Personlig innsikt viser deg personopplysningene dine, slik at du kan reflektere over hvordan du tilbringer tiden din i møter, ta hensyn til kollegene dine når du planlegger møter i stilletid, og se hvordan balansen mellom arbeid og fritid kan forbedres. Dataene og innsikten din deles aldri med andre, selv ikke bedriften eller lederen din. Dataene som brukes til å gi innsikt som sammenligner atferden din mot kollegaene, er alltid aggregert og anonymisert. Hvis du vil vite mer om personvern, kan du se Ciscos personvernerklæring for nettbasert bruk.

Innstillinger for Personal Insights

Endre innstillingene for å skjule informasjon om personlig innsikt, referansemåling av innsikt og beregninger mot kollegaer, angi stilletid og tidssone samt konfigurere minstevarighet for fokustiden.

1

Gå til Personal Insights, og klikk på Innstillinger.

2

Konfigurer følgende innstillinger:

 • Personal Insights – Slår funksjonen for personlig innsikt eller AV. Når denne er slått av, vil du imidlertid ikke se noen personlige innsiktsdata, men disse dataene behandles fortsatt i bakgrunnen.

 • Referansemåling av kollegaer – Slår funksjonen for referansemåling av kollegaer eller AV. Når denne funksjonen er slått av, vil du ikke se data om hvordan du sammenligner med kollegaer i enkelte deler av funksjonen for personlig innsikt.

 • Stilletid – Angi timene når du ikke arbeider, slik at funksjonen for personlig innsikt kan beregne tidsplanen mer nøyaktig.

 • Tidssone – Velg tidssonen fra rullegardinmenyen.

 • Fokustid – Fokustid er den minste tiden funksjonen for personlig innsikt teller som uforstyrret, fokusert arbeid som fullføres. Tiden din regnes som fokustid når tiden din vises som tilgjengelig, og kalenderhendelsene dine ikke har noen inviterte.

3

Klikk på Lagre.

Møter

Innsikt relatert til møter beregnes basert på hvor mange planlagte møter du har blitt med i den uken, eller møter du har blitt med i via en møtekobling. Disse beregningene inkluderer ikke å ringe noen via samtaleknappen i Webex App.

De tre grafene sporer møtene dine over tid:

 • Møter – Totalt antall møter du har deltatt i sammenlignet med de forrige sju dagene.

 • Tid brukt på møter – Hvor mye tid du har brukt på møter sammenlignet med de forrige sju dagene.

 • Personer i møter – Antall personer du har møtt i møter sammenlignet med de forrige sju dagene.

Se hvordan du kan forbedre tidsstyringen, og se hvor ofte du blir med i og avslutter møter i tide over en definert periode.

1

Gå til Personal Insights, velg fanen Møter og rull ned til Hold deg til planen.

2

Velg tidsområdet for dataene fra rullegardinmenyen øverst til høyre i panelet.

3

Grafene viser følgende informasjon:

 • Ble med i tide – Grafen representerer forholdet mellom møter du ble med i, i løpet av det valgte tidsområdet. For noen møter beregnes starttidspunktet for møtet fra når første person blir med. Delen på 2–5 er forholdet mellom møter du ble med i mellom 2–5 minutter for sent. 5+ minutter er forholdet mellom møter du ble med i 5 minutter eller mer sent.

 • Avsluttet i tide – Grafen representerer forholdet mellom møter du er vert for som slutter før, eller innen to minutter etter det planlagte sluttidspunktet for møtet. Delen på 2–5 minutter er forholdet mellom møtene du var vert for, som endte 2–5 minutter etter det planlagte sluttidspunktet.


 

Du kan angi dine egne personlige mål ved å klikke på Angi mål ved siden av hver graf, og justere prosentandelen av møter til målet ditt for å bli med i eller avslutte i tide. Du kan endre målet ditt og se de siste trendene ved å se innsiktskortene til høyre for hver graf.

Se innsikt i hvordan møtevanene dine kan hjelpe deg med å gjøre riktig inntrykk.

1

Gå til Personal Insights, velg fanen Møter og rull ned til Gjør riktig inntrykk.

2

Velg tidsområdet for dataene fra rullegardinmenyen øverst til høyre i panelet.

3

Grafene viser følgende informasjon:

 • Video på – Prosentandelen møter på tvers av det valgte tidsintervallet som videoen din var på i løpet av møtene.

 • Meldinger i løpet av møter – Prosentandelen møter i løpet av det valgte tidsintervallet der du sendte seks eller flere meldinger i løpet av møtene, noe som indikerer hvor fokusert du er på møtene.


 

Du kan angi dine egne personlige mål ved å klikke på Angi mål ved siden av hver graf, og justere prosentandelen etter målene dine. Du kan endre målet ditt og se de siste trendene ved å se innsiktskortene til høyre for hver graf.

Sjekk innsikten din for de forrige sju dagene, for å se om du ikke planlegger møter med kollegene utenfor arbeidstiden deres, og om du legger til dagsorden i møtene.

1

Gå til Personal Insights, velg fanen Møter og rull ned til Bli en bedre møtevert.

2

Grafene viser følgende informasjon:

 • Dagsorden – Prosentandelen av møter du har vært vert for, der du har lagt til sakslistene. Sakslistene registreres som eventuell tilleggstekst du legger til i kalenderinvitasjonen.

 • Møter du planla i andres arbeidstid – Prosentandelen møter du var vert for, og som ikke var i en annen deltakers stilletid.


   

  Du kan angi dine egne personlige mål ved å klikke på Angi mål ved siden av hver graf, og justere prosentandelen etter målene dine. Du kan endre målet ditt og se de siste trendene ved å se innsiktskortene til høyre for hver graf.

Vurder og tenk på tidspunktet for møter du er vert for i neste uke, som er i konflikt med deltakernes stilletid.

1

Gå til Personal Insights, velg fanen Møter og rull ned til Legge til sakslistene eller vurdere å omberamme.

2

Ta en kikk på møtene du holder i neste uke, og vurder følgende:

 • Legg til sakslistene i møter i kalenderinvitasjonene som for øyeblikket ikke har noen.

 • Omberamme møter som er i konflikt med deltakernes stilletid.

Balanse mellom arbeid og fritid

Vi beregner hvor mye tid du bruker på møter utenfor arbeidstiden over tid. De tre grafkortene øverst sporer den ukentlige endringen i antall møter du har hatt i stille timer, hvor mye tid du har tilbrakt i møter i stilletid, og møtene du var vertskap for i stilletid.

For tilgang til fanen Balanse mellom arbeid og fritid, går du til Personal Insights og velger fanen Balanse mellom arbeid og fritid.

Ta en kikk på møtene dine, for å se hvordan du kan forbedre balansen mellom arbeid og fritid.

1

Gå til Personal Insights, velg fanen Balanse mellom arbeid og fritid, og rull deretter ned til Møter i stilletid.

2

Veksle mellom Denne uken og Neste uke ved bruk av veksleknappen.

3

Kalenderen viser følgende informasjon i forskjellige farger:

 • Møter i arbeidstiden

 • Møter i stilletid

 • Møter over flere dager i stilletid

4

Klikk på innsiktskortene i kalenderen for mer detaljert informasjon om planlagte møter utenfor arbeidstiden, og trender over tid.

Fokustid

Fokustid er en tidsblokk der du kan fokusere på praktisk arbeid mellom møter. Vi beregner antallet i disse tidsblokkene ukentlig, og økningen eller reduksjonen du har hatt i disse blokkene med fokustid, slik at du kan følge med. Du kan konfigurere hvor mange minutter som skal være i en fokustidsblokk i Innstillinger for Personal Insights.

De tre grafene sporer fokustiden din:

 • Blokker med fokustid – Dette viser antall blokker med fokustid du har hatt de siste sju dagene.

 • Fokustid – Dette viser fokustiden din i faktiske minutter og timer.

 • Tilgjengelig tid – Dette viser antall minutter og timer med potensiell ekstra fokustid du kunne hatt de siste sju dagene.


Du kan angi ditt eget personlige mål for fokustid ved å klikke på Angi mål.

Denne delen viser et stolpediagram over aktiviteten din de siste sju dagene, delt inn i forskjellige deler:

 • Fokustid – Antall minutter og timer du har hatt fokustid.

 • Ad hoc-møter – Antall minutter og timer du har brukt på møter som ikke var planlagt.

 • Planlagte møter – Antall minutter og timer du har brukt på planlagte møter.

 • Tilgjengelig tid –Tid i kalenderen som ikke inkluderer fokustid, ad hoc-møter eller planlagte møter.


Du kan angi ditt eget personlige mål ved å klikke på Angi mål ved siden av diagrammet. Du kan også endre målet ditt og se de siste trendene ved å se innsiktskortene til høyre for hver graf.

Du kan ta en kikk på kalenderen for gjeldende uke og neste, slik at du enkelt kan legge til fokustid.

1

Gå til Personal Insights, velg fanen Fokustid, og rull ned til Planlegg fokustid.

2

Veksle mellom Denne uken og Neste uke ved bruk av veksleknappen.

3

Kalenderen viser følgende informasjon i blokker med forskjellige farger:

 • Møter

 • Potensiell fokustid

 • Planlagt fokustid

4

Du klikker på innsiktskortene ved siden av kalenderen, for å få mer detaljert informasjon og tips om tidsplanen og potensiell fokustid.