De instellingen die u kiest voor overschrijvings-en voicemailinstellingen voor doorschakelen die zijn geconfigureerd. De volgende functies voor het doorschakelen van gesprekken kunnen worden geactiveerd of gewijzigd.
  • Alle gesprekken:u kunt ervoor kiezen gesprekken altijd naar een specifiek telefoonnummer te laten doorsturen. U kunt ervoor kiezen om een korte Toon af te spelen wanneer een gesprek doorschakelt door het selectievakje in te schakelen.

  • Wanneer u bezetbent, kunt u een intern of extern telefoonnummer instellen om door te gaan wanneer de lijn bezet is.

  • Wanneer geen antwoord:Selecteer deze optie om een doorstuur optie in te stellen wanneer een gesprek hoger is dan een bepaald aantal belsignalen. Voer een intern of extern telefoonnummer in waarnaar de oproep wordt doorgestuurd. Als u een geldig intern telefoonnummer kiest, kunt u ook de optie voor het verzenden van de voicemail selecteren. Selecteer de hoeveelheid overgaan alvorens een begroeting af te spelen in het vervolgkeuzemenu.

  • Bedrijfscontinuïteit: instellingen voor Business continuïteit worden gebruikt om gesprekken door te sturen als gebruikers niet bereikbaar zijn. Als uw kantoor bijvoorbeeld verbinding verliest, worden de continuïteits instellingen geactiveerd. Voer een intern of extern telefoonnummer in waarnaar alle gesprekken worden doorgestuurd. Als u een geldig intern telefoonnummer kiest, kunt u ook de optie voor het verzenden van de voicemail selecteren.

1

Ga vanuit de klantweergave naar https://admin.webex.com gebruikers en selecteer de gebruikers voor wie u het doorschakelen van gesprekken wilt inschakelen.

2

Selecteer bellen en kies doorschakelen.

3

Schakel de schakeloptie gesprek doorschakelen service in en kies de instellingen die u wilt inschakelen.

4

Selecteer Opslaan.