Installere Møter-appen

Hvis du vil være vert for og delta på Webex-møter fra portalen, laster du ned og installerer Møter-appen. Du kan installere Møter-appen på Portal, Portal+, Portal Mini og Portal Go. Møter er for øyeblikket ikke tilgjengelige på portal-TV-en.

1

Trykk Apper på startskjermen i portalen.

2

Tapp Hent ved siden av Webex-møter.

Når appen er installert, vises den på startskjermen i Portal.

Vis kommende møter

Hvis du har en Webex-konto, kan du logge på Møter-appen og vise de kommende møtene. Har du ikke en konto? Du kan registrere deg for en gratis.

1

Åpne Møter-appen, og logg deretter på med kontoen din.

2

Sveip mot høyre for å vise de kommende møtene i Mine møter.


 

Møteinvitasjoner du ikke har godkjent, vises som Tentativ.

Planlegge Webex-møter

1

Åpne Møter-appen, og sveip til høyre til Mine møter.

2

Trykk på Planlegg, og skriv deretter inn møteinformasjonen:

 • Møtetema

 • Møtepassord

 • Inviterte – Skriv inn e-postadressene til deltakerne du vil invitere.

 • Møtedato, starttidspunkt og varighet

3

Se gjennom møtedetaljene, og trykk deretter på Planlegg for å planlegge møtet.


 

Hvis møtet skal holdes i løpet av de neste 15 minuttene, trykker du på Start i stedet.

Starte eller bli med i Webex-møter

Starte et planlagt møte

Når du har åpnet og logget på Møter-appen, sveiper du til høyre til Mine møter og trykker Start på møteoppføringen.

Start et hurtigmøte

Når du har åpnet og logget på Møter-appen, trykker du START MØTE.

Delta i et møte

Du kan bli med i et Webex-møte på følgende måter:

 • Når du har åpnet og logget på Møter-appen, sveiper du til venstre til Mine møter og trykker BLI MED på møteoppføringen.

 • Trykk BLI MED , skriv innmøtenummeret, URL-adressen til personlige rom eller vertens brukernavn, og trykk deretter BLI MED.

Slå videoen av eller på

Velg om du vil at videoen og mikrofonen skal slås på før du blir med:

 • Klikk på Stopp videoStopp video eller Start videoStart video for å slå videoen av eller på.

 • Klikk på DempDemp eller Slå av dempingSlå på lyd for å slå mikrofonen av eller på.

Møter-appen for Portal fra Facebook bruker portalens smartkamera for å holde deg i fokus. Denne funksjonen sørger for at andre deltakere fortsatt kan se deg hvis du justerer stolen eller beveger deg rundt.

Koble til lyden

Angi lydinnstillingene fra følgende alternativer før du blir med i møtet:

 • Bruk Internett for lyd (standard) – Bruk portalens høyttalere.

 • Ring meg– Skriv inn et telefonnummer, så ringer Webex deg. Dette alternativet avhenger av Webex-planen din.

 • Ikke koble til lyd– Bruk dette alternativet når du trenger å bli med i et møte og dele innhold, og ikke trenger lyd.

Strøm møtet ditt til Facebook Live

Som vert kan du koble til målgruppene dine på sosiale medier ved å strømme innholdet i møtene dine til Facebook Live.

Samhandle under Webex-møter

Du kan samhandle med Møter-appen og andre deltakere på en rekke måter under et møte.

Dempe og oppheve demping av deltakere

Når du har koblet lyden til møtet, trykker du DempDemp for å dempe deg selv. Trykk på ikonet igjen for å slå av dempingen av deg selv.

Mens du er dempet, forblir et ikon Slå på lyd på skjermen og forteller deg at ingen i møtet kan høre deg. Dette ikonet vises selv når møtekontrollene ikke gjør det.

Hvis du er møteverten og vil dempe en bestemt person, trykker du deltakere Deltakere og trykker på DempDemp ved siden av navnet deres. Trykk ikonet på nytt for å oppheve dempingen av deltakeren.

Hvis du vil dempe alle deltakerne, tapper du Deltakere > Demp kontroll >Demp alle. Hvis du vil oppheve dempingen av alle deltakerne, tapper du Deltakere > Demp kontroll >Opphev demping av alle.

Som vert for et planlagt Webex-møte kan du velge Flere alternativer Flere alternativerMøterettighet >Demp ved oppføring for automatisk å dempe deltakerne når de blir med i et møte.

Endre alternativene for lydtilkobling

Tapp Flere alternativer , ogFlere alternativer tapp deretter Endre lydtilkobling , og velg ett av følgende alternativer:

 • Bruk Internett for lyd til å bruke en Wi-Fi-tilkobling. Når du blir med i en lydkonferanse som bare bruker Webex Audio eller VoIP, bruker du bredbåndslyd.


  Hvis en deltaker som ikke har bredbåndslyd, blir med i et møte som bruker bredbåndslyd, nedgraderes lyd for alle. Webex Meetings gir ingen advarsel før nedgraderingen.

 • Ring meg– Skriv inn telefonnummeret ditt.

 • Koble fralyd – Slå av lyden.

Endre alternativene for videotilkobling

Trykk på Stopp video for å slå avStopp video videoen. Trykk på Start video for å slå påStart video videoen.

Endre videobakgrunnen

Under et møte kan du gjøre bakgrunnen uskarp eller angi en virtuell bakgrunn slik at møtedeltakerne kan holde fokus på deg. Når du endrer bakgrunnen, holder du fokus mens omgivelsene endres.

Trykk Stopp video eller Start video under møtet, Stopp video og trykk deretter Virtuell bakgrunnStart video. Gjør én av følgende:

 • Hvis du vil gjøre omgivelsene uskarpe mens du forblir i fokus, tapper du Gjør uskarpt.

 • Hvis du vil bruke en standard virtuell bakgrunn, trykker du på den du vil bruke.

Når du er klar til å sende video på nytt, trykker du Bruk.

Søk etter deltakere

Hvis du vil søke etter deltakere, trykker du Deltakere , og iDeltakeresøkefeltet skriver du inn navnet på deltakeren du vil søke etter.

Sende chattemeldinger

Hvis du vil sende en privat chatmelding, trykker du Deltakere og deretter personen du vil sende meldingenDeltakere til. Trykk Chat , skriv innmeldingen, og trykk Send .

Hvis du vil sende en melding til alle deltakerne, trykker du Deltakere > Chat > Chat med alle . Angi meldingen, og trykk på Send.

Trykk på Bakover for å lukke chattevinduet.

Endre deltakerroller

Hvis du vil endre noens rolle i et møte, trykker du Deltakere , og deretter trykker og holder duDeltakeredeltakeren du vil endre rollen for. Deretter tapper du Lag presentatør eller Gjør vert.

Invitere flere deltakere

Trykk Deltakere , og trykk deretterDeltakereInviter. Trykk Inviter via e-post, og skriv deretter inn e-postadressene til deltakerne du vil invitere, eller du kan trykke Påminn inviterte for å sende ut en påminnelse til personer du allerede har invitert.

Ta opp et møte

Hvis du vil starte en innspilling, tapper du Flere alternativer , og deretter tapper du Spill innFlere alternativer. Mens du spiller inn, kan du trykke flere alternativer > Pause for å stanse innspillingen midlertidig, og deretter Flere alternativer > Fortsett for å fortsette innspillingen.

Når du er ferdig med innspillingen, trykker du flere alternativer > Stopp innspillingen > STOPP OPPTAK for å avslutte innspillingen. Når møtet er avsluttet, mottar du en e-post med informasjon om hvordan du får tilgang til opptaket.


Du kan redigere innspillingsnavn ved å gå til Innspillinger -siden, trykke Mer og derettertappe Rediger navn .

Lås og lås opp ditt personlige rom

Deltakerne kan ikke gå inn i ditt personlige rom når du ikke er der. Når du har kommet inn i ditt personlige rom, kontrollerer du tilgangen for hvem som kan komme inn.

Hvis du vil låse ditt personlige rom, tapper du Flere alternativer > Lås rom . Hvis du vil låse opp det låste personlige rommet, tapper du Flere alternativer > Lås opp rom.


Når du låser ditt personlige rom og en deltaker går inn i lobbyen, vises en indikator over DeltakereDeltakere.

Administrer lobbyen for personlig rom

Hvis du vil se deltakerne som venter i lobbyen for personlig rom, tapper du DeltakereDeltakere. Trykk deltakeren du vil gi tilgang til, og trykk deretter Gi deg tillatelse til å bli med i eller Fjern for å hindre at de blir med i møtet.

Forlate eller avslutte et møte

Hvis du er vert for møtet, trykker du Avslutt møte , og deretter tapper du Avslutt møte for alleAvslutt møte.

Hvis du ikke er vert for møtet, trykker du Avslutt møte , og deretter tapper duAvslutt møteForlat møte.


Hvis du er vert for et møte og vil forlate møtet, men la det fortsette, tilordner du en annen deltakervertsrettighet.

Endre innstillingene for Møter-appen

Juster ulike innstillinger i Møter-appen i henhold til dine behov. Du kan endre varslingsinnstillinger, lyd- og videoinnstillinger for møter og kalenderintegrasjoner for portalen.

Innstillinger for Møter-appen

Åpne appen og trykk på Flere alternativer > Innstillinger for å se hovedinnstillingsmenyen.

 • Min konto– Se kontoinformasjonen din, så kan du også LOGGE AV fra denne innstillingen.

 • Generelt– Endre innstillinger for fjerning av delte filer og historikk etter Webex-møter. Du kan også endre appens tema.

 • Lyd og video– Juster lyd- og videoinnstillingene for møter.

 • Møteliste– Integrer Webex-kalenderen eller Microsoft Office 365-kalenderen med appen.

 • Hjelp– Se opplæringsvideoer og få tilgang til Webex hjelpesenter for mer informasjon om appen.

 • Om–Vis appversjonen og vilkårene for bruk.

Laste opp et profilbilde

Hvis områdeadministratoren har aktivert denne funksjonen, kan du laste opp dine egne bilder som skal vises som profilbilde. Gå til Innstillinger for flere > > Min konto , og trykk initialene eller det gjeldende profilbildet ditt. Du kan velge å gjøre ett av følgende:

 • Ta et bilde– Bruk portalens kamera til å ta et bilde.

 • Velg eksisterende bilde– Velg et bilde fra enhetens galleri.

 • Fjern bilde– Slett det gjeldende profilbildet ditt.

Bytte mellom lys- og mørk modus

Du kan angi at appen skal bruke lys eller mørk modus som standard. Lys og mørk modus endrer måten appsider, for eksempel Mine møter eller Innspillinger og møter ser ut.

Gå til Flere alternativer > Innstillinger > Generelt . Under Utseende velger du om du vil bruke lys- eller mørk modus.

Integrere kalendere med møtelisten

Finner du ikke møtene i møtelisten? Du kan velge hva som skal vises i møtelisten i mobilappen Møter. Få den til å samsvare med det som er oppført på Webex-nettstedet, Microsoft Office 365-kalenderen eller en hvilken som helst kombinasjon du vil ha.

1

Åpne Møter-appen, trykk Flere alternativer > Innstillinger for å vise hovedinnstillingsmenyen.

2

Trykk Møteliste for å åpne kalenderintegreringsdelen, og velg deretter kalenderne du vil legge til:

 • Velg Webex Kalender for å integrere møter fra Webex-nettstedet og se disse kommende møtene i Møter-appen.
 • Velg Office 365-kalender for å integrere møter fra Outlook og se disse kommende møtene i Møter-appen.

 

Prioritetsnivået for kalenderen er som følger: Webex-kalender > Office 365-kalender. Bare Webex-møter vises i møtelisten.