Installera Meetings-appen

Hämta och installera Meetings-appen för att hålla och delta i Webex-möten från din portal. Du kan installera Meetings-appen på portalen, Portal+, Portal Mini och Portal Go. Möten är för närvarande inte tillgängliga på portal-TV.

1

På startsidan för portalen trycker du på Appar.

2

Bredvid Webex Meetings , tryck på Hämta.

När appen har installerats visas den på startsidan för portalen.

Visa kommande möten

Om du har ett Webex-konto kan du logga in på mötesappen och visa dina kommande möten. Har du inget konto? Du kan registrera dig för en gratis.

1

Öppna Meetings-appen och logga in med ditt konto.

2

Svep åt höger för att visa dina kommande möten i Mina möten.


 

Mötesinbjudningar som du inte har godkänt visas som preliminära.

Schemalägg Webex-möten

1

Öppna Meetings-appen och svep åt höger för att Mina möten .

2

Tryck Schemalägg och ange sedan mötesinformationen:

 • Meeting ämne

 • Möteslösenord

 • Inbjudna – Ange e-postadresserna till de deltagare som du vill bjuda in.

 • Mötesdatum, starttid och varaktighet

3

Granska dina mötesuppgifter och knacka sedan på Schemalägg för att schemalägga ditt möte.


 

Om ditt möte är inom 15 minuter trycker du på Starta istället.

Starta eller delta i Webex-möten

Starta en schemalagt möte

När du har öppnat och loggat in på mötesappen sveper du åt höger Mina möten och trycker sedan på Starta när mötet ska börja.

Starta ett direktmöte

När du har öppnat och loggat in på Meetings-appen trycker du på STARTA MÖTE.

Anslut till ett möte

Du kan delta i ett Webex-möte på följande sätt:

 • När du har öppnat och loggat in på mötesappen sveper du åt vänster Mina möten och trycker sedan på Delta vid mötesposten.

 • Tryck på DELTA, mötesnummer URL:en till det personliga rummet eller värdens användarnamn och tryck sedan på DELTA.

Stäng av och aktivera video

Välj om du vill att din video och mikrofon ska vara aktiverad innan du deltar:

 • Klicka på Stoppa video eller Starta video för att stänga av eller slå påStoppa videoStarta video videon.

 • Klicka på Stäng av ljud eller Slå på ljud för att stänga av eller slåTystSlå på ljud mikrofonen.

Meetings-appen för portal från Facebook använder portalens smartkamera för att hålla dig i fokus. Den här funktionen ser till att andra mötesdeltagare fortfarande kan se dig om du justerar din plats eller rör på dig.

Anslut ditt ljud

Konfigurera ljudinställningar från följande alternativ innan du ansluter till mötet:

 • Använd Internet för ljud (standard) – Använd dina Portal-högtalare.

 • Ring mig– Ange ett telefonnummer så ringer Webex upp dig. Beroende på din Webex-plan kanske du inte ser detta alternativ.

 • Anslut inte ljud – Använd det här alternativet när du behöver delta i ett möte och delainnehåll utan att du behöver ljud.

Strömma ditt möte till Facebook Live

Som värd kan du ansluta dig till din publik på sociala medier genom att strömma innehållet i dina möten till FacebookLive.

Interagera under Webex-möten

Du kan interagera med Meetings-appen och andra mötesdeltagare på flera olika sätt under ett möte.

Stänga av/slå på ljud för mötesdeltagare

När du har anslutit ditt ljud till mötet knackar du på Stäng av ljud för att stänga av dittTyst ljud. Knacka på ikonen igen för att slå på ditt ljud.

När ditt ljud är avstängt finns en ikon kvar på skärmen som visar Slå på ljud att ingen i mötet kan höra dig. Denna ikon visas även när möteskontrollerna inte gör det.

Om du är mötesvärd och vill stänga av ljudet för en viss person knackar du på Mötesdeltagare och Deltagare sedan på Stäng av ljud bredvid derasTyst namn. Knacka på ikonen igen för att slå på ljudet för mötesdeltagaren.

För att stänga av ljudet för alla mötesdeltagare knackar du > på Stäng av > för att stänga av ljudet för alla . Om du vill slå på ljudet för alla deltagare knackar du > Ljud av > ljud på för alla .

Som värd för ett schemalagt Webex-möte kan du välja Fler alternativ Mötesprivilegier > Stäng av ljud vid inträde för att automatiskt stänga av ljudet för mötesdeltagare när de deltar i ettFler alternativ möte.

Ändra dina ljudanslutningsalternativ

Knacka på Fler alternativ och sedan på ÄndraFler alternativ ljudanslutning och välj ett av följande alternativ:

 • Använd Internet för ljud för att använda en Wi-Fi-anslutning. När du deltar i ljudkonferens webbplats som endast använder Webex-ljud eller VoIP använder du wide-band-ljud.


  Om en mötesdeltagare som inte har wide-band-ljud deltar i ett möte som använder wide-band-ljud nedgraderas ljudet för alla. Webex Meetings inget varningsmeddelande innan nedgraderingen.

 • Ring mig– Ange ditt telefonnummer.

 • Koppla frånljud – stäng av ljudet.

Ändra dina alternativ för videoanslutning

Knacka på Stoppa video för att stänga av dinStoppa video video. Knacka på Starta video för att aktivera dinStarta video video.

Ändra din videobakgrund

Under ett möte kan du göra bakgrunden oskarp eller ställa in en virtuell bakgrund så att mötesdeltagarna kan fokusera på dig. När du ändrar bakgrund är du fortfarande i fokus medan din miljö ändras.

Under mötet knackar du på Stoppa video eller Starta video ochStoppa videoStarta video knackar sedan på Virtuell bakgrund . Välj något av följande:

 • Om du vill göra dina miljöer oskarp samtidigt som du är i fokus trycker du på Gör oskärpa.

 • För att använda en virtuell bakgrund som standard knackar du på den du vill använda.

När du är redo att skicka video igen knackar du på Tillämpa.

Sök efter deltagare

För att söka efter deltagare knackar du på Mötesdeltagare och i sökfältet anger du namnet på den deltagare som du vill sökaDeltagareefter.

Skicka chattmeddelanden

För att skicka en chattmeddelande, knackar du påDeltagare Mötesdeltagare och sedan på personen som du vill skicka meddelandet till. Tryck Chatta, ange ditt meddelande och knacka på Skicka.

För att skicka ett meddelande till alla deltagare knackar du på Mötesdeltagare > chatta > chatta med alla. Ange ditt meddelande och knacka på Skicka.

Knacka på Tillbaka för att stänga chattfönstret.

Ändra deltagarroller

För att ändra någons roll i ett möte knackar du på Mötesdeltagare och sedan på och håller den deltagare som du vill ändra rollenDeltagaretill. Knacka sedan på Gör till presentatör eller Gör till värd .

Bjud in fler deltagare

Knacka Deltagare Mötesdeltagare och sedan på Bjud in. Knacka på Bjud in via e-post och ange sedan e-postadresserna till de deltagare som du vill bjuda in. Du kan även knacka på Påminn inbjudna personer om du vill skicka en påminnelse till dem som du redan har bjudit in.

Spela in ett möte

För att starta en inspelning knackar du på Fler alternativ och sedan på Spela inFler alternativ. När du spelar in kan du knacka på Fler > pausa för att pausa inspelningen och sedan På fler > återuppta för attfortsätta inspelningen.

När du är klar med inspelningen knackar du på Fler > stoppa > stoppa inspelning för att avsluta inspelningen. När mötet har avslutats får du ett e-postmeddelande med information om hur du kommer åt inspelningen.


Du kan redigera inspelningsnamn genom att gå till sidan Inspelningar, knacka på Mer och sedan trycka på Redigera namn.

Lås och lås upp ditt personliga rum

Mötesdeltagare kan inte gå in i ditt personliga rum när du inte är där. När du går in i ditt personliga rum har du kontroll över vilka som kan komma in.

För att låsa ditt personliga rum knackar du på Fler alternativ > Lås rum . För att låsa upp ditt låsta personliga rum knackar du på Fler alternativ > Lås upp rum .


När du låser ditt personliga rum och en mötesdeltagare träder in i lobbyn visas en indikator ovanför MötesdeltagareDeltagare.

Hantera lobbyn till ditt personliga rum

För att se deltagarna som väntar i lobbyn till ditt personliga rum knackar du på DeltagareMötesdeltagare. Knacka på mötesdeltagaren som ska släppas in och sedan på Tillåt för att tillåta dem att delta eller Ta bort för att hindra dem från att delta i mötet.

Lämna eller avsluta ett möte

Om du är värd för mötet knackar du på Avsluta möte och sedan på Avsluta möte för allaAvsluta möte.

Om du inte är värd för mötet knackar du på Avsluta möte och sedan på Lämna möteAvsluta möte.


Om du är värd för ett möte och vill lämna mötet men låta det fortsätta kan du tilldela en annan mötesdeltagare värdprivilegier.

Ändra dina inställningar för Meetings-appen

Justera olika inställningar i Meetings-appen efter dina behov. Du kan ändra aviseringsinställningar, ljud- och videoinställningar för möten och kalenderintegreringar för din portal.

Inställningar för Meetings-appen

Öppna appen och knacka på Fler alternativ > Inställningar för att visa huvudinställningsmenyn.

 • Mitt konto– Visa din kontoinformation och du kan även logga ut från den här inställningen.

 • Allmänt– Ändra inställningar för att ta bort delade filer och program efter Webex-möten. Du kan även ändra appens tema.

 • Ljud och video– Justera ljud- och videoinställningarna för möten.

 • Möteslista– integrera din Webex-kalender eller Microsoft Office 365-kalender med -appen.

 • Hjälp– titta på handledningsvideor och få åtkomst till Webex hjälpcenter för mer information om appen.

 • Om– Visa appversion och servicevillkor.

Ladda upp en profilbild

Om din webbplatsadministratör har aktiverat den här funktionen kan du överföra egna bilder så att de visas som profilbild. Gå till Mer > inställningar > Mitt konto och knacka på dina initialer eller aktuella profilbild. Du kan välja att göra något av följande:

 • Ta ett foto– använd kameran på din portal för att ta ett foto.

 • Välj befintligt foto– välj en bild från enhetens galleri.

 • Ta bortfoto – ta bort nuvarande profilbild.

Växla mellan ljus- och mörka lägen

Du kan ställa in appen så att den använder ljus eller mörkt läge som standard. Ljust och mörkt läge förändrar appsidorna, som till exempel Mina möten inspelningar och möten ser ut.

Gå till Fler alternativ > Inställningar > Allmänt . Under Utseende väljer du om du vill använda ljus eller mörkt läge.

Integrera kalendrar med möteslistan

Hittar du inte dina möten i möteslistan? Du kan välja vad som visas i möteslistan i Meetings-mobilappen. Gör så att det matchar vad som är listat på din Webex-webbplats, Microsoft Office 365-kalendern eller någon annan kombination som du vill.

1

Öppna mötesappen, tryck på Fler > inställningar för att visa huvudinställningsmenyn.

2

Tryck Möteslista för att öppna avsnittet kalenderintegreringar och välj sedan kalendrarna du vill lägga till:

 • Välj Webex-kalender för att integrera möten från din Webex-webbplats och se dessa kommande möten i Meetings-appen.
 • Välj Office 365-kalender för att integrera möten från Outlook och se dessa kommande möten i Meetings-appen.

 

Prioritetsnivån för skalendern är följande: Webex-> Office 365-kalender. Endast Webex-möten visas i möteslistan.