Orderinställningsguiden öppnas.

3

Klicka på Jag är partner för att ange din roll och klicka sedan på Nästa.

4

Välj ett alternativ för att ange vilken person som ska konfigurera tjänsterna.

 • Ja, jag kommer att konfigurera – klicka på Nästa och gå vidare med steg 5.
 • En annan person på mitt företag kommer att konfigurera – ange personens e-postadress och klicka på Nästa.
5

Välj ett av följande alternativ:

 • Om det är din första kundbeställning ska du lägga till information som administratörens e-postadress och företagsnamn för att skapa din Webex-partnerorganisation och sedan klicka på Nästa.
 • Om du redan har ett partnerkonto i Control Hub granskar du organisationens information och klickar sedan på Nästa.

  Kontakta din Cisco-representant om organisationens uppgifter inte är korrekta.

6

Ange kundorganisationens admin-e-postadress och klicka sedan på Nästa.


 

En användare kan endast tillhöra en Webex-organisation åt gången.

När du mappar en prenumerationsorder till en provperiodsklient ska du ange samma kundadmin-e-postadress du använde när du skapade Webex Contact Center-provperioden.

7

Fyll i företagsnamnet och välj sedan ett land från listrutan Land.

Välj ett land där Webex Contact Center-försäljning är tillåten enligt erbjudandedokumentet. En lista över de platser som stöds finns i avsnittet Geografiska villkor och begränsningar i dokumentet Beskrivning av erbjudandet Cisco Collaboration Flex Plan Contact Center.

Det land som väljs här används för att fastställa lagringsplats för Webex enligt beskrivningen i lagringsplats för Cisco Webex.

Ett alternativ för att konfigurera datalagringsplats för Webex Contact Center visas senare på fliken Contact Center i konfigurationsguiden. Mer information finns i artikeln Kom igång med Cisco Webex Contact Center. I konfigurationsguiden för Webex Contact Center ställs landet som standard in på det land som väljs här. Du kan ändra det vid behov.

8

Välj antingen ny eller befintlig organisation och klicka sedan på Nästa.

 • Om det är en ny Webex-organisation kontrollerar du kundinformationen.
 • Om det är en befintlig organisation kontrollerar du att den kundorganisation som visas är den du vill använda.

  Kontakta din Cisco-representant om organisationens uppgifter inte är korrekta eller om provperioden har tagit slut.


   
  När du mappar en prenumerationsbeställning till en provperiodklientorganisation ska du kontrollera att korrekt kundorganisation har konfigurerats i provperiod för Webex Contact Center.
9

Bekräfta att kund- och partnerinformationen är korrekt och klicka på Nästa.

Meddelandet slutfört visas.

Nästa steg

Nu kan du konfigurera kundorganisationen med antingen partner- eller kundkonto så som beskrivs i artikeln Kom igång med Cisco Webex Contact Center.

Vi rekommenderar att partner slutför inställningarna för kundorganisationen innan de lämnar över kontaktcenterspecifika administrationsuppgifter till kundadministratörer.