1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och > ringa > -platser.

2

Välj en plats att redigera.

Information om platsen visas i fönstret.
3

Klicka på Avancerade samtalsinställningar.

4

Klicka på Musik on Hold.

5

Välj On Hold eller samtalsparkering för det ljud som ska tillämpas på.

6

I Musik vid hold source väljer dustandardmusik eller anpassad musik och klickar sedan på Spara.

  • Spela standardmusik– systemet spelar musik för att fylla tystnaden och låter kunden veta att de fortfarande är anslutna.
  • Spela upp anpassadmusik – du måste överföra en ljudkälla fil i .wav-format för att spela upp när en uppringare är på plats.