Instalowanie aplikacji Spotkania

Aby organizować spotkania Webex i uczestniczyć w nich z poziomu portalu, pobierz i zainstaluj aplikację Spotkania. Aplikację Spotkania można zainstalować w aplikacjach Portal, Portal+, Portal Mini i Portal Go. Aplikacja Spotkania nie jest obecnie dostępna w portalu TV.

1

Na ekranie głównym portalu naciśnij pozycję Aplikacje.

2

Obok pozycji Spotkania Webexnaciśnij pozycję Pobierz.

Po zainstalowaniu aplikacji pojawi się ona na ekranie głównym portalu.

Wyświetlanie nadchodzących spotkań

Jeśli masz konto Webex, możesz zalogować się do aplikacji Spotkania i wyświetlić nadchodzące spotkania. Nie masz konta? Możesz zarejestrować się na jeden za darmo.

1

Otwórz aplikację Spotkania, a następnie zaloguj się za pomocą swojego konta.

2

Przesuń palcem w prawo, aby wyświetlić nadchodzące spotkania w obszarze Moje spotkania.


 

Zaproszenia na spotkania, które nie zostały zaakceptowane, są wyświetlane jako Wstępne.

Planowanie spotkań Webex

1

Otwórz aplikację Spotkania i przesuń palcem w prawo do obszaru Moje spotkania.

2

Naciśnij pozycję Zaplanuj , a następnie wprowadź informacje ospotkaniu:

 • Temat spotkania

 • Hasło do spotkania

 • Osoby zaproszone – wprowadź adresy e-mail uczestników, których chcesz zaprosić.

 • Data, godzina rozpoczęcia i czas trwania spotkania

3

Przejrzyj szczegóły spotkania, a następnie naciśnij pozycję Zaplanuj, aby zaplanować spotkanie.


 

Jeśli spotkanie odbędzie się w ciągu najbliższych 15 minut, naciśnij przycisk Start.

Rozpoczynanie spotkań Webex lub dołączanie do nich

Rozpoczynanie zaplanowanego spotkania

Po otwarciu aplikacji Spotkania i zalogowaniu się do niej szybko przesuń w prawo do obszaru Moje spotkania i naciśnij pozycję Rozpocznij przy wpisie spotkania.

Rozpocznij spotkanie natychmiastowe

Po otwarciu aplikacji Spotkania i zalogowaniu się do niej naciśnij pozycję ROZPOCZNIJ SPOTKANIE.

Dołącz do spotkania

Do spotkania Webex można dołączyć w następujący sposób:

 • Po otwarciu aplikacji Spotkania i zalogowaniu się do niej szybko przesuń w lewo doobszaru Moje spotkania i naciśnij pozycję DOŁĄCZ we wpisie spotkania.

 • Naciśnij pozycję DOŁĄCZ, wprowadź numer spotkania, adres URL pokoju osobistego lub nazwę użytkownika gospodarza, a następnie naciśnij pozycję DOŁĄCZ.

Wyłączanie i włączanie filmu

Wybierz, czy chcesz włączyć wideo i mikrofon przed dołączeniem:

 • Kliknij Zatrzymaj wideoZakończ transmisję wideo lub RozpocznijWłącz wideo wideo, aby wyłączyć lub włączyć wideo.

 • Kliknij przycisk WyciszWycisz lub Wyłącz Wyłącz wyciszenie wyciszenie, aby wyłączyć lub włączyć mikrofon.

Aplikacja Spotkania dla portalu Facebooka korzysta z inteligentnej kamery portalu, aby zapewnić Ci ostrość. Ta funkcja zapewnia, że inni uczestnicy nadal mogą Cię widzieć, jeśli dostosujesz krzesło lub poruszasz się.

Podłączanie dźwięku

Przed dołączeniem do spotkania skonfiguruj ustawienia dźwięku za pomocą następujących opcji:

 • Korzystanie z Internetu w celu uzyskania dźwięku (ustawienie domyślne) — użyj głośników portalu.

 • Zadzwoń do mnie– wprowadź numer telefonu, a Webex zadzwoni do Ciebie. Opcja ta jest dostępna w wybranych planach Webex.

 • Nie łącz audio— użyj tej opcji, gdy chcesz dołączyć do spotkania i udostępnić zawartość, ale nie potrzebujesz dźwięku.

Przesyłanie strumieniowe spotkania do usługi Facebook Live

Jako gospodarz połącz się z odbiorcami w mediach społecznościowych, przesyłając strumieniowo zawartość spotkań do usługi Facebook Live.

Interakcja podczas spotkań Webex

Podczas spotkania można wchodzić w interakcje z aplikacją Spotkania i innymi uczestnikami na różne sposoby.

Wyciszanie i wyłączanie wyciszenia uczestników

Po podłączeniu dźwięku do spotkania naciśnij pozycję Wycisz,Wycisz aby wyciszyć siebie. Dotknij ikony ponownie, aby wyłączyć swoje wyciszenie.

Gdy jesteś wyciszony, na ekranie pozostaje ikona Wyłącz wyciszenie informująca, że nikt na spotkaniu Cię nie słyszy. Ta ikona jest wyświetlana nawet wtedy, gdy kontrolki spotkania tego nie robią.

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania i chcesz wyciszyć określoną osobę, naciśnij pozycję Uczestnicy,Uczestnicy a następnie naciśnij pozycję Wycisz obok jejWycisz imienia i nazwiska. Stuknij ikonę ponownie, aby wyłączyć wyciszenie tego uczestnika.

Aby wyciszyć wszystkich uczestników, stuknij w Uczestnicy > Wycisz kontrolę > Wycisz wszystkich. Aby wyłączyć wyciszenie wszystkich uczestników, stuknij w Uczestnicy > Wycisz kontrolę > Wyłączwyciszenie wszystkich.

Jako gospodarz zaplanowanego spotkania Webex możesz wybrać pozycję Więcej opcjiWięcej opcjiUprawnienie do spotkania > Wycisz przy wejściu, aby automatycznie wyciszyć uczestników, gdy dołączą do spotkania.

Zmienianie opcji połączenia audio

Naciśnij pozycję Więcej opcjiWięcej opcji , a następnie naciśnij pozycję Zmień połączenie audio i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Użyj Internetu dla dźwięku, aby korzystać z połączenia Wi-Fi. Dołączając do konferencji audio korzystającej wyłącznie z Webex Audio lub VoIP, korzystasz z dźwięku szerokopasmowego.


  Jeśli uczestnik, który nie ma dźwięku szerokopasmowego, dołącza do spotkania korzystającego z tego typu dźwięku, jakość dźwięku jest obniżana dla wszystkich uczestników. Usługa Webex Meetings nie wyświetla ostrzeżenia przed obniżeniem jakości.

 • Zadzwoń do mnie– wprowadź swój numer telefonu.

 • Odłącz dźwięk— wyłącz dźwięk.

Zmienianie opcji połączenia wideo

Stuknij opcję ZatrzymajZakończ transmisję wideo wideo, aby wyłączyć wideo. Stuknij pozycję RozpocznijWłącz wideo wideo, aby włączyć wideo.

Zmienianie tła filmu

Podczas spotkania możesz rozmyć tło lub ustawić tło wirtualne, aby uczestnicy spotkania mogli skupić się na Tobie. Kiedy zmieniasz tło, pozostajesz w centrum uwagi, podczas gdy otoczenie jest zmienione.

Podczas spotkania naciśnij pozycję Zatrzymaj wideoZakończ transmisję wideo lub Rozpocznij wideo, a następnieWłącz wideo naciśnij pozycję Tło wirtualne. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Aby rozmyć otoczenie i ustawić ostrość na sobie, dotknij opcji Rozmyj.

 • Aby użyć domyślnego tła wirtualnego, dotknij jednego z dostępnych.

Gdy wszystko będzie gotowe do ponownego wysłania filmu, stuknij opcję Zastosuj.

Wyszukiwanie uczestników

Aby wyszukać uczestników, naciśnij pozycję UczestnicyUczestnicyi na pasku wyszukiwania wprowadź nazwę uczestnika, którego chcesz znaleźć.

Wysyłanie wiadomości na czacie

Aby wysłać prywatną wiadomość czatu, stuknij pozycję Uczestnicy,Uczestnicy a następnie naciśnij osobę, do której chcesz wysłać wiadomość. Stuknij pozycję Czat, wprowadź wiadomość, a następnie stuknij pozycję Wyślij.

Aby wysłać wiadomość do wszystkich uczestników, kliknij Uczestnicy > Czat > Czat ze wszystkimi. Wpisz wiadomość i dotknij opcji Wyślij.

Dotknij opcji Wstecz, aby zamknąć okno czatu.

Zmienianie ról uczestników

Aby zmienić czyjąś rolę na spotkaniu, naciśnij pozycję UczestnicyUczestnicy, a następnie naciśnij i przytrzymaj uczestnika, dla którego chcesz zmienić rolę. Następnie stuknij opcję Utwórz prezentera lub Ustaw jako hosta .

Zaproś więcej uczestników

Naciśnij pozycję Uczestnicy Uczestnicy, a następnie naciśnij pozycję Zaproś. Naciśnij pozycję Zaproś przeze-mail , a następnie wprowadź adresy e-mail uczestników, których chcesz zaprosić, lub możesz naciśnij pozycję Przypomnij zaproszonym osobom, aby wysłać przypomnienie do osób, które zostały już zaproszone.

Nagraj spotkanie

Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij pozycję Więcej opcji , a następnieWięcej opcjinaciśnij pozycję Nagraj. Podczas nagrywania możesz stuknąć pozycję Więcej opcji > Wstrzymaj, aby wstrzymać nagrywanie, a następnie pozycję Więcej opcji > pozycję Wznów, aby kontynuować nagrywanie.

Po zakończeniu nagrywania stuknij pozycję Więcej opcji > Zatrzymaj nagrywanie > ZATRZYMAJ NAGRYWANIE, aby zakończyć nagrywanie. Po zakończeniu spotkania otrzymasz wiadomość e-mail z informacjami o dostępie do nagrania.


Nazwy nagrań można edytować, przechodząc na stronę Nagrania, naciskając pozycję Więcej , a następnienaciskając pozycję Edytuj nazwę.

Zablokuj i odblokuj swój pokój osobisty

Uczestnicy nie mogą wejść do Twojego pokoju osobistego, gdy Cię tam nie ma. Po wejściu do pokoju osobistego kontrolujesz dostęp do tego, kto może wejść.

Aby zablokować pokój osobisty, stuknij pozycję Więcej opcji > zablokuj pokój. Aby odblokować zablokowany pokój osobisty, stuknij pozycję Więcej opcji > Odblokuj pokój.


Gdy zablokujesz swój pokój osobisty, a uczestnik wejdzie do lobby, nad uczestnikami pojawi się Uczestnicywskaźnik.

Zarządzanie lobby pokoju osobistego

Aby zobaczyć uczestników oczekujących w poczekalni pokoju osobistego, kliknij UczestnicyUczestnicy. Naciśnij uczestnika, aby przyznać, a następnie naciśnij pozycję Przyznaj, aby zezwolić mu na dołączenie, lub Usuń, aby uniemożliwić mu dołączenie do spotkania.

Opuszczanie lub kończenie spotkania

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania, naciśnij pozycję Zakończ spotkanie,Zakończ spotkanie a następnie naciśnij pozycję Zakończ spotkanie dla wszystkich.

Jeśli nie jesteś gospodarzem spotkania, naciśnij pozycję Zakończ spotkanie,Zakończ spotkanie a następnie naciśnij pozycję Opuść spotkanie.


Jeśli jesteś gospodarzem spotkania i chcesz opuścić spotkanie, ale pozwól mu kontynuować, przypisz inne uprawnienia gospodarza uczestnika.

Zmienianie ustawień aplikacji Spotkania

Dostosuj różne ustawienia w aplikacji Spotkania zgodnie ze swoimi potrzebami. Możesz zmienić ustawienia powiadomień, ustawienia audio i wideo dla spotkań oraz integracje kalendarza dla portalu.

Ustawienia aplikacji Spotkania

Otwórz aplikację i dotknij Więcej opcji > Ustawienia, aby wyświetlić główne menu ustawień.

 • Moje konto— wyświetla informacje o koncie, a także możesz wylogować się z tego ustawienia.

 • Ogólne— umożliwia zmianę ustawień czyszczenia udostępnionych plików i historii po spotkaniach Webex. Możesz także zmienić motyw aplikacji.

 • Audio i wideo– dostosuj ustawienia audio i wideo dla spotkań.

 • Lista spotkań— zintegruj z aplikacją kalendarz Webex lub kalendarz usługi Microsoft Office 365.

 • Pomoc– Obejrzyj filmy instruktażowe i uzyskaj dostęp do Centrum pomocy Webex, aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji.

 • Informacje— umożliwia wyświetlenie wersji aplikacji i Warunków korzystania z usługi.

Przesyłanie zdjęcia profilowego

Jeśli administrator witryny włączył tę funkcję, możesz przesłać własne obrazy, aby wyświetlić je jako zdjęcie profilowe. Przejdź do sekcji Więcej > Ustawienia > Moje konto i dotknij swoich inicjałów lub aktualnego zdjęcia profilowego. Możesz wykonać jedną z następujących czynności:

 • Zrób zdjęcie — użyjaparatu portalu, aby zrobić zdjęcie.

 • Wybierz istniejące zdjęcie– wybierz zdjęcie z galerii urządzenia.

 • Usuń zdjęcie— umożliwia usunięcie bieżącego zdjęcia profilowego.

Przełączanie między trybami jasnym i ciemnym

Możesz ustawić aplikację tak, aby domyślnie używała trybu jasnego lub ciemnego. Tryb jasny i ciemny zmieniają wygląd stron aplikacji, takich jak Moje spotkania lub Nagrania i spotkania.

Przejdź do Więcej opcji > Ustawienia > Ogólne . W obszarze Wyglądwybierz, czy chcesz używać trybujasnego, czy ciemnego.

Integrowanie kalendarzy z listą spotkań

Nie możesz znaleźć swoich spotkań na liście spotkań? Możesz wybrać, co ma być wyświetlane na liście spotkań aplikacji mobilnej Spotkania. Dostosuj ją do zawartości witryny webex, kalendarza usługi Microsoft Office 365 lub dowolnej kombinacji.

1

Otwórz aplikację Spotkania, stuknij pozycję Więcej opcji > Ustawienia, aby wyświetlić główne menu ustawień.

2

Naciśnij pozycję Lista spotkań, aby otworzyć sekcję integracji kalendarzy, a następnie wybierz kalendarze, które chcesz dodać:

 • Wybierz pozycję Kalendarz Webex, aby zintegrować spotkania z witryny Webex i wyświetlić nadchodzące spotkania w aplikacji Spotkania.
 • Wybierz pozycję Kalendarz usługi Office 365, aby zintegrować spotkania z programem Outlook i wyświetlić te nadchodzące spotkania w aplikacji Spotkania.

 

Poziom priorytetu kalendarza jest następujący: Kalendarz Webex > Kalendarz usługi Office 365. Na liście spotkań pojawiają się tylko spotkania Webex.