De instellingen die u kiest voor doorschakeling overschrijven en voicemail instellingen die zijn geconfigureerd. Hieronder volgen Bel doorvervolgfuncties die kunnen worden geactiveerd of gewijzigd.
  • Alle gesprekken:u kunt ervoor kiezen gesprekken altijd door te laten doorsturen naar een specifiek telefoonnummer hier. U kunt ervoor kiezen een korte toon af te spelen wanneer een gesprek wordt doorgestuurd door het selectievakje in te selecteren.

  • Indien bezet— U kunt een intern of extern telefoonnummer instellen waar u naar wilt doorsturenwanneer de lijn bezet is.

  • Wanneer geen antwoord— Selecteer deze optie om een doorver forwardingsoptie in te stellen wanneer een gesprek een bepaald aantalbelbellen overschrijdt. Voer een intern of extern telefoonnummer in waar het gesprek naar wordt doorgestuurd. Als u kiest voor een geldig intern telefoonnummer, kunt u ook kiezen voor de optie om te verzenden naar voicemail. Selecteer het aantal belbellen voordat u een begroeting in het vervolgkeuzemenu afs spelen.

  • Bedrijfscontinuïteit: instellingen voor bedrijfscontinuïteit worden gebruikt om gesprekken door te geven als gebruikers niet kunnen worden bereikt. Als uw kantoor bijvoorbeeld verbinding verliest, worden continuïteitsinstellingen geactiveerd. Voer een intern of extern telefoonnummer in waarmee alle gesprekken worden doorgestuurd. Als u kiest voor een geldig intern telefoonnummer, kunt u ook kiezen voor de optie om te verzenden naar voicemail.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.com naar gebruikers en selecteer de gebruikers voor wie u doorschakelen wilt inschakelen.

2

Selecteer Bellen en kies Gesprekdoorsturen.

3

Schakel de optie service voor gesprek doorschakelen in en kies de instellingen die u wilt inschakelen.

4

Selecteer Opslaan.