Kommandoer for Care AssistantDet finnes tre typer Cisco Webex Teams-områder knyttet til Care Assistant:

  • Bruker- og botområde – Dette området opprettes mellom en Cisco Webex Teams-bruker og Care Assistant-boten når brukeren sender en direktemelding til boten for å stille et spørsmål.

  • Ekspertområde – Dette området inneholder emneekspertene som svarer på spørsmål fra Care Assistant-boten.

  • Boteierens område – Dette området opprettes mellom deg og Care Assistant-boten etter at boten er opprettet.

Hvilke kommandoer som er tilgjengelige, avhenger av hvilken plass du befinner deg i.

Bruker- og botområde

Du kan bruke Avbryt-kommandoen på dette området til å avbryte forespørselen om hjelp.

Ekspertområde

Du kan bruke følgende kommandoer i dette området:

  

Du må @omtale boten før du skriver inn en kommando i Ekspertområdet.

  • Jeg kan eller Ja – Bruk denne kommandoen privat for å hjelpe en Cisco Webex Teams-bruker med et spørsmål. Når du skriver inn denne kommandoen, oppretter Care Assistant-boten et nytt område mellom deg og Cisco Webex Teams-brukeren som hadde et spørsmål.

  • Svar – Bruk denne kommandoen til å sende meldinger og vedlegg via Care Assistant-boten til Cisco Webex Teams-brukeren som har et spørsmål. All tekst du skriver inn etter Svar, inkluderes i meldingen som sendes til Cisco Webex Teams-brukeren.

  • Feil område – Bruk denne kommandoen til å fortelle Care Assistant-boten at den brakte et spørsmål til et område der ingen eksperter kan hjelpe. Boten ber deretter brukeren om å omformulere spørsmålet for å se om det kan matches med et mer passende ekspertområde.

  • Statistikk – Bruk denne kommandoen for å se hvor mange spørsmål som står i kø for dette ekspertområdet.

Boteierens område

Du kan bruke Avbryt-kommandoen på dette området til å teste en nyopprettet bot fra et brukerperspektiv. Avbryt-kommandoen fungerer på samme måte i boteierens område som i bruker- og botområdet.

Var denne artikkelen nyttig?