Skonfigurowane ustawienia wybrane dla zastąpienia przekierowania połączeń i ustawień poczty głosowej. Poniżej przedstawiono funkcje przekazywania połączeń, które można aktywować lub modyfikować.
 • Wszystkie połączenia – tutaj możesz wybrać, aby połączenia były zawsze przekierowywane na określony numer telefonu. Zaznacz pole wyboru, aby odtwarzać krótki dźwięk za każdym razem, gdy połączenie jest przekazywane.

 • Gdy zajęty – możesz ustawić wewnętrzny lub zewnętrzny numer telefonu, na który chcesz przekazywać, gdy linia jest zajęta.


  Jeśli opcja połączenie oczekujące jest włączona, funkcja informowania o zajętości nie jest uruchamiana.

 • Gdy brak odpowiedzi — wybierz tę opcję, aby skonfigurować opcję przekazywania, gdy połączenie przekroczy określoną liczbę dzwonków. Wprowadź wewnętrzny lub zewnętrzny numer telefonu, na który zostanie przekierowane połączenie. Jeśli wybierzesz prawidłowy wewnętrzny numer telefonu, możesz również wybrać opcję wysłania na pocztę głosową. Wybierz liczbę dzwonków przed odtworzeniem powitania z listy rozwijanej.

 • Przekazywanie połączeń, gdy nieosiągalny (ciągłość działania) — ustawienia przekazywania połączeń, gdy nieosiągalny są używane do przekierowywania połączeń, gdy użytkownicy są nieosiągalni. Na przykład, jeśli biuro utraci łączność, aktywowane są ustawienia ciągłości. Wprowadź wewnętrzny lub zewnętrzny numer telefonu, na który będą przekazywane wszystkie połączenia. Jeśli wybierzesz prawidłowy wewnętrzny numer telefonu, możesz również wybrać opcję wysłania na pocztę głosową.


  Jeśli korzystasz z aplikacji Webex na komórki, ta funkcja nie ma zastosowania.

1

W widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Użytkownicy i wybierz użytkowników, dla których chcesz włączyć przekazywanie połączeń.

2

Wybierz Połączenia i wybierz Przekazywanie połączeń w sekcji Obsługa połączeń.

3

Wybierz ustawienia, które chcesz włączyć.

 • Przekieruj wszystkie połączenia.
 • Przekieruj połączenia na zajętych liniach.
 • Przekazuj połączenia, gdy nie są odbierane.
 • Przekazuj połączenia, jeśli sieć jest rozłączona.

 

Niestandardowe ustawienia użytkownika zastępują te ustawienia.

4

Kliknij przycisk Zapisz.