Før møtet ditt

Før du kan bli med i et møte fra mobilenhet din, må du installere Webex-app og logge på kontoen din. Du kan se alle kommende møter du er invitert til, bli med på møter og planlegge dem hvis du har en vertskonto.

Hvis du vil være vert for og delta på Webex-møter fra portalen din, laster du ned og installerer Meetings-appen. Du kan installere Meetings-appen på Portal, Portal Plus, Portal Mini og Portal Go. Meetings er for øyeblikket ikke tilgjengelig på Portal TV.

1

På startskjermbildet for portalen trykker du på Apper .

2

Ved siden av Webex Meetings , trykk på .

Når appen er installert, vises den på startskjermen for portalen.

Du kan logge på Webex-kontoen din ved å skrive inn e-postadressen og passordet for kontoen direkte, angi en sekssifret PIN-kode i en nettleser eller ved å skanne en QR-kode.

Åpne Meetings-appen, og gjør ett av følgende:

 • Skann QR-kode som vises med kameraet på den mobilenhet.
 • Gå til nettadressen som vises i påloggingsvinduet i en nettleser, og angi den sekssifrede koden.
 • Trykk på Logg på og angi e-postadresse og passordet for Webex-kontoen din.

Hvis du har en Webex-konto, kan du logge på Meetings-appen og se de kommende møtene dine. Har du ikke en konto? Du kan registrere deg for en gratis.

1

Åpne Meetings-appen, og logg deretter på med kontoen din.

2

Sveip til høyre for å vise kommende møter i Mine møter .


 

Møteinvitasjoner du ikke har godkjent, vises som Tentativ.

1

Åpne Meetings-appen og sveip til høyre til Mine møter .

2

Trykk på Tidsplan , og angi deretter møteinformasjonen:

 • Møtetema

 • Møtepassord

 • Inviterte – angi e-postadressene til deltakerne du vil invitere.

 • Møtedato, starttidspunkt og varighet

3

Se gjennom møtedetaljene, og trykk deretter på Planlegg for å planlegge møtet.


 

Hvis møtet er i løpet av de neste 15 minuttene, trykker du på Start for å starte møtet nå.

1

Åpne og logg på Meetings-appen.

2

Sveip til høyre for å Mine møter og trykk på Start i møteoppføringen.

På startskjermen for Møter-appen trykker du på START MØTET .

Bli med på møtet på en av følgende måter:

 • Når du har åpnet og logget på Meetings-appen, sveiper du til venstre til Mine møter og trykk på BLI MED i møteoppføringen.

 • Trykk på BLI MED , angi møtenummer, URL-adressen til personlig rom eller vertens brukernavn, og trykk deretter på BLI MED .

Under møtet

Mens du er i et møte, kan du endre lyd- og videotilkoblingen, endre bakgrunnen, chatte med andre deltakere og mer. Verter kan administrere deltakere, endre rollene deres, blant andre alternativer for å sikre at alt går problemfritt.

Når du har koblet enhetens lyd til møtet, trykker du på Demp for å dempe deg selv. Trykk på Slå av demping for å slå av demping av deg selv.

Mens du er dempet, vises en Slå av demping -ikonet forblir på skjermen og forteller deg at ingen i møtet kan høre deg. Dette ikonet vises selv når møtekontrollene ikke gjør det. Hvis du prøver å snakke mens du er dempet, vises en melding for å minne deg på å slå av demping av deg selv først.


 

Hvis du bruker internett for lyd og har varsler for møter aktivert, kan du slå av eller på dem fra enhetens låseskjerm.

Hvis du er møtevert eller medvert, har du alternativer som hjelper deg med å moderere møtet. Du kan dempe enkeltpersoner eller alle samtidig, forhindre at deltakerne slår av demping og dempe deltakerne automatisk når de blir med. Demping av deltakere er nyttig når du hører bakgrunnsstøy eller når deltakere snakker når det ikke er deres tur.

1

Hvis du vil dempe en bestemt deltaker, trykker du på Deltakere , og trykk deretter på Demp ved siden av navnet på personen du vil dempe. Trykk på Slå av demping når du vil slå av demping for noen. Tapping Slå av demping sender en forespørsel til deltakeren som ber vedkommende om å slå av demping av seg selv.

2

Hvis du vil dempe alle deltakerne, trykker du på Deltakere > Demp-kontroll > Demp alle .

3

Når du blir spurt om du vil la deltakerne slå av demping av seg selv, trykker du på Tillat og demp alle eller Ikke tillat og slå av lyd for alle .

4

Hvis du vil slå av demping for alle deltakere, trykker du på Deltakere > Demp-kontroll > Slå av demping for alle .

Tapping Slå av demping for alle sender meldinger til deltakerne som forteller dem at de kan slå av demping av seg selv.
1

Trykk på Mer > Endre lydtilkoblingen .

2

Velg ett av følgende alternativer:

 • Bruk Internett for lyd – bruk 3G- eller 4G-dataabonnementet ditt med mindre du er koblet til en Wi-Fi-tilkobling. Når du blir med i en lydkonferanse som bare bruker Webex-lyd eller VoIP, bruker du bredbåndslyd.

   

  Hvis en deltaker som ikke har bredbåndslyd, blir med på et møte som bruker bredbåndslyd, nedgraderes lyd for alle. Webex Meetings gir ingen advarselsmelding før nedgraderingen.

 • Ring meg – angi telefonnummer ditt for å få møtet til å ringe deg.

   

  Hvis du har aktivert Ring meg automatisk i appens innstillinger mottar du anrop automatisk.

 • Ring inn – angi innringernummer som vises. Trykk på Globale innringingsnumre for å vise en liste over innringingsnumre fra andre regioner.
 • Koble fra lyden – forlate lydkonferanse.
1

Hvis du vil slå av videoen, trykker du på VideoStopp video > Stopp videoen min .

2

Hvis du vil slå på videoen, trykker du på VideoStart video > Start video .

Under et møte kan du gjøre bakgrunnen uskarp eller angi en virtuell bakgrunn slik at møtedeltakerne kan holde fokus på deg. Når du endrer bakgrunnen, forblir du i fokus mens omgivelsene endres.

1

Under møtet trykker du på VideoStopp video og trykk deretter på Virtuell bakgrunn . Gjør én av følgende:

 • Hvis du vil gjøre omgivelsene uskarpe mens du forblir i fokus, tapper du Gjør uskarpt.
 • Hvis du vil bruke en standard virtuell bakgrunn, trykker du på den du vil bruke.
2

Trykk på Bruk .

Angi ønsket modus for portalkameraet, eller juster det manuelt slik at alle i møtet kan se deg tydelig.

1

Under møtet trykker du på Video > Kamerakontroll .

2

Velg ett av de tilgjengelige alternativene:

 • Oppdag automatisk – fokuserer automatisk kameraet.
 • Skrivebordsmodus – stiller inn kameraet til å fokusere på én person.
 • Møtemodus – fokuserer kameraet slik at det inkluderer flere personer i samme rom.
 • Manuell modus – flytter kameraet manuelt for å fokusere der du vil ha det.

Hvis du vil søke etter deltakere, trykker du på Deltakere , og i søkefeltet skriver du inn navnet på deltakeren du vil finne.

1

Hvis du vil endre noens rolle i et møte, trykker du på Deltakere , og trykk deretter på deltakeren du vil endre rollen for.

2

Trykk på Gjør om presentatør , Gjør vert , eller Gjør medvert .


 

Hvis du aktiverer Alle kan dele deltakerne kan når de planlegger møtet dele innhold når som helst. Som vert for et planlagt Webex-møte kan du slå av Alle kan dele for å la bare presentatøren dele innhold under møter.

1

Trykk på Deltakere, og trykk deretter Inviter.Deltakere

2

Trykk på Inviter via e-post , og angi deretter e-postadressene for deltakerne du vil invitere, eller trykk på Velg Inviterte for å legge til deltakere fra kontaktene dine på enheten.

3

Når du er ferdig, trykker du på Ferdig .

1

Hvis du vil starte et opptak, trykker du på Flere alternativerFlere alternativer , og trykk deretter på Ta opp .

2

(Valgfritt) Trykk på mens du tar opp Flere alternativer > Ta pause for å sette opptaket på pause, og deretter Flere alternativer > Fortsett for å fortsette opptaket.

3

Når du er ferdig med opptaket, trykker du på Flere alternativer > Stopp opptaket > STOPP OPPtaket for å avslutte opptaket. Når møtet er avsluttet, mottar du en e-post med informasjon om tilgang til opptaket.


 

Du kan redigere opptaksnavn ved å gå til Opptak side ved å trykke på Mer , og trykk deretter på Rediger navn .

Deltakerne kan ikke gå inn i det personlige rommet ditt når du ikke er der. Når du har kommet inn i det personlige rommet ditt, kontrollerer du hvem som kan delta.

1

Hvis du vil låse ditt personlige rom, trykker du på Flere alternativer > Lås rom .

2

Hvis du vil låse opp det personlige rommet ditt, trykker du på Flere alternativer > Lås opp rommet .


 

Når du låser ditt personlige rom og en deltaker kommer inn i lobbyen, vises en rød indikator over DeltakereDeltakere .

Hvis du låser det personlige rommet ditt, mottar du og medvertene dine et varsel når deltakerne prøver å bli med på møtet. Hvis det bare er én person som venter i lobbyen, kan du slippe vedkommende inn eller fjerne vedkommende fra varselet. Etter hvert som flere venter i lobbyen, oppdateres varselet for å fortelle deg hvor mange deltakere det er, og du må administrere lobbyen fra deltakerpanelet.
1

Hvis du vil se deltakerne som venter i lobbyen på det personlige rommet ditt, trykker du på DeltakereDeltakere , og trykk deretter på varselet.

2

Se gjennom listen over deltakere som venter på å bli med, og velg hvem som skal tillates eller fjernes basert på informasjonen ved siden av navnet deres:

 • Intern – godkjent deltaker i samme Webex-organisasjon som møtevert.

 • Ekstern – godkjent deltaker utenfor møtevertens Webex-organisasjon.

 • Ubekreftet – en ikke-autentisert deltaker.


 

domenenavn vises for Intern og Ekstern deltakerne.

3

Velg deltakerne du vil slippe inn, og trykk deretter på Slipp inn for å la dem bli med eller Fjern for å hindre dem i å bli med på møtet.

Du kan midlertidig unnskylde noen fra et møte ved å velge vedkommende fra deltakerpanelet og trykke på Flytt til lobbyen .

Trykk på Avslutt eller forlat møtet og velg ett av følgende alternativer:

 • Trykk på Forlat møtet for å forlate møtet.
 • Hvis du er verten, trykker du på Forlat møtet eller Avslutt møte for alle .

 

Hvis du er vert for et møte og ønsker å forlate møtet, men la det fortsette, må du først tilordne en annen deltaker vertsrettigheter.

Hvis du er medvert for et møte, kan du forlate eller avslutte møtet. Meetings ber deg om å bekrefte hvis du vil avslutte møtet for alle.

Endre innstillingene for Meetings-appen

Juster ulike innstillinger i Meetings-appen i henhold til dine behov. Du kan endre varslingsinnstillinger, lyd- og videoinnstillinger for møter og kalenderintegreringer for portalen.

Innstillinger for Møte-appen

Åpne appen og trykk på Innstillinger for å vise hovedinnstillingsmenyen.

 • Min konto –Se kontoinformasjon, og du kan også LOGG AV fra denne innstillingen.

 • Generelt – Endre innstillinger for sletting av delte filer og historikk etter Webex-møter. Du kan også endre appens tema.

 • Lyd og video – Juster lyd- og videoinnstillingene for møter.

 • Møteliste – Integrer Webex-kalenderen eller Microsoft Office 365 -kalenderen med appen.

 • Hjelp –Se opplæringsvideoer og få tilgang til Brukerstøtte for Webex for mer informasjon om appen.

 • Om – Se appversjonen og vilkårene for bruk.

Angi at appen skal bruke lys eller mørk modus som standard. Lys og mørk modus endrer hvordan appsider, for eksempel Mine møter eller opptak, og møter ser ut.

Gå til Flere alternativer > Innstillinger > Generelt . Under Utseende , velger du om du vil bruke Lys eller Mørkt modus.

Hvis lokal administrator har aktivert denne funksjonen, kan du laste opp ditt eget bilde som skal vises som profilbilde.

1

Gå til Innstillinger for flere > > Min konto , og trykk initialene eller det gjeldende profilbildet ditt.

2

Velg å gjøre ett av følgende:

 • Ta bilde– Bruk enhetens kamera til å ta et bilde.
 • Velg Eksisterende bilde– Velg et bilde fra enhetens galleri.
 • Fjern bilde– Slett gjeldende profilbilde.

Finner du ikke møtene dine i møtelisten? Du kan velge hva som skal vises i møtelisten i Meetings-mobilappen. Få den til å samsvare med det som er oppført på Webex-nettsted, Microsoft Office 365 -kalenderen eller en hvilken som helst kombinasjon du vil.

1

Åpne Møter-appen, og trykk på Flere alternativer > Innstillinger for å vise hovedinnstillingsmenyen.

2

Trykk på Møteliste for å åpne delen for kalenderintegreringer, og velg deretter kalenderne du vil legge til:

 • Velg Webex-kalender for å integrere møter fra Webex-nettsted ditt og se disse kommende møtene i Meetings-appen.
 • Velg Office 365-kalender for å integrere møter fra Outlook og se disse kommende møtene i Møter-appen.

 

Prioriteringsnivået for kalenderen er som følger: Webex-kalender > Office 365-kalender. Bare Webex-møter vises i møtelisten.