1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester > Samtaler > Plasseringer.

2

Velg en plassering som skal redigeres.

Detaljer om plasseringen vises i vinduet.
3

Klikk på Avanserte samtaleinnstillinger.

4

Klikk på Musikk på vent.

5

Velg På vent eller Samtaleparkering for lyden du vil bruke.

6

I Kilde til musikk på vent velger du standard eller tilpasset musikk, og klikker deretter på Lagre.

  • Spill av standardmusikk – Systemet spiller musikk for å fylle stillheten og lar kunden vite at de fortsatt er tilkoblet.
  • Spill av tilpasset musikk – Du må laste opp en lydfil i .wav-format som skal spilles av når en innringer er på vent.