Tilgjengelighet av koblinger i kontaktsenterløsninger

 • Webex Contact Center-plattformen støtter Salesforce, Google, Google CCAI, Webex Experience Management og egendefinerte koblinger.

 • Webex Contact Center 1.0-plattformen støtter Salesforce-koblinger og egendefinerte koblinger.

Redigere en kobling

1

Logg på kundeorganisasjonen din på https://admin.webex.com og naviger til Services > Contact Center > Connectors.

2

Klikk koblingsnavnet som vises på kortet.


 

Hvis du vil oppdatere autentiseringsnøkkelen for Google Contact Center AI-koblingen, klikker du på Oppdater-tasten og autentiserer med Google på nytt. Forsikre deg om at du deaktiverer popup-blokkering i nettleseren din.

3

Du må først deaktivere en kobling før du kan redigere felt i legitimasjonsdelen . Klikk på Deaktiver og bekreft.


 

Når du deaktiverer en kobling, kan skriptene som kjøres for øyeblikket, fungere en stund hvis legitimasjonen er gyldig.

Når du har deaktivert en kobling, kan du enten reaktivere, redigere eller slette koblingen.
 • Rediger feltene etter behov, og klikk på Reaktiver.


   
  • Du kan ikke endre koblings-ID-en.

  • Du må godkjenne Google Contact Center AI-koblingen på nytt med Google.

 • Klikk Slett for å slette koblingen.


   

  Du kan ikke slette Google Contact Center AI-koblingen hvis den er tilknyttet CCAI-konfigurasjon.