Przed spotkaniem

Zanim będzie można dołączyć do spotkania z urządzenia przenośnego, zainstaluj aplikację Webex i zaloguj się na swoje konto. Możesz zobaczyć wszystkie nadchodzące spotkania, na które Cię zaproszono, dołączać do nich i planować je, jeśli masz konto prowadzącego.

Aby prowadzić spotkania Webex i uczestniczyć w nich ze swojego portalu, pobierz i zainstaluj aplikację Meetings. Aplikację Meetings można zainstalować na portalach Portal, Portal Plus, Portal Mini i Portal Go. Funkcja Spotkania nie jest obecnie dostępna w portalu TV.

1

Na ekranie głównym portalu dotknij Aplikacje .

2

Obok Webex Meetings , dotknij Pobierz .

Po zainstalowaniu aplikacja pojawi się na ekranie głównym portalu.

Możesz zalogować się do konta Webex , wprowadzając bezpośrednio adres e-mail i hasło do konta, wprowadzając sześciocyfrowy kod PIN w przeglądarce lub skanując kod QR.

Otwórz aplikację Spotkania i wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Zeskanuj kod QR wyświetlany wraz z aparatem w urządzeniu mobilnym.
 • Przejdź do adresu internetowego wyświetlanego w oknie logowania w przeglądarce internetowej i wprowadź sześciocyfrowy kod.
 • Dotknij Zaloguj się i wprowadź adres e-mail i hasło do konta Webex .

Jeśli masz konto Webex , możesz zalogować się do aplikacji Spotkania i wyświetlić nadchodzące spotkania. Nie masz konta? Możesz załóż konto za darmo.

1

Otwórz aplikację Meetings, a następnie zaloguj się przy użyciu swojego konta.

2

Przesuń w prawo, aby wyświetlić nadchodzące spotkania w Moje spotkania .


 

Niezaakceptowane zaproszenia na spotkania są wyświetlane jako Wstępne .

1

Otwórz aplikację Spotkania i przesuń palcem w prawo do Moje spotkania .

2

Dotknij Harmonogram , a następnie wprowadź informacje o spotkaniu:

 • Temat spotkania

 • Hasło do spotkania

 • Zaproszeni — wprowadź adresy e-mail uczestników, których chcesz zaprosić.

 • Data, godzina rozpoczęcia i czas trwania spotkania

3

Przejrzyj szczegóły spotkania, a następnie dotknij Harmonogram aby zaplanować spotkanie.


 

Jeśli spotkanie odbędzie się w ciągu najbliższych 15 minut, dotknij opcji Rozpocznij aby rozpocząć spotkanie teraz.

1

Otwórz aplikację Meetings i zaloguj się do niej.

2

Przesuń w prawo do Moje spotkania i dotknij Rozpocznij we wpisie spotkania.

Na ekranie głównym aplikacji Spotkania dotknij ROZPOCZNIJ SPOTKANIE .

Dołącz do spotkania na jeden z następujących sposobów:

 • Po otwarciu i zalogowaniu się w aplikacji Meetings przesuń palcem w lewo, aby: Moje spotkania i dotknij DOŁĄCZ we wpisie spotkania.

 • Dotknij DOŁĄCZ , wprowadź numer spotkania, URL pokoju osobistego lub nazwę użytkownika prowadzącego, a następnie dotknij opcji DOŁĄCZ .

Podczas spotkania

Podczas spotkania możesz zmienić połączenie audio i wideo, zmienić tło, porozmawiać z innymi uczestnikami i nie tylko. Prowadzący mogą między innymi zarządzać uczestnikami, zmieniać ich role, aby upewnić się, że wszystko pójdzie gładko.

Po nawiązaniu połączenia audio urządzenia ze spotkaniem dotknij opcji Wycisz wyciszyć siebie. Dotknij Wyłącz wyciszenie aby wyłączyć wyciszenie.

Gdy jesteś wyciszony, a Wyłącz wyciszenie ikona pozostaje na ekranie, informując, że nikt na spotkaniu Cię nie słyszy. Ta ikona jest wyświetlana nawet wtedy, gdy elementy sterujące spotkania nie. Jeśli spróbujesz mówić po wyciszeniu, zostanie wyświetlony komunikat przypominający o konieczności wyłączenia wyciszenia.


 

Jeśli korzystasz z Internetu do obsługi dźwięku i masz włączone powiadomienia dotyczące spotkań, możesz wyciszyć lub anulować wyciszenie na ekranie blokady urządzenia.

Jeśli jesteś prowadzącym lub współprowadzącym spotkanie, masz opcje ułatwiające moderowanie spotkania. Możesz wyciszyć pojedyncze osoby lub wszystkich naraz, uniemożliwić uczestnikom wyłączenie wyciszenia siebie i automatycznie wyciszyć uczestników po dołączeniu. Wyciszanie uczestników jest przydatne, gdy słychać hałas w tle lub gdy uczestnicy mówią poza kolejnością.

1

Aby wyciszyć określonego uczestnika, dotknij opcji Uczestnicy , a następnie dotknij Wycisz obok nazwy osoby, którą chcesz wyciszyć. Dotknij Wyłącz wyciszenie gdy chcesz wyłączyć wyciszenie kogoś. Dotykanie Wyłącz wyciszenie wysyła do uczestnika prośbę o wyłączenie wyciszenia.

2

Aby wyciszyć wszystkich uczestników, dotknij opcji Uczestnicy > Sterowanie wyciszeniem > Wycisz wszystko .

3

Gdy pojawi się pytanie, czy chcesz zezwolić uczestnikom na wyłączenie wyciszenia, dotknij opcji Zezwól i wycisz wszystko lub Nie zezwalaj i wycisz wszystko .

4

Aby wyłączyć wyciszenie wszystkich uczestników, dotknij opcji Uczestnicy > Sterowanie wyciszeniem > Wyłącz wyciszenie wszystkich .

Dotykanie Wyłącz wyciszenie wszystkich wysyła wiadomości do uczestników, informując ich, że mogą wyłączyć wyciszenie.
1

Dotknij Więcej > Zmień połączenie audio .

2

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Użyj Internetu do audio —korzystaj z planu transmisji danych 3G lub 4G, chyba że korzystasz z Wi-Fi . Dołączając do konferencji audio korzystającej wyłącznie z Webex Audio lub VoIP, korzystasz z dźwięku szerokopasmowego.

   

  Jeśli uczestnik, który nie ma dźwięku szerokopasmowego, dołącza do spotkania korzystającego z tego typu dźwięku, jakość dźwięku jest obniżana dla wszystkich uczestników. Usługa Webex Meetings nie wyświetla ostrzeżenia przed obniżeniem jakości.

 • Zadzwoń do mnie —wprowadź swój numer telefonu, aby spotkanie się z Tobą skontaktowało.

   

  Jeśli włączono Automatycznie zadzwoń do mnie w ustawieniach aplikacji połączenia będą odbierane automatycznie.

 • Zadzwoń —wprowadź wyświetlony numer dostępowy. Dotknij Globalne numery dostępowe , aby wyświetlić listę numerów dostępowych z innych regionów.
 • Rozłącz dźwięk —opuść konferencję audio.
1

Aby wyłączyć wideo, dotknij WideoZakończ transmisję wideo > Zatrzymaj mój film .

2

Aby włączyć wideo, dotknij WideoWłącz wideo > Uruchom wideo .

Podczas spotkania można rozmyć tło lub ustawić tło wirtualne, aby uczestnicy spotkania mogli skupić się na Tobie. Gdy zmienisz tło, pozostaniesz w centrum uwagi, podczas gdy otoczenie zostanie zmienione.

1

Podczas spotkania dotknij WideoZakończ transmisję wideo a następnie dotknij Wirtualne tło . Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Aby rozmyć otoczenie i ustawić ostrość na sobie, dotknij opcji Rozmyj.
 • Aby użyć domyślnego tła wirtualnego, dotknij jednego z dostępnych.
2

Dotknij Zastosuj .

Ustaw kamerę portalu w żądanym trybie lub ręcznie dostosuj ją, aby wszyscy uczestnicy spotkania mogli Cię wyraźnie widzieć.

1

Podczas spotkania dotknij Wideo > Sterowanie kamerą .

2

Wybierz jedną z dostępnych opcji:

 • Wykryj automatycznie — automatycznie ustawia ostrość kamery.
 • Tryb biurkowy —ustawia ostrość kamery na jedną osobę.
 • Tryb spotkania — ustawia ostrość kamery tak, aby obejmowała wiele osób w tym samym pomieszczeniu.
 • Tryb ręczny — umożliwia ręczne przesunięcie aparatu w celu ustawienia ostrości w żądanym miejscu.

Aby wyszukać uczestników, dotknij Uczestnicy i na pasku wyszukiwania wprowadź nazwę uczestnika, którego chcesz znaleźć.

1

Aby zmienić czyjąś rolę na spotkaniu, dotknij Uczestnicy , a następnie dotknij uczestnika, dla którego chcesz zmienić rolę.

2

Dotknij Ustaw prezentera , Ustaw jako prowadzącego , lub Ustaw współprowadzącego .


 

Jeśli włączysz Każdy może udostępniać podczas planowania spotkania uczestnicy mogą: udostępnianie treści w dowolnym momencie. Jako prowadzący zaplanowane spotkanie Webex możesz wyłączyć Każdy może udostępniać aby umożliwić udostępnianie zawartości podczas spotkań tylko prezenterowi.

1

Dotknij UczestnicyUczestnicy a następnie dotknij Zaproś .

2

Dotknij Zaproś przez e-mail , a następnie wprowadź adresy e-mail uczestników, których chcesz zaprosić, lub dotknij Wybierz osoby zaproszone aby dodać uczestników z kontaktów na urządzeniu.

3

Po zakończeniu dotknij Gotowe .

1

Aby rozpocząć nagrywanie, dotknij Więcej opcjiWięcej opcji , a następnie dotknij Nagraj .

2

(Opcjonalnie) Podczas nagrywania dotknij Więcej opcji > Wstrzymaj , aby wstrzymać nagrywanie, a następnie Więcej opcji > Wznów aby kontynuować nagrywanie.

3

Po zakończeniu nagrywania dotknij Więcej opcji > Zatrzymaj nagrywanie > ZATRZYMAJ NAGRYWANIE aby zakończyć nagrywanie. Po zakończeniu spotkania otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o dostępie do nagrania.


 

Nazwy nagrań można edytować, przechodząc do Nagrania strona, dotykanie Więcej , a następnie dotykając Edytuj nazwę .

Uczestnicy nie mogą wejść do pokoju osobistego, gdy Cię tam nie ma. Po wejściu do pokoju osobistego możesz kontrolować, kto może do niego wejść.

1

Aby zablokować pokój osobisty, dotknij opcji Więcej opcji > Zamknij pokój .

2

Aby odblokować pokój osobisty, dotknij opcji Więcej opcji > Odblokuj pokój .


 

Gdy zamkniesz pokój osobisty, a uczestnik wejdzie do poczekalni, powyżej pojawi się czerwony wskaźnik UczestnicyUczestnicy .

Jeśli zablokujesz pokój osobisty, Ty i współprowadzący otrzymacie powiadomienie, gdy uczestnicy spróbują dołączyć do spotkania. Jeśli w poczekalni czeka tylko jedna osoba, możesz ją wpuścić lub usunąć z powiadomienia. Gdy więcej osób czeka w poczekalni, powiadomienie zostanie zaktualizowane, informując o liczbie uczestników i musisz zarządzać poczekalnią z panelu Uczestnicy.
1

Aby zobaczyć uczestników czekających w poczekalni pokoju osobistego, dotknij opcji UczestnicyUczestnicy , a następnie dotknij powiadomienia.

2

Przejrzyj listę uczestników oczekujących na dołączenie i wybierz, kogo chcesz przyjąć lub usunąć, na podstawie informacji podanych obok ich nazwisk:

 • Wewnętrzne —uwierzytelniony uczestnik w tej samej organizacji Webex co prowadzący spotkanie.

 • Zewnętrzne —uwierzytelniony uczestnik spoza organizacji Webex prowadzącego spotkanie.

 • Niezweryfikowany —nieuwierzytelniony uczestnik.


 

Nazwa domeny jest wyświetlana dla Wewnętrzne i Zewnętrzne uczestników.

3

Wybierz uczestników, których chcesz dopuścić, a następnie dotknij Wpuść aby umożliwić im dołączenie lub Usuń aby uniemożliwić im dołączenie do spotkania.

Możesz tymczasowo uniewinnić kogoś od udziału w spotkaniu, wybierając go z panelu Uczestnicy i dotykając Przenieś do poczekalni .

Dotknij Zakończ lub opuść spotkanie i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Dotknij Opuść spotkanie aby opuścić spotkanie.
 • Jeśli jesteś prowadzącym, dotknij Opuść spotkanie lub Zakończ spotkanie dla wszystkich .

 

Jeśli jesteś prowadzącym spotkanie i chcesz je opuścić, ale zezwolić na jego kontynuowanie, najpierw przypisz uprawnienia prowadzącego innemu uczestnikowi.

Jeśli jesteś współprowadzącym spotkanie, możesz je opuścić lub zakończyć. Spotkania prosi o potwierdzenie, czy chcesz zakończyć spotkanie dla wszystkich.

Zmienianie ustawień aplikacji Spotkania

Dostosuj różne ustawienia w aplikacji Meetings zgodnie ze swoimi potrzebami. Możesz zmienić ustawienia powiadomień, audio i wideo dla spotkań oraz integracje kalendarza dla swojego portalu.

Ustawienia aplikacji Spotkania

Otwórz aplikację i dotknij Ustawienia aby wyświetlić główne menu ustawień.

 • Moje konto –Wyświetlanie informacji o koncie, a także WYLOGUJ z tego ustawienia.

 • Ogólne – Zmiana ustawień czyszczenia udostępnionych plików i historii po spotkaniach Webex . Możesz także zmienić motyw aplikacji.

 • Audio i wideo –Dostosuj ustawienia audio i wideo dla spotkań.

 • Lista spotkań –Zintegruj swój kalendarz Webex lub kalendarz Microsoft Office 365 z aplikacją.

 • Pomoc –Obejrzyj filmy instruktażowe i uzyskaj dostęp do Centrum pomocy Webex aby uzyskać więcej informacji o aplikacji.

 • Informacje – Wyświetl wersję aplikacji i warunki korzystania z usługi.

Ustaw aplikację tak, aby domyślnie używała trybu jasnego lub ciemnego. Tryb jasny i ciemny zmieniają wygląd stron aplikacji, takich jak Moje spotkania lub Nagrania, oraz spotkań.

Przejdź do Więcej opcji > Ustawienia > Ogólne . Pod Wygląd , wybierz, czy chcesz użyć Jasny lub Ciemny tryb.

Jeśli administrator witryny włączył tę funkcję, możesz przesłać własny obraz, aby wyświetlić go jako obraz profilu.

1

Przejdź do sekcji Więcej > Ustawienia > Moje konto i dotknij swoich inicjałów lub aktualnego zdjęcia profilowego.

2

Wybierz jedną z następujących czynności:

 • Zrób zdjęcie— użyj aparatu urządzenia, aby zrobić zdjęcie.
 • Wybierz opcję Istniejącezdjęcie — wybierz zdjęcie z galerii urządzenia.
 • Usuń zdjęcie— usuń bieżące zdjęcie profilowe.

Nie możesz znaleźć swoich spotkań na liście spotkań? Możesz wybrać, co pojawi się na liście spotkań w aplikacji mobilnej Meetings. Dopasuj ją do listy w witrynie Webex , kalendarzu Microsoft Office 365 lub dowolnej kombinacji.

1

Otwórz aplikację Spotkania i dotknij Więcej opcji > Ustawienia aby wyświetlić główne menu ustawień.

2

Dotknij Lista spotkań , aby otworzyć sekcję integracji kalendarzy, a następnie wybierz kalendarze, które chcesz dodać:

 • Wybierz Kalendarz Webex , aby integrować spotkania z witryny Webex i wyświetlać nadchodzące spotkania w aplikacji Spotkania.
 • Wybierz Kalendarz usługi Office 365 , aby integrować spotkania z programu Outlook i wyświetlać nadchodzące spotkania w aplikacji Spotkania.

 

Poziom priorytetu kalendarza jest następujący: Kalendarz Webex > Kalendarz usługi Office 365. Na liście spotkań są wyświetlane tylko spotkania Webex .