Innstillingene du velger for overstyring av viderekobling og talepostinnstillinger som er konfigurert. Følgende er viderekoblingsfunksjoner som kan aktiveres eller endres.
 • Alle anrop – Du kan velge å alltid viderekoble anrop til et bestemt telefonnummer her. Du kan velge å spille av en kort tone hver gang en samtale viderekobles ved å merke av i avmerkingsboksen.

 • Når opptatt – Du kan konfigurere et internt eller eksternt telefonnummer som skal viderekobles til når linjen er opptatt.


  Hvis anrop venter er aktivert, utløses ikke funksjonen når opptatt.

 • Når ingen svar – Velg dette alternativet for å sette opp et viderekoblingsalternativ når et anrop overskrider et visst antall ring. Tast inn et internt eller eksternt telefonnummer som samtalen skal viderekobles til. Hvis du velger et gyldig internt telefonnummer, kan du også velge alternativet for å sende til talepost. Velg antall ring før du spiller av en hilsen fra rullegardinlisten.

 • Viderekobling av anrop når det ikke kan nås (bedriftskontinuitet) – innstillingene for viderekobling når det ikke kan nås brukes til å viderekoble anrop hvis brukere ikke kan nås. For eksempel, hvis kontoret ditt mister tilkoblingen, aktiveres kontinuitetsinnstillingene. Tast inn et internt eller eksternt telefonnummer som alle anrop skal viderekobles til. Hvis du velger et gyldig internt telefonnummer, kan du også velge alternativet for å sende til talepost.


  Hvis du bruker Webex-appen for mobil, gjelder ikke denne funksjonen.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger brukerne du vil aktivere viderekobling for.

2

Velg Ring og velg Viderekobling fra delen Anropshåndtering.

3

Velg innstillingene du vil aktivere.

 • Viderekoble alle anrop.
 • Viderekoble anrop under travle linjer.
 • Viderekoble anrop når ubesvart.
 • Viderekoble anrop hvis nettverket er frakoblet.

 

Egendefinerte brukerinnstillinger overstyrer disse innstillingene.

4

Velg Lagre.