Innan ditt möte

Innan du kan delta i ett möte från din mobila enhet måste du installera Webex-app och logga in på ditt konto. Du kan se alla kommande möten som du är inbjuden till, delta i möten och schemalägga dem om du har ett värdkonto.

För att vara värd för och delta i Webex-möten från din portal hämtar och installerar du appen Meetings. Du kan installera appen Meetings på Portal, Portal Plus, Portal Mini och Portal Go. Meetings är för närvarande inte tillgängligt på Portal TV.

1

På startsidan för portalen trycker du på Appar .

2

Bredvid Webex Meetings trycker du på Hämta .

När appen har installerats visas den på portalens startskärm.

Du kan logga in på ditt Webex-konto genom att ange e-postadress och lösenord direkt, ange en sexsiffrig PIN-kod i en webbläsare eller genom att skanna en QR-kod.

Öppna appen Meetings och gör något av följande:

 • Skanna QR-kod som visas med kameran på din mobila enhet.
 • Gå till webbadressen som visas i inloggningsfönstret i en webbläsare och ange den sexsiffriga koden.
 • Tryck Logga in och ange e- e-postadress och lösenord för ditt Webex-konto.

Om du har ett Webex-konto kan du logga in i appen Meetings och visa dina kommande möten. Har du inget konto? Det kan du registrera dig för en gratis.

1

Öppna appen Meetings och logga in med ditt konto.

2

Svep åt höger för att visa dina kommande möten i Mina möten .


 

Mötesinbjudningar som du inte har accepterat visas som Preliminärt .

1

Öppna appen Meetings och svep åt höger till Mina möten .

2

Tryck Schemalägg och ange sedan din mötesinformation:

 • Meeting ämne

 • Möteslösenord

 • Inbjudna – ange e-postadresserna till de deltagare som du vill bjuda in.

 • Mötesdatum, starttid och längd

3

Granska dina mötesuppgifter och tryck sedan på Schemalägg för att schemalägga ditt möte.


 

Om ditt möte är inom de närmaste 15 minuterna trycker du på Starta för att starta mötet nu.

1

Öppna och logga in på appen Meetings.

2

Svep åt höger för att Mina möten och tryck på Starta i mötesposten.

På startskärmen i appen Meetings trycker du på BÖRJA MÖTA .

Delta i mötet på något av följande sätt:

 • När du har öppnat och loggat in i appen Meetings sveper du åt vänster till Mina möten och tryck på ANSLUT i mötesposten.

 • Tryck ANSLUT , ange mötesnumret, URL:en till det personliga rummet eller värdens användarnamn och tryck sedan på ANSLUT .

Under ditt möte

Medan du befinner dig i ett möte kan du ändra ljud- och videoanslutning, ändra bakgrund, chatta med andra deltagare och mycket mer. Värdar kan hantera deltagare, ändra deras roller och andra alternativ för att se till att allt går som det ska.

När du har anslutit enhetens ljud till mötet trycker du på Stäng av ljudet för att stänga av ljudet för dig själv. Tryck Slå på ljudet för att slå på ljudet för dig själv.

Medan ljudet är avstängt visas en Slå på ljudet ikonen visas på skärmen för att meddela att ingen i mötet kan höra dig. Den här ikonen visas även när möteskontrollerna inte gör det. Om du försöker tala medan ljudet är avstängt visas ett meddelande som påminner dig om att slå på ljudet först.


 

Om du använder internet för ljud och har aviseringar för möten aktiverade kan du stänga av eller slå på ljudet för dig själv via enhetens låsskärm.

Om du är mötesvärd eller medvärd har du alternativ som hjälper dig att moderera mötet. Du kan stänga av ljudet för enskilda personer eller alla på en gång, förhindra deltagare från att slå på ljudet för sig själva och stänga av ljudet för deltagare automatiskt när de ansluter. Det är praktiskt att stänga av ljudet för deltagare när du hör bakgrundsljud eller när deltagarna talar oväntat.

1

För att stänga av ljudet för en specifik deltagare trycker du på Mötesdeltagare och trycker sedan på Stäng av ljudet bredvid namnet på den person som du vill stänga av ljudet. Tryck Slå på ljudet när du vill slå på ljudet för någon. Knacka Slå på ljudet skickar en förfrågan till mötesdeltagaren som ber deltagarna att slå på ljudet för sig själva.

2

För att stänga av ljudet för alla deltagare trycker du på Mötesdeltagare > Kontroll av ljudet > Stäng av ljudet för alla .

3

När du tillfrågas om du vill tillåta deltagare att slå på ljudet för sig själva trycker du på Tillåt och stäng av ljudet för alla eller Tillåt inte och stäng av ljudet för alla .

4

För att slå på ljudet för alla deltagare trycker du på Mötesdeltagare > Kontroll av ljudet > Slå på ljudet för alla .

Knacka Slå på ljudet för alla skickar meddelanden till deltagarna om att de själva kan slå på ljudet.
1

Tryck Mer > Ändra ljudanslutning .

2

Välj något av följande alternativ:

 • Använd internet för ljud – använd ditt 3G- eller 4G-dataabonnemang om du inte är ansluten till en Wi-Fi-anslutning. När du deltar i en ljudkonferens som endast använder Webex-ljud eller VoIP använder du bredbandsljud.

   

  Om en deltagare som inte har bredbandsljud deltar i ett möte som använder bredbandsljud, nedgraderas ljudet för alla. Webex Meetings ger inget varningsmeddelande före nedgraderingen.

 • Ring mig – ange ditt telefonnummer så att mötet ringer upp dig.

   

  Om du har aktiverat Ring mig automatiskt i appens inställningar tar du emot samtal automatiskt.

 • Ring in – ange det inringningsnummer som visas. Tryck Globala inringningsnummer för att visa en lista över inringningsnummer från andra regioner.
 • Koppla från ljudet – lämna ljudkonferens.
1

Tryck på för att stänga av videon VideoStoppa video > Stoppa min video .

2

Slå på videon genom att trycka på VideoStarta video > Starta video .

Under ett möte kan du göra din bakgrund oskarp eller ställa in en virtuell bakgrund så att mötesdeltagarna kan hålla fokus på dig. När du ändrar bakgrund förblir du i fokus medan omgivningen ändras.

1

Under mötet trycker du på VideoStoppa video och tryck sedan på Virtuell bakgrund . Välj något av följande:

 • Tryck på Oskärpa om du vill göra din bakgrundsmiljö suddig samtidigt som du vill förbli i fokus.
 • Om du vill använda en virtuell standardbakgrund, trycker du på den du vill använda.
2

Tryck Ansök .

Ställ in portalens kamera i önskat läge eller justera den manuellt så att alla i mötet kan se dig tydligt.

1

Under mötet trycker du på Video > Kamerakontroll .

2

Välj ett av de tillgängliga alternativen:

 • Upptäck automatiskt – fokuserar automatiskt kameran.
 • Skrivbordsläge – ställer in kameran så att den fokuserar på en enskild person.
 • Mötesläge – fokuserar kameran så att flera personer finns i samma rum.
 • Manuellt läge – flyttar kameran manuellt för att fokusera där du vill ha den.

För att söka efter deltagare trycker du på Mötesdeltagare , och i sökfältet anger du namnet på den mötesdeltagare som du vill hitta.

1

Om du vill ändra någons roll i ett möte trycker du på Mötesdeltagare och trycker sedan på den mötesdeltagare som du vill ändra roll för.

2

Tryck Gör presentatör , Utse till värd , eller Gör Cohost .


 

Om du aktiverar Alla kan dela deltagarna kan när de schemalägger mötet dela innehåll när som helst. Som värd för ett schemalagt Webex-möte kan du stänga av Alla kan dela för att endast tillåta presentatören att dela innehåll under möten.

1

Tryck MötesdeltagareDeltagare och tryck sedan på Bjud in .

2

Tryck Bjud in via e-post och ange sedan e-postadresserna till de deltagare som du vill bjuda in eller tryck på Välj Inbjudna för att lägga till deltagare från dina kontakter på din enhet.

3

När du är klar trycker du på Klart .

1

Starta en inspelning genom att trycka på Fler alternativFler alternativ och trycker sedan på Spela in .

2

(Valfritt) Tryck på medan du spelar in Fler alternativ > Pausa för att pausa inspelningen och sedan Fler alternativ > Återuppta för att fortsätta inspelningen.

3

När du är klar med inspelningen trycker du på Fler alternativ > Stoppa inspelningen > STOPPA INSPELNINGEN för att avsluta inspelningen. När mötet har avslutats får du ett e-postmeddelande med information om åtkomst till inspelningen.


 

Du kan redigera inspelningsnamn genom att gå till Inspelningar sida, knacka Mer och sedan trycka på Redigera namn .

Deltagare kan inte komma in i ditt personliga rum när du inte är där. När du går in i ditt personliga rum bestämmer du vem som kan komma in.

1

För att låsa ditt personliga rum trycker du på Fler alternativ > Lås rum .

2

Lås upp ditt personliga rum genom att trycka på Fler alternativ > Lås upp rum .


 

När du låser ditt personliga rum och en deltagare kommer in i lobbyn visas en röd indikator ovanför MötesdeltagareDeltagare .

Om du låser ditt personliga rum får du och dina medvärdar ett meddelande när deltagare försöker delta i mötet. Om det bara finns en person som väntar i lobbyn kan du släppa in denne eller ta bort dem från aviseringen. När fler personer väntar i lobbyn uppdateras aviseringen för att tala om hur många deltagare det finns och du måste hantera lobbyn från mötesdeltagarpanelen.
1

Tryck på för att se deltagarna som väntar i lobbyn i ditt personliga rum MötesdeltagareDeltagare och trycker sedan på aviseringen.

2

Granska listan över deltagare som väntar på att delta och välj vilka som ska godkännas eller ta bort baserat på informationen bredvid deras namn:

 • Internt – autentiserad deltagare inom samma Webex-organisation som mötesvärden.

 • Externt —autentiserad deltagare utanför mötesvärdens Webex-organisation.

 • Ej verifierat – en obehörig deltagare.


 

domännamn visas för Internt och Externt mötesdeltagare.

3

Välj de deltagare som du vill släppa in och tryck sedan på Släpp in för att tillåta dem att delta eller Ta bort för att hindra dem från att delta i mötet.

Du kan tillfälligt ursäkta någon från ett möte genom att markera denne på deltagarpanelen och knacka på Flytta till lobbyn .

Tryck Avsluta eller lämna mötet och välj ett av följande alternativ:

 • Tryck Lämna mötet för att lämna mötet.
 • Om du är värd trycker du på Lämna mötet eller Avsluta möte för alla .

 

Om du är värd för ett möte och vill lämna mötet men låta det fortsätta ska du först tilldela en annan deltagare värdprivilegier.

Om du är medvärd för ett möte kan du lämna eller avsluta mötet. I Meetings uppmanas du att bekräfta om du vill avsluta mötet för alla.

Ändra inställningarna i appen Meetings

Justera olika inställningar i appen Meetings efter dina behov. Du kan ändra aviseringsinställningar, ljud- och videoinställningar för möten och kalenderintegreringar för din portal.

Inställningar i appen Meetings

Öppna appen och tryck på Inställningar för att visa huvudmenyn för inställningar.

 • Mitt konto –Se din kontoinformation så kan du också LOGGA UT från den här inställningen.

 • Allmänt – Ändra inställningar för att rensa delade filer och historik efter Webex-möten. Du kan även ändra appens tema.

 • Ljud och video – Justera dina ljud- och videoinställningar för möten.

 • Möteslista – Integrera din Webex-kalender eller Microsoft Office 365 -kalender med appen.

 • Hjälp –Titta på instruktionsvideor och få tillgång till Webex hjälpcenter för mer information om appen.

 • Om –Visa appversionen och användarvillkoren.

Ställ in appen på att använda ljust eller mörkt läge som standard. Ljust och mörkt läge ändrar appens sidors, t.ex. Mina möten inspelningar och mötens utseende.

Gå till Fler alternativ > Inställningar > Allmänt . Under Utseende väljer du om du vill använda Ljus eller Mörkt läge.

Om webbbplatsadministratör har aktiverat den här funktionen kan du överföra din egen bild som ska visas som profilbild.

1

Gå till Mer > inställningar > Mitt konto och knacka på dina initialer eller aktuella profilbild.

2

Välj att göra något av följande:

 • Ta enbild – använd kameran på din enhet för att ta en bild.
 • Välj befintligt foto– välj en bild från enhetens galleri.
 • Ta bortfoto – ta bort nuvarande profilbild.

Hittar du inte dina möten i möteslistan? Du kan välja vad som ska visas i möteslistan i mobilappen Meetings. Se till att det överensstämmer med vad som finns på din Webex-plats, kalendern i Microsoft Office 365 eller valfri kombination.

1

Öppna appen Möten och tryck på Fler alternativ > Inställningar för att visa huvudmenyn för inställningar.

2

Tryck Möteslista för att öppna avsnittet om kalenderintegreringar och markera sedan de kalendrar som du vill lägga till:

 • Välj Webex-kalender för att integrera möten från din Webex-plats och se dessa kommande möten i appen Möten.
 • Välj Office 365-kalender för att integrera möten från Outlook och se dessa kommande möten i appen Möten.

 

Prioriteringsnivån för kalendern är följande: Webex-kalender > Office 365-kalender. Endast Webex-möten visas i möteslistan.