Voor informatie over bestellingen, raadpleegt u de Bestelhandleiding voor Cisco Webex Contact Center en de Bestelhandleiding voor Cisco Collaboration Flex Plan Contact Center op https://www.cisco.com/c/en/us/partners/tools/collaboration-ordering-guides.html.

1

In Cisco Commerce Workspace moet u de Aangevraagde begindatum en het Contact-e-mailadres voor leveren toevoegen.

Geef het e-mailadres voor levering op van de contactpersoon die de tenant heeft ingericht. U kunt een e-mailalias gebruiken. We raden u aan om uw partneraccount of verkoopbeheeraccount voor Control Hub te gebruiken om de leveringsgegevens te verstrekken zoals beschreven in de volgende stappen.

2

Op de gewenste begindatum wordt een e-mailbericht verzonden naar het e-mailadres van de leveringscontactpersoon. Klik op de link Nu instellen in de e-mail.


 

Als u de wizard Order instellen afsluit voordat de installatie is voltooid, worden de leveringsgegevens niet opgeslagen en moet u opnieuw beginnen met de koppeling Nu instellen.

De wizard Order instellen wordt geopend.

3

Klik op Ik ben een partner als rol en klik op Volgende.

4

Kies een optie om aan te geven welke persoon de services gaat instellen.

 • Ja, ik kan instellen: klik op Volgende en ga verder met stap 5.
 • Een andere persoon in mijn bedrijf gaat instellen: geef het e-mailadres van de persoon op en klik op Volgende.
5

Kies de juiste optie uit de volgende opties:

 • Als dit uw eerste klantbestelling is, voegt u informatie toe zoals het e-mailadres van de beheerder en de bedrijfsnaam om uw Webex-partnerorganisatie te maken. Klik daarna op Volgende.
 • Als u al een partneraccount hebt op Control Hub, kunt u de gegevens van uw organisatie bekijken. Klik daarna op Volgende.

  Als de organisatiegegevens niet correct zijn, neemt u contact op met uw Cisco-vertegenwoordiger.

6

Voer het e-mailadres van de beheerder van de klantorganisatie in en klik op Volgende.


 

Een gebruiker kan slechts bij één Webex organisatie tegelijk lid zijn.

Telkens wanneer u een abonnementsbestelling toewijst aan een proeftenant, geeft u hetzelfde klantbeheer-e-mailadres op als is gebruikt voor het maken van de Webex Contact Center-proefversie.

7

Voer de bedrijfsnaam in en selecteer het land van gebruik in de vervolgkeuzelijst Land.

Selecteer een land waarin de verkoop van Webex Contact Center is geautoriseerd, volgens het aanboddocument. Een lijst met ondersteunde locaties vindt u in de sectie Geografische voorwaarden en beperkingen in het document Beschrijving van het aanbod voor Cisco Collaboration Flex Plan Contact Center.

Het land dat u hier selecteert, wordt gebruikt om de locatie van de gegevens voor Webex te bepalen zoals is beschreven in Gegevenslocatie in Cisco Webex.

Een optie voor het configureren van gegevenslocatie voor Webex Contact Center wordt later weergegeven op het tabblad Contact Center van de installatiewizard. Zie voor meer informatie het artikel Aan de slag met Cisco Webex Contact Center. In de installatiewizard wordt het gebruiksland van Webex Contact Center standaard ingesteld op het land dat u hier selecteert. U kunt dit wijzigen als dat nodig is.

8

Kies een nieuwe of een bestaande organisatie en klik op Volgende.

 • Als dit een nieuwe Webex-organisatie is, bevestigt u de klantinformatie.
 • Als dit een bestaande organisatie is, moet u ervoor zorgen dat de klantorganisatie die wordt weergegeven, de juiste is.

  Als de organisatiegegevens niet juist zijn of als de proefversie is verlopen, neemt u contact op met uw Cisco-vertegenwoordiger.


   
  Wanneer u een abonnementsbestelling toewijst aan een proeftenant, controleert u de juiste klantorganisatie zoals deze is geconfigureerd in de Webex Contact Center-proefversie.
9

Controleer of de gegevens van de klant en de partner juist zijn en klik op Volgende.

Het voltooiingsbericht wordt weergegeven.

Volgende stappen

U kunt de klantorganisatie nu instellen met de aanmeldingsgegevens van een partner of een klantaccount zoals beschreven in het artikel Aan de slag met Cisco Webex Contact Center.

Cisco raadt aan dat partners het configureren van de klantorganisatie voltooien voordat ze de specifieke beheertaken voor het Contact Center overhandigen aan klantbeheerders.